Generatie C5

Klaas Jans de Wit 1723 – 1807 & Stijntje Willemsdochter van Zwol 1726 – 1806

Het dorp Harmelen. Aquarel van Jan Beijer, 1749.
Het dorp Harmelen. Aquarel van Jan Beijer, 1749.

C5 Klaas Jans de Wit werd geboren ter hoogte van Haanwijk 15 en gedoopt in Harmelen op 4 juni 1723, als oudste zoon van Marrigje Leendertsdochter de Wit en Jan Cornelissen de Wit (4.2). Hij trouwde op 27 jarige leeftijd in Harmelen op 12 februari 1751 met de 24 jarige Stijntje Willemsdochter van Zwol, ook geschreven als Steijntje van Swol. Ze werd geboren in Gerverscop en op 1 september 1726 gedoopt in Harmelen. Stijntje was de jongste dochter van Niesje Claasdochter van den Bosch en Willem Jans van Zwol die in Gerverscop een boerderij in eigendom hadden.

Na hun huwelijk vestigden Klaas en Stijntje zich op het boerenbedrijf van haar ouders en continueerde dat. Zodoende was Klaas vijfentwintig jaar – van 1765 tot 1790 – schepen (wethouder) van het ambacht (de gemeente) Laagnieuwkoop namens het gerecht Gerverskop – Utenhams. Dit mini gerecht bestond uit 23 morgen (1) land, waarop alleen zijn boerderij stond. De landerijen grensden ten noorden aan de Hollandse Kade in Kockengen en ten zuiden aan de Breudijk in Harmelen. Anthony van den Bosch (CC7.1) die van tijd tot tijd schepen van het gerecht Portengen Zuideinde was, zat tien jaar samen met Klaas de Wit in de schepenbank.

Stijntje van Zwol baarde dertien kinderen, slechts vier van hen groeiden op en huwden. Een dochter en een zoon trouwden met bloedverwanten in de 6e graad (met kinderen van achterneven en achternichten). Op oudere leeftijd trokken Stijntje en Klaas in bij hun dochter Niesje de Wit (C5.7) en haar man Willem Verweij. Ze waren eigenaar van de boerderij in Haanwijk die naast het boerenbedrijf stond waar Klaas opgroeide en toen werd bewoond door zijn tante Neeltje Cornelisdochter de Wit (3.4.2). Stijntje Willemsdochter van Swol overleed daar op 80 jarige leeftijd. Ze werd begraven in Harmelen op 4 september 1806. Klaas Jans de Wit stierf er vijf maanden later op 17 februari 1807, hij was 83 jaar. Aangifte van zijn overlijden werd gedaan door schoonzoon Willem Verweij.

Kinderen:

C5.1 Jan de Wit, zoon van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 30 januari 1752. Hij overleed voor juli 1769.

C5.2 Marrigje de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 10 december 1752. Ze overleed voor ze een jaar oud was.

C5.3 Marrigje de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 4 november 1753. Ze overleed voor mei 1767.

C5.4 Willem de Wit, zoon van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 3 november 1754. Hij trouwde op 14 april 1782 in Waarder met Neeltje van Es, een bloedverwante in de 6e graad. Zij was een dochter van Magdalena Claasdochter de Wit (B5) een achternicht van Willems vader en van Paulus Thomasse van Es met wie Willems vader vijf jaar in de schepenbank zat. Zie C6

C5.5 Jacob de Wit met de roepnaam Jaap, zoon van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 12 oktober 1755. Hij trouwde op 23 jarige leeftijd in Harmelen op 7 januari 1779 met zijn 21 jarige buurvrouw Jannigje van Vliet. Ze was net als Jacob in Gerverscop geboren en werd op 8 januari 1758 gedoopt in Harmelen, als dochter van Annigje Laurensdochter Blok en Jan Hermans van Vliet. Jannigje was de jongste zus van Adriaantje van Vliet, de schoondochter van Jacobs oom Leendert Jans de Wit (4.2.3).

Jacob en Jannigje vestigden zich omtrent 1781 op een nieuwe boerderij in Kockengen. Ze bezaten er 8 morgen (1weide- en  hooiland, het land langs de molenweer bij de molen en een hofstede ter hoogte van het hedendaagse adres Wagendijk 13 (2).

Gedoopt 28 januari Steijntje de Wit, doopgetuige Steijntje van Swol huisvrouw van Claas de Wit. Doopboek Kockengen 1781.
Gedoopt 28 januari Steijntje de Wit, doopgetuige Steijntje van Swol huisvrouw van Claas de Wit. Doopboek Kockengen 1781.

Jannigje van Vliet en Jacob de Wit kregen drie dochters. Twee overleden op jonge leeftijd en alleen de oudste dochter Steijntje de Wit groeide op in Kockengen. Ze trouwde daar op 16 jarige leeftijd op 17 april 1797 met de 31 jarige schoolmeester Willem van Dijk uit Westbroek. Steijntje had haar moeder nauwelijks gekend. Jannigje van Vliet werd maar 27 jaar oud en overleed op de boerderij aan de Wagendijk in Kockengen in het jaar 1785 toen Steijntje vier jaar was.

