Generatie C8

               Adriana van den Bosch 1820 – 1897 & Pieter Doornenbal 1813 – 1900 ~ C8.8.1 Adrianus Doornenbal 1883 – 1970

Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal
Foto van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal, gemaakt in 1890 ter ere van hun 50 jarig huwelijk.

Bij de keuring voor de Nationale Militie was het signalement van Pieter Doornenbal: Lengte 1,65 m –  aangezicht ovaal – voorhoofd plat – ogen blauw –  neus dik – mond gewoon – kin rond – haar bruin – wenkbrauwen bruin. Deze Nationale Militie was op 9 januari 1814 door Koning Willem I opgericht. Voor die tijd hadden de Fransen de militaire dienstplicht ingesteld en dat systeem werd voortgezet.

Militieleden werden door middel van loting geselecteerd. Een ingelote dienstplichtige kon zich tegen betaling laten vervangen door iemand anders, een zogenaamde remplaçant. Dit zorgde ervoor dat de militie bestond uit de onderste lagen van de bevolking. Vermogende mannen konden immers betalen voor hun vervanging en zo de dienst ontlopen. Het is daarom niet erg waarschijnlijk dat voorvader Pieter Doornenbal ook daadwerkelijk aan de Nationale Militie heeft deelgenomen.

C8 Adriana van den Bosch, roepnaam Adriaantje werd geboren op zondag 29 oktober 1820 ter hoogte van Portengen 25 in de toenmalige gemeente Laagnieuwkoop bij Kockengen. Ze was de oudste dochter van Niesje de Wit en Gerrit van den Bosch (C7). Haar ouders bezaten veel vastgoed en Adriana erfde twee boerderijen met ruim 75 hectare landerijen in het buurschap Gerverscop bij Harmelen. Eén hoeve was van haar grootouders van moederszijde geweest. Haar vader had wat land in de omgeving geërfd en er nog een boerenbedrijf bijgekocht. Het verhaal gaat dat hij dat betaalde met een kaasbrik vol zakken zilvergeld.

In die tijd vonden geldtransporten meestal onder gewapende begeleiding plaats. Maar kennelijk had de familie van den Bosch een slimmere manier om geld te vervoeren en verstopte ze het onder wat kazen, zodat het leek alsof er ergens een voorraad kaas werd heen gebracht.

Adriana van den Bosch trouwde op 19 jarige leeftijd in Laagnieuwkoop op vrijdag 14 februari 1840 met de 26 jarige Pieter Doornenbal. Hij werd geboren op dinsdag 16 november 1813 in de Breukelerwaard onder Ruwiel. Pieter was een zoon van Jan Doornenbal uit Ruwiel en Evertje van Woudenberg uit Driebergen. Zij was eerder getrouwd geweest met Cornelis van Dijk. Zijn vader Cornelis Jans van Dijk, was een neef van Annigje Ariesdochter van Dijk de vrouw van Teunis Jans Bosch (D5.2). Cornelis van Dijk en Evertje van Woudenberg hadden een boerenbedrijf in de Breukelerwaard en kregen twee dochters. Cornelis werd maar 30 jaar oud en de jongste dochter was net een jaar toen Evertje van Woudenberg hertrouwde. Haar tweede echtgenoot Jan Doornenbal zette het boerenbedrijf voort en daarna werden er nog acht kinderen geboren. De oudste zoon, Reijer Doornenbal volgde zijn vader op in de Breukelerwaard (1).

En de jongere Pieter Doornenbal vestigde zich met zijn vrouw Adriana van den Bosch op de boerderij die haar vader voor haar had gekocht in Gerverscop. Later erfden twee van hun zonen daar elk een boerderij. Adriana en Pieter bezaten ook nog een gedeelte van een herenhuis in Harmelen en een huis in het dorp Nigtevecht dat één van hun dochters erfde. En ze verstrekten hypotheken aan huiseigenaren in Harmelen, waarbij de woning als onderpand diende (2).

Pieter Doornenbal was gemeenteraadslid te Gerverscop van 1851 tot die gemeente in 1857 bij Harmelen werd gevoegd. Ook was hij van 1863 totdat hij 80 jaar werd in 1894 heemraad van het waterschap Gerverscop. Adriana van den Bosch werd 77 jaar en overleed op woensdag 17 november 1897 op de boerderij in Gerverscop. Haar weduwnaar Pieter Doornenbal stierf daar drie jaar later op zaterdag 2 juni 1900, hij werd 86 jaar oud.

