Generatie A7

Gerrit de Wit 1808 – 1842 ~ Jannetje Pijnse van der Aa 1813 – 1864 ~ Jan Cazant 1815 – 1894

A7 Gerrit de Wit werd zondag 13 november 1808 geboren op een boerderij in Kamerik ter hoogte van Mijzijde 165 en was een zoon van Elisabeth Uittenbogaard en Nicolaas de Wit (A6). Hij huwde op 23 jarige leeftijd in Kockengen op vrijdag 15 juni 1832 met de 20 jarige Jannetje Pijnse van der Aa, ook genoemd Jannigje. Ze was een dochter van Cornelis Pijnse van der Aa uit het buurtschap Spengen en zijn nicht Maria Fokker die werd geboren in het Zuideinde van Portengen, ter hoogte van Portengen 19. De vader van Maria – Jan Bartz Fokker – huurde daar aan het eind van het jaar 1790 een boerderij van Anthony van den Bosch (CC7.1), die naast hen woonde.

Na afloop de mislukte Russische veldtocht van de Fransen had het leger van Napoleon dringend behoefte aan paarden. Daarom werden per keizerlijk dekreet vanaf 11 januari 1813 in alle departementen paarden gevorderd. Het Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee van dinsdag 26 januari 1813 - de dag dat Jannetje Pijnse van der Aa in dat district werd geboren - bevatte zowel in de Franse voertaal als in het Hollands oproepen aan ruiters met paarden om dienst te nemen in het leger
Het Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee van dinsdag 26 januari 1813 – de dag dat Jannetje Pijnse van der Aa in dat district werd geboren – bevatte zowel in de Franse voertaal als in het Hollands oproepen aan ruiters met paarden om dienst te nemen in het leger. Want na de rampzalig verlopen Russische veldtocht had het leger van Napoleon dringend behoefte aan paarden. Daarom werden per keizerlijk dekreet vanaf 11 januari 1813 in alle Franse departementen paarden gevorderd.

Jannetje Pijnse van der Aa kwam op dinsdag 26 januari 1813 ter wereld in het buurtschap Spengen bij Kockengen, dat toen onderdeel was van het Franse Zuiderzee Departement. Jannetje werd geboren aan het einde van de Franse tijd, in het jaar dat Napoleon werd verslagen en afstand deed van de troon. De spelling van haar achternaam in officiële documenten varieerde nogal. Ze werd ook Pense van der Aa, Peijnse van der Aa en van Teraar genoemd. Zo ging dat in die tijd, toen de gemeentelijke burgerlijke stand net was ingevoerd en bevolkingsregistratie nog in de kinderschoenen stond. 

De familie van Jannetje Pijnse van der Aa kwam net als haar schoonfamilie Uittenbogaard oorspronkelijk uit de Alblasserwaard. De grootvader van Jannetje – Leendert Pijnse van der Aa – vertrok ruim veertig jaar voor haar geboorte uit Meerkerk. Hij pachtte in het buurtschap Spengen bij Kockengen een hofstede met 26 ½ morgen wei, hooi- en hennepland. De verhuurder was Martinus de Bruijn een koopman uit Kockengen, die ook een hofstede met landbouwgrond verpachtte aan Paulus van Es (B5) in het Zuideinde van Portengen.

Later werd Leenderts oudste zoon Cornelis Pijnse van der Aa eigenaar van dat boerenbedrijf in Spengen. En diens oudste dochter Jannetje kreeg daar op 10 september 1832  – drie maanden nadat ze getrouwd was – haar eerste kind. Want zij was net als haar moeder en schoonmoeder zwanger toen ze trouwde (1). Na de bevalling vestigden Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit zich met de baby in de gemeente Laagnieuwkoop vlakbij Kockengen. Hij werkte er als dagloner op een boerenbedrijf en aan het einde van het jaar 1833 werd daar hun tweede kind geboren.