Jacob de Wit hertrouwde in 1786 op 30 jarige leeftijd in Mijdrecht met de 29 jarige Aaltje Nap. Zij werd daar gedoopt op 23 januari 1757 en was een dochter van Wijntje Gerritsdochter de Bruijn en Hendrik Jans Nap. Hij was een neef van Lijsje Jansdochter Nap, de tweede echtgenote van Willem Claassen de Wit (A5).

Gedoopt 4 april Wijntje de Wit, doopgetuige Wijntje de Bruin huisvrouw van Hendrik Nap. Doopboek Kockengen 1796.
Gedoopt 4 april Wijntje de Wit, doopgetuige Wijntje de Bruin huisvrouw van Hendrik Nap. Doopboek Kockengen 1796.

Aaltje Nap en Jacob de Wit kregen zes kinderen. Vijf overleden op jonge leeftijd en alleen hun jongste dochter Wijntje de Wit – die vijftien jaar jonger was dan haar halfzus Steijntje – groeide op in Kockengen. Ze trouwde daar op 22 jarige leeftijd op 21 augustus 1818 met de 25 jarige Jan Bouthoorn. Hij was een zoon van Gerrit Bouthoorn en Johanna Jansdochter Bosch (D5.1.10). Wijntje en Jan vestigden zich op een boerenbedrijf in Kamerik.

Foto van een winters polderlandschap met de beeldbepalen Kockengense molen aan Wagendijk 15, die in het jaar 1675 werd gebouwd
Een winterse foto van het polderland dat eens aan Jacob de Wit toebehoorde. Op de achtergrond staat de beeldbepalende Kockengense molen, die in het jaar 1675 werd gebouwd.

Jacob de Wit overleed op zijn boerderij ter hoogte van Wagendijk 13 in Kockengen op 44 jarige leeftijd in het jaar 1799. Op 27 november 1799 machtigden Steijntje de Wit en haar man Willem van Dijk in Westbroek de weduwe Aaltje Nap, om het land langs de kade naar de molen (de molenweer) in Kockengen te verkopen. Deze grond werd in januari 1800 verkocht aan de Kockengense bierbrouwer Hillebrandus van Schaardenburg die veel landerijen in de omgeving bezat. Met diens zoon Dirk – die burgemeester van Kockengen was – ruilden de erfgenamen van Aaltje Nap later land. In 1822 hoorde er ruim 40 morgen landbouwgrond bij de boerderij die van Jacob de Wit was geweest (3).

Aaltje Nap hertrouwde op 43 jarige leeftijd op 4 augustus 1800 in Kockengen met de 47 jarige weduwnaar Dirk de Jong uit Bodegraven. Hij was een zoon van Fijgje Dirksdochter Brunt en Jan Everts de Jong. Dirk was een oom van Dirkje de Jong, de schoondochter van Jan de Wit (A5.3). Haar moeder Neeltje Jansdochter Verweij was een zus van Willem Jans Verweij, echtgenoot van Niesje de Wit (C5.7). Zij was een jongere zus van Jacob de Wit. Zodoende kenden Dirk en Aaltje elkaar.

Dirk de Jong trok in bij Aaltje Nap op de hoeve aan de Wagendijk. Hij was lid van de Kockengense gemeenteraad van 1811 tot 1817. Aaltje Nap werd 68 jaar en overleed op haar hoeve ter hoogte van Wagendijk 13 in Kockengen op 11 maart 1825. Haar weduwnaar Dirk de Jong stierf er drie jaar later op 24 december 1828, hij werd 76 jaar oud.

In 1801 werd Hendrikje de Jong, het enigste kind van Aaltje Nap en Dirk de Jong geboren aan de Wagendijk in Kockengen. Ze huwde in 1821 met Harmen Bogaard. Hij was een zoon van Jannigje Bor en de Kockengense herbergier Arie Bogaard. Hendrikje en Harmen woonden en werkten op de boerderij van haar ouders en werden de volgende eigenaren. Harmen Bogaard was samen met zijn rooms katholieke buurman Luit Verlaan – eigenaar van een hofstede ter hoogte van Wagendijk 12 – lid van de Kockengense gemeenteraad van 1849 tot 1866.

Aaltje Bogaard – dochter van Hendrikje de Jong en Harmen Bogaard – huwde in 1850 met Jan de Jong, een halfbroer van Willem van Vliet en getuige bij diens huwelijk met Jannigje Bos (D8.8). Aaltje en Jan huurden de boerderij van haar ouders en woonden en werkten daar. Moeder Hendrikje de Jong overleed op haar boerderij ter hoogte van Wagendijk 13 te Kockengen in 1860, ze werd 59 jaar. Haar dochter Aaltje Bogaard stierf er drie jaar later in 1863, ze werd maar 37 jaar oud.

