Fotogalerij

Schoolfoto uit 1923

Picture 19 of 28

Op deze opname uit het najaar van 1923 staan leerlingen en leerkrachten van de protestantse lagere school aan Wagendijk 43 in Kockengen. De school werd in 1893 gesticht door de 'Vereninging ter bevordering van Gereformeerd Schoolonderwijs te Kockengen en Laagnieuwkoop', welke zich baseerde op het orthodox christelijke gedachtengoed van Abraham Kuyper 1837 – 1920 (zie film in D8.8). Men begon in november van het jaar 1893 met 35 leerlingen. Twee jaar later kwam er een tweede lokaal bij en vanaf 1905 had de school vier lokalen. En in 1923 waren er ook vier leerkrachten. Helemaal rechts op de foto staat de 35 jarige meester Pieter Heertje van der Veen en voor hem zit de 24 jarige handwerk onderwijzeres Coba (Jacoba Elizabeth) de Rijke, dochter van meester Jacob de Rijke op de vorige foto.

Direct links naast de boom staat de 29 jarige Jacobus Franciscus Bakker, die Dirk la Roij opvolgde en op 9 april 1923 werd aangesteld als hoofd van de school. Zijn klaslokaal is te zien op de volgende afbeelding van de fotogalerij. Op de foto hierboven zitten kinderen uit de eerste en tweede klas (groep 3 en 4). De vierde jongen van links op de achterste rij is de 6 jarige Adriaan Bos (D10.6), links naast hem zit zijn vriend en buurjongen de 7 jarige Gerrit Smit, zoon van Marrigje en Dirk Smit (C9.2). Voor hem zit Adriaans 7 jarige achterneef Dirk Willem Sloesarwij (vierde van links op de middelste rij), zoon van Teuntje Kasteleijn en Hendrik Sloesarwij (D8.7.1). En helemaal vooraan op de vierde plaats van links zit hun 7 jarig buurmeisje To (Antonia Hendrika) van den Broek. Ze was een dochter van Dirk van den Broek, de broer van Adriaans zwager Cor van den Broek (D10.2) en werd maar 13 jaar oud.

Linksachter staat de 26 jarige meester Evert van Duuren. Hij werkte er al zowat zeven jaar en zowel Adriaan als zijn oudere broer Gijsbert Bos (D10.5) hebben les van hem gehad. Deze stuurse meester had vaak de bokkenpruik op. Daarom noemden ze hem onder elkaar ‘Bok van Duuren’. Kinderen die fouten maakte werden streng gestraft door hem. Ook deelde hij regelmatig klappen uit als er in de klas iets gebeurde wat hem niet zinde. En dan gebruikte hij bijbel teksten om te verklaren waarom de ‘zondebokken’ gekastijd werden. Zijn agressieve autoritaire manier van lesgeven sloot feilloos aan bij de onderwijsvisie van het schoolbestuur. Hij oefende invloed uit op meerdere generaties protestantse dorpskinderen. Want deze onderwijzer bleef tot zijn pensionering verbonden aan de School met de Bijbel in Kockengen.

De foto en de namen van leerlingen en leerkrachten zijn overgenomen uit het in 1980 gepubliceerde historisch dorpsboek ‘Groeten uit Kockengen’.