Rond 1836 verhuisden ze naar Kockengen, waar Gerrit de Wit ook werkte als boerenknecht. Er werden nog twee kinderen geboren. Omstreeks 1840 huurde Gerrit de Wit een boerderij met 25 morgen landbouwgrond, ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen. Eigenaar was grondgrondbezitter Dirk van Schaardenburg, die burgemeester van Kockengen was geweest. 

 Overlijdensakte Gerrit de Wit, Kockengen 26 oktober 1842
Overlijdensakte Gerrit de Wit, opgesteld te Kockengen op 27 oktober 1842.

Gerrit de Wit werd maar 33 jaar. Hij stierf vijf maanden na de geboorte van zijn jongste dochter op woensdag 26 oktober 1842 rond een uur of tien ’s avonds op de boerderij ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen. Daarvan werd aangifte gedaan bij de burgerlijke stand te Kockengen door zijn twee jaar jongere buurman Dirk van den Broek, wonende op ‘Huis Nooit Volmaakt’ ter hoogte van Wagendijk 10 (2). Ook de nieuwe eigenaar van de boerderij deed aangifte van het overlijden van zijn huurder. Dat was een kleinzoon van Dirk van Schaardenburg, de 26 jarige Hillebrandus van Schaardenburg. Hij was familie van Jan-Thomas Bos (DD8) en getuige bij diens tweede huwelijk.

De familie van Schaardenburg bezat ook drie boerderijen in Spengen, naast Jannetjes vader Cornelis Pijnse van der Aa. Die overleed vier jaar later op 66 jarige leeftijd op zijn boerderij in Spengen op vrijdag 13 november 1846. Zijn oudste zoon Jan Pijnse van der Aa volgde hem op. Hij huwde in 1852 te Kockengen met Bastiaantje Griffioen. Zij was de jongste zus van Hendrik Griffioen, de tweede man van Annigje Willemsdochter Kruiswijk (A6.3).

AA7 Twee weken na het overlijden van haar vader hertrouwde de 33 jarige Jannetje Pijnse van der Aa op vrijdag 11 december 1846 in Kockengen met de 31 jarige Jan Cazant, ook geschreven als Cazand en Casant. Hij was een boerenzoon en werd wellicht na het overlijden van Gerrit de Wit aangesteld als bouwknecht (voorman) op haar bedrijf. In ieder geval kregen de jonge kinderen van Jannetje een stiefvader, die ook de bedrijfsleiding van de boerderij aan de Wagendijk in Kockengen op zich nam. Jan Cazant werd geboren op woensdag 29 november 1815 in Breukelen Nijenrode. Hij was een zoon van Maria Korver en Willem Cazant, wiens zuster Eijtje Cazant was gehuwd met Jannetjes oom Teunis Pijnse van de Aa.

Jannetje Pijnse van der Aa en Jan Cazant kregen vijf kinderen en zijn bijna zeventien jaar getrouwd geweest. Jannetje overleed op 51 jarige leeftijd aan de Wagendijk in Kockengen op dinsdag 7 juni 1864. Aangifte daarvan werd gedaan door haar 48 jarige echtgenoot Jan Cazant en de 36 jarige Cornelis Oskam. Deze buurman huurde ook een landbouwbedrijf van de familie van Schaardenburg ter hoogte van Wagendijk 8. Zijn zoon Cornelis Oskam – die vier maanden na het overlijden van Jannetje Pijnse van der Aa daar ter wereld kwam – werd later eigenaar van een boerderij ter hoogte van Wagendijk 12 en trad in 1899 op als getuige bij het huwelijk van zijn buren Johanna de Lange en Teunis Bos (D10). En zijn zoon Jan Oskam – die daar geboren werd – trouwde in 1918 met Magdalena de Wit (B10.2).