Kinderen:

C8.1 Evertje Doornenbal, roepnaam Eefje dochter van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op zondag 17 januari 1841. Ze trouwde op 21 jarige leeftijd in Kockengen op vrijdag 18 april 1862 met de 22 jarige Klaas de Wit (A7.4). Zie verder C9

C8.2 Gerrit Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op zaterdag 7 mei 1842. Hij trouwde op 24 jarige leeftijd in Kockengen op zondag 22 april 1866 met de 24 jarige Maria de Wit (A7.5). Zij werd geboren op donderdag 26 mei 1842 in Kockengen, als dochter van Jannetje Pijnse van der Aa en Gerrit de Wit. Maria was een zus van Klaas de Wit, die vier jaar eerder huwde met Gerrit’s oudste zus Evertje Doornenbal (C8.1).

Maria en Gerrit betrokken boerderij De Bas in Waarder. En vijftien jaar later, in 1881 verhuisden de 39 jarige Maria de Wit en de 39 jarige Gerrit Doornenbal als gevolg van de landbouwcrisis (3) naar Woerden en vestigden zich op een boerderij in het buurtschap Kromwijk. Ze kregen negen kinderen. Drie jongetjes overleden als baby en een meisje overleed op 12 jarige leeftijd. Hun dochters Jannigje, Adriana, Elisabeth, Niesje en Maria Doornenbal groeiden op in Woerden en huwden daar.

De oudste dochter Jannigje Doornenbal trouwde in 1895 met Willem Cazant een neef van Willem Cazant (A7.9), de halfbroer van haar moeder. Om en nabij het jaar 1900 huurde Willem boerderij Munnickshof ter hoogte van Oortjespad 1 in Kamerik en werden hij en Jannigje Doornenbal buren van Jannigje Bos en Willem van Vliet (D8.8) die aan Oortjespad 2 woonden.

Op 3 juli 1905 kocht Willem Cazant het boerenbedrijf ter hoogte van Oortjespad 1, voor 36.000 gulden. Op het erf stonden een hoeve en een zomerhuis. Willem Cazant en Jannigje Doornenbal hadden vier dochter. Twee van hen, Alida en Maria Cazant woonden tot eind jaren ’60 van de vorige eeuw op boerderij Munnickshof. Zij verkochten de gebouwen en landerijen aan de provincie Utrecht, die er een recreatieterrein en een kinderboerderij aanlegden (7).

Bericht in de Woerdense Courant over het 81ste bezoek van Gerrit Doornenbal aan de koemarkt. Deze jaarmarkt (in de volksmond Woerdse mart geheten) is ook heden ten dage nog op de eerste woensdag na 20 oktober in de stad Woerden. Ook de voorouders van Gerrit Doornenbal verhandelde daar vee. Want de jaarmarkt werd al in het jaar 1410 gehouden.
Bericht in de Woerdense Courant over het 81ste bezoek van Gerrit Doornenbal aan de koemarkt. Deze jaarmarkt (in de volksmond Woerdse mart geheten) is ook heden ten dage nog op de eerste woensdag na 20 oktober in de stad Woerden. Ook de voorouders van Gerrit Doornenbal verhandelden daar vee. Want de jaarmarkt werd al in het jaar 1410 gehouden.

Grootvader Gerrit Doornenbal werd 94 jaar oud. Hij stierf op zijn boerderij in het buurtschap Kromwijk te Woerden op zondag 14 maart 1937. Zijn vrouw Maria de Wit was daar overleden op 73 jarige leeftijd op dinsdag 30 november 1915. En acht jaar daarvoor trouwde hun jongste dochter Maria Doornenbal met haar neef Arie Bruijnes. Zie C9.9