Op 9 oktober 1865 verkocht haar vader Harmen Bogaard de verhuurde hofstede die ‘Nooitgedacht’ werd genoemd, aan de familie Rooijaards van den Ham uit Utrecht (2). Een maand later hertrouwde hij en verhuisde naar Utrecht. Daar stierf Harmen Bogaard op 75 jarige leeftijd in het jaar 1873.

Zijn schoonzoon Jan de Jong bleef de boerderij ter hoogte van Wagendijk 13 in Kockengen huren. Hij had een veehouderij en overleed er op 64 jarige leeftijd in 1891. Op 19 april 1892 werden daar de roerende goederen, gereedschap en vee geveild op verzoek van zijn weduwe en erfgenamen (4). En omstreeks 1894 verhuurde de familie Rooijaards van den Ham boerderij Nooitgedacht aan Teunis Bos. Zie D10

C5.6 Niesje de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 17 oktober 1756. Zij overleed voor ze 2 jaar oud was.

C5.7 Niesje de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 3 december 1758. Ze trouwde op 24 jarige leeftijd in Harmelen op 16 februari 1783 met de 27 jarige Willem Jans Verweij, een bloedverwant in de 6e graad. Hij werd op 1 juni 1755 geboren in Linschoten en was de enige zoon van Jan Dirks Verweij en Machteld Claasdochter de Wit (4.1.3.) een achternicht van de vader van Niesje. Willems vader overleed toen hij 10 jaar oud was en toen werd de broer van zijn moeder Willem Claaszoon de Wit (A5) zijn voogd.

Na hun huwelijk gingen Niesje en Willem in het Noordeinde van Portengen wonen. Ze lieten drie kinderen dopen in de kerk van Ter Aa bij Breukelen. Toen ze vier jaar getrouwd waren kochten ze een boerenbedrijf in Harmelen. Die hofstede werd vijftig jaar eerder gehuurd door Abraham Gerrits van der Ham en Neeltje Cornelisdochter de Wit (3.4.2) en was gelegen naast Haanwijk 15 en 17 waar Niesjes vader had gewoond.

Niesje de Wit baarde in totaal vijftien kinderen, vijf stierven jong en Jan, Machteld, Nicolaas, Marrigje, Arie, Willem, Jacob, Dirkje, Dirk en Niesje Verweij groeiden op in Haanwijk en huwden. Willem Jans Verweij overleed op zijn boerderij in Haanwijk op 74 jarige leeftijd op 18 december 1829. Zijn weduwe Niesje de Wit overleed acht jaar nadien op 1 februari 1838, ze werd 79 jaar oud. 

C5.8 Claas de Wit, zoon van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 4 november 1759. Hij overleed waarschijnlijk op jonge leeftijd. 

C5.9 Leendert de Wit, zoon van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 16 november 1760. Hij overleed waarschijnlijk op jonge leeftijd.

C5.10 Leena de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 24 januari 1762. Zij overleed voor ze een jaar oud was.

C5.11 Leena de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 13 februari 1763. Zij overleed waarschijnlijk op jonge leeftijd.

C5.12 Marrigje de Wit, dochter van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 24 mei 1767. Zij huwde op 23 jarige leeftijd in Harmelen op 7 maart 1790 met de 26 jarige weduwnaar Hendrik Reijers Lotz. Hij werd gedoopt op 8 januari 1764 in Nieuw Loosdrecht en was een zoon van Jannigje Thijmensdochter de Bree en Reijer Hendriks Lotz uit Loosdrecht. Hendrik was twee jaar eerder getrouwd met Neeltje Goijerdsdochter van Schaik. Haar ouders waren eigenaar van enkele boerderijen in Westbroek en op één daarvan hadden ze zich gevestigd. Dat boerenbedrijf lag waarschijnlijk in Oud Zuilen, een gebied dat toentertijd af en toe bestuurlijk onder Westbroek viel. Neeltje stierf daar kinderloos binnen een jaar.

Na hun trouwen trok Marrigje de Wit in bij Hendrik Lotz op die boerderij. Ze kregen zeven kinderen, vier overleden op jonge leeftijd en hun dochters Jannigje, Stijntje en Wijntje Lotz groeiden daar op en huwden. Hendrik Lotz stierf er op 78 jarige leeftijd op 29 september 1842. Zijn overlijden werd geregistreerd in Oud Zuilen. Zes jaar later stierf zijn weduwe Marrigje de Wit daar op 81 jarige leeftijd op 14 oktober 1848. Haar overlijden werd opgetekend in Westbroek. 

C5.13 Jan de Wit, zoon van Stijntje Willemsdochter van Zwol en Klaas Jans de Wit werd geboren in Gerverscop en gedoopt in Harmelen op 16 juli 1769. Hij overleed waarschijnlijk op jonge leeftijd.