Drie jaar na het overlijden van Jannetje Pijnse van der Aa hertrouwde haar 51 jarige weduwnaar Jan Cazant op vrijdag 11 oktober 1867 met de 22 jarige Mijntje Gersen. Ze werd op donderdag 15 augustus 1844 geboren in de polder Oudenrijn (een buurtschap tussen de Meern en Utrecht), als dochter van Samuel Gersen en Teuntje Doornenbal een nicht van Pieter Doornenbal (C8). Jan en Mijntje kregen drie kinderen, Samuel, Maria en Trijntje Cazant die allen geboren werden op de boerderij aan de Wagendijk in Kockengen en huwden.

Hun vader Jan Cazant stierf op zijn boerderij ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen op donderdag 1 februari 1894, hij werd 78 jaar oud. Aangifte daarvan werd gedaan door zijn 50 jarige buurman Roelof van den Broek. Dat was een zoon van Dirk van den Broek die ruim vijftig jaar eerder aangifte had gedaan van het overlijden van Gerrit de Wit. Roelof’s zoon Cornelis Wilhelm van den Broek – die anderhalf jaar na het overlijden van Jan Cazant ter wereld kwam – huwde met Jannigje Bos (D10.2). Mijntje Gersen – de weduwe van Jan Cazant – verhuisde naar Maarssen waar ook haar dochter Maria en zoon Samuel Cazant woonden. Mijntje Gersen overleed daar op maandag 7 maart 1927, ze werd 82 jaar oud.

Kinderen van Jannetje Pijnse van der Aa:

A7.1 Elisabeth de Wit, dochter van Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit werd geboren op maandag 10 september 1832 in het buurtschap Spengen bij Kockengen. Ze kwam net als haar tante en naamgenoot (A6.1) een paar maanden na het huwelijk van haar ouders ter wereld (1) op de boerderij van haar grootouders van moederszijde. Elisabeth was 10 jaar toen haar vader overleed. Toen ze 14 was hertrouwde haar moeder en werd Jan Cazant haar stiefvader. Elisabeth de Wit huwde op 27 jarige leeftijd in Kockengen op vrijdag 16 april 1858 met de 29 jarige Hendrik Korver, met de roepnaam Hein. Hij was een neef van haar stiefvader en werd als zoon van Willemijntje Fokker en Teunis Korver geboren op dinsdag 24 maart 1829 in Loenersloot.

Elisabeth en Hendrik vestigden zich in Vinkeveen en hadden daar een akkerbouwbedrijf. Ze kregen vier kinderen genaamd Teunis, Gerrit, Willemijntje en Jannetje Korver. Hun vader Hendrik Korver stierf op vrijdag 25 januari 1889 op zijn boerderij in Vinkeveen, hij werd 59 jaar. Zijn weduwe Elisabeth de Wit overleed daar ruim tien jaar later op zaterdag 24 juni 1899, ze werd 67 jaar oud.

A7.2 Cornelis de Wit, zoon van Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit werd geboren op maandag 30 december 1833 in het Zuideinde van Portengen in de gemeente Laagnieuwkoop.

Geboorteaangifte in de gemeente Laagnieuwkoop van Cornelis de Wit geboren 30 december 1833 om vier uur ’s morgens. Getuigen waren wethouder Jan Hendriksz Spruijt (CC7.1) en Arie Bosman de grootvader van Neeltje Hoogendoorn (A7.10) en Johanna de Lange (D10).
Op 31 december 1833 deed Gerrit de Wit aangifte bij de Burgelijke Stand der gemeente Laagnieuwkoop van de geboorte van zijn zoon Cornelis de Wit, op 30 december 1833 om vier uur ’s morgens. Als getuige trad de 63 jarige wethouder Jan Hendriksz Spruijt (CC7.2) op, wonende ter hoogte van Portengen 19. Daarnaast trad Gerrits 35 jarige buurman Arie Cornelisz Bosman op als getuige. Hij was de grootvader van Neeltje Hoogendoorn (A7.9) en de overgrootvader van Johanna de Lange (fotogalerij).

Wellicht werd Cornelis de Wit geboren in één van de daggeldershuisjes ter hoogte van Portengen 1 en 3. Deze personeelswoningen zijn gesloopt toen het spoor werd aangelegd (3). De boerderij van buurman Arie Cornelisz Bosman stond iets verderop.

Omstreeks 1836 verhuisden Cornelis en zijn familie naar Kockengen. Hij was 9 jaar toen zijn vader daar overleed. Toen hij 13 was hertrouwde zijn moeder en werd Jan Cazant zijn stiefvader. Het was de bedoeling dat Cornelis de bedrijfsvoering van de boerderij ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen zou overnemen. Maar zover is het niet gekomen want Cornelis de Wit werd maar 22 jaar en stierf daar op donderdag 16 oktober 1856.

A7.3 Maria de Wit, dochter van Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit werd geboren in Kockengen op maandag 19 september 1836. Ze stierf daar op 2 jarige leeftijd, op woensdag 6 februari 1839.

A7.4 Klaas de Wit, zoon van Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit werd geboren in Kockengen op dinsdag 9 juli 1839. Klaas heeft zijn vader niet gekend, die overleed toen hij 3 was. Toen hij 7 jaar was hertrouwde zijn moeder en werd Jan Cazant zijn stiefvader. Klaas de Wit trouwde op 22 jarige leeftijd in Kockengen op vrijdag 18 april 1862 met de 21 jarige Evertje Doornenbal. Zij was de oudste dochter van Pieter Doornenbal en Adriana van den Bosch (C8). Zie C9

A7.5 Maria de Wit, dochter van Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit werd vijf maanden voor het overlijden van haar vader geboren ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen op donderdag 26 mei 1842. Toen ze 4 was hertrouwde haar moeder en werd Jan Cazant haar stiefvader. Maria de Wit trouwde in Kockengen op 24 jarige leeftijd op zondag 22 april 1866 met Gerrit Doornenbal die net zo oud was als zij. Gerrit was een broer van haar schoonzus Evertje Doornenbal (A7.4) en de oudste zoon van Pieter Doornenbal en Adriana van der Bosch. Zie C8.2

A7.6 Willem Cazant, zoon van Jannetje Pijnse van der Aa en Jan Cazant werd geboren op donderdag 10 augustus 1848 aan de Wagendijk te Kockengen. Hij stierf daar op maandag 18 september 1848, vijf weken oud.

A7.7 Trijntje Cazant, dochter van Jannetje Pijnse van der Aa en Jan Cazant werd geboren op donderdag 27 december 1849 aan de Wagendijk te Kockengen. Ze stierf daar op donderdag 3 april 1851, 1 jaar oud.

A7.8 Willem Cazant, zoon van Jannetje Pijnse van der Aa en Jan Cazant werd geboren op zondag 17 november 1850 aan de Wagendijk te Kockengen. Hij overleed daar op zondag 2 februari 1851, elf weken oud.

A7.9 Willem Cazant, zoon van Jannetje Pijnse van der Aa en Jan Cazant werd geboren ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen op zaterdag 11 december 1852. Hij trouwde op 23 jarige leeftijd in Kockengen op vrijdag 6 oktober 1876 met zijn achternicht Neeltje Hoogendoorn. Zij was net zo oud als hij en werd daar geboren op maandag 3 januari 1853. Neeltje was een dochter van Johanna Bosman en Jan Hoogendoorn, die van 1875 tot 1887 lid van gemeenteraad van Kockengen was. Zijn moeder Jannigje Fokker was een tante van Jannetje Pijnse van der Aa. En hij was een broer van Aagje Hoogendoorn, de vrouw van Willem van den Bosch (C7.2). Neeltje zelf was een tante van Johanna de Lange (fotogalerij). Beiden stamden – net als Gerrit de Wit de eerste man van Jannetje Pijnse van der Aa – af van de ouders van Annigje Gerritsdochter Hoogendoorn, de vrouw van Willem Claassen de With (3.3).

Na hun huwelijk huurden Willem en Neeltje een boerenbedrijf in de gemeente Laagnieuwkoop bij Kockengen. Daar werd op vrijdag 12 oktober 1877 hun dochter Johanna Cazant geboren, haar roepnaam was Hanna.

Johanna Cazant, roepnaam Hanna (1877 – 1910) Johanna was een kleindochter van Jannetje Pijnse van der Aa. Ze werd vernoemd naar haar andere grootmoeder Johanna Bosman, net als haar nicht Johanna de Lange, de echtgenoot van Teunis Bos (D) Johanna was een kleindochter van Jannetje Pijnse van der Aa. Ze werd vernoemd naar haar andere grootmoeder Johanna Bosman, net als haar nicht Johanna de Lange, de echtgenoot van Teunis Bos (D)
Johanna Cazant, was een kleindochter van Jannetje Pijnse van der Aa. Ze werd vernoemd naar haar andere grootmoeder Johanna Bosman, net als haar nicht Johanna de Lange (fotogalerij).

Later huurden Willem en Neeltje een boerderij in het buurtschap Breeveld in Woerden. Daar werd hun zoon Jan Cazant geboren op vrijdag 7 januari 1881. En met een lening van Willems stiefmoeder Mijntje Gersen kochten ze in 1892 een boerenhofstede op de hoek van de Rodendijk, in Laagnieuwkoop. Vanaf 1895 was Willem Cazant tien jaar lang wethouder van die gemeente. Hij overleed op zijn boerderij in de gemeente Laagnieuwkoop op de hoek van de Rodendijk op zondag 25 juli 1909, hij werd 56 jaar. Zijn weduwe Neeltje Hoogendoorn stierf veertien jaar later, ze werd 70 jaar oud. Ze overleed ook in de gemeente Laagnieuwkoop, in het buurtschap Gieltjesdorp op dinsdag 21 augustus 1923.

De 39 jarige Jan Cazant en zijn 38 jarige vrouw Gerrigje Smit. Detail uit een groepsfoto uit 1920.
De 39 jarige Jan Cazant en zijn 38 jarige vrouw Gerrigje Smit. Detail van een groepsfoto die in 1920 werd gemaakt tijdens de viering van het veertigjarig huwelijk van Andries Versloot en Jannigje Bos (fotogalerij).

Neeltje Hoogendoorn woonde in bij haar zoon Jan Cazant. Hij pachtte daar boerderij Hazenhof en was in 1907 getrouwd met Gerrigje Smit, een stiefdochter van zijn nicht Adriana de Wit (C9.2).

A7.10 Jan Cazant, zoon van Jannetje Pijnse van der Aa en Jan Cazant werd geboren ter hoogte van Wagendijk 9 in Kockengen op maandag 17 september 1855. Hij huwde op 32 jarige leeftijd in Wilnis op vrijdag 6 april 1888 met de 24 jarige Willemijntje Griffioen. Ze werd daar geboren op zaterdag 3 oktober 1863 en was de oudste dochter van Jan Griffioen en Willemijntje van Vliet, die een nicht was van Willem van Vliet de man van Jannigje Bos (D8.8) en van Jannigje van Vliet de vrouw van Johannes Adrianus van Bemmel (B8.9).

Jan Cazant en Willemijntje Griffioen woonden en werkten op een boerderij in de gemeente Laagnieuwkoop bij Kockengen. Daar werd in 1890 hun dochter Jannetje Cazant geboren en in 1893 hun zoon Jan Cazant. Later verhuisden ze naar Wilnis en vestigden ze zich op de boerderij van haar ouders. Daar overleed Jan Cazant op 55 jarige leeftijd op dinsdag 31 januari 1911. Ruim twintig jaar nadien stierf Willemijntje Griffioen er op vrijdag 4 maart 1932, ze werd 68 jaar oud.