C8.3 Jan Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op woensdag 13 september 1843. Hij huwde op 26 jarige leeftijd in Linschoten op donderdag 14 april 1870 met de 26 jarige Teuntje Oskam. Zij werd daar geboren op zaterdag 23 maart 1844 en was een dochter van Cornelia Verweij en Teunis Oskam die een boerderij in Linschoten bezaten. Cornelia Verweij was een dochter van Floris Rijks Verweij (D5.2.4) en Teunis Oskam was een zoon van Antonia Cornelisdochter Pauw en Jan Jans Oskam (D4.13). Hun zoon Florus Oskam was twee maanden eerder getrouwd met Jans zus Niesje Doornenbal (C8.5). En elf jaar later huwde hun zoon Teunis Oskam met Jans zus Jacoba Doornenbal (C8.11)

Na hun huwelijk woonde Teuntje Oskam en Jan Doornenbal eerst in Vinkeveen. Vijf jaar later in 1875 overleed Klaas de Wit de echtgenoot van Jan’s oudste zus Evertje Doornenbal (C8.1). Die woonden in de buurt van Teuntjes ouders in Linschoten en huurden daar een boerderij. En na de dood van zijn zwager Klaas de Wit nam Jan Doornenbal de pacht van dat bedrijf over.

Negen jaar later – tijdens de landbouwcrisis (3) – verhuisden ze nogmaals. In 1884 betrokken de 40 jarige Teuntje Oskam en de 41 jarige Jan Doornenbal boerderij ‘Hof ter Weijde’ in Vleuten. Dat was een onderdeel van het voormalig kasteel gelegen in de wijk Vleuten Terwijde, te Utrecht. Ze kregen twaalf kinderen van wie er vier op jonge leeftijd overleden. Pieter, Adriana, Jan, Cornelia, Floris en Teuntje Doornenbal groeiden op en huwden. Cornelis Doornenbal overleed ongehuwd op 27 jarige leeftijd. Ook zijn broer Teunis Doornenbal trouwde niet en werd 82 jaar oud.

De oudste dochter Adriana Doornenbal trouwde in 1899 met Cornelis Verburg een bloedverwant van Celia Verburg, de echtgenote van Teunis Florisz Bos (D4.15.1). Haar zus Cornelia Doornenbal trouwde in 1908 met Jan Janse Oskam. Ze gingen in Jutphaas wonen en later verhuisden ze naar IJsselstein. Cornelia en Jan waren bloedverwanten in de 6e graad, zijn moeder Teuntje Bos –  een kleindochter van Adriana Florisdochter Bosch en haar achterneef Jan Ariens Bosch (D5.2.2) – was een achternicht van Cornelia’s vader. Cornelia Doornenbal werd 97 jaar oud en werd in 1977 begraven op de begraafplaats in het buurtschap Eiteren te IJsselstein.

Haar oudste broer Pieter Doornenbal huwde in 1905 met Trijntje Oskam, zij was een achterkleindochter van Arie Jans Oskam en Marrigje Cornelisdochter Bosch (D5.2.6). En de jongste zoon Gerrit Doornenbal trouwde in 1923 met zijn nicht Adriana Doornenbal, de oudste dochter van Jan Jansen Doornenbal (C8.12).

Teuntje Oskam en Jan Oskam 25 jaar getrouwd. Het zilveren bruidspaar zit voor hun boerderij ‘Hof ter Weijde’ in Vleuten en op de tafel ligt statenbijbel. Zijn ouders Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal hadden ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk op maandag 17 februari 1890 al hun elf kinderen zo’n bijbel cadeau gedaan. Dat was een royale gift want deze boekwerken waren in die tijd zeer prijzig. De foto werd gemaakt op zondag 14 april 1895.
Deze foto werd gemaakt op zondag 14 april 1895 toen Teuntje Oskam en Jan Doornenbal 25 jaar getrouwd waren. Het zilveren bruidspaar zit voor boerderij ‘Hof ter Weijde’ in Vleuten en op de tafel ligt een statenbijbel. Zijn ouders Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal hadden al hun elf kinderen zo’n bijbel cadeau gedaan ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk op maandag 17 februari 1890. Dat was een royale gift want deze boekwerken waren in die tijd zeer prijzig.

Teuntje Oskam overleed op 56 jarige leeftijd op boerderij ‘Hof ter Weijde’ in Vleuten op zaterdag 17 februari 1900. Haar weduwnaar Jan Doornenbal vertrok rond 1929 naar Linschoten (4). Hij trok daar waarschijnlijk in bij zijn zoon Floris Doornenbal en stierf er op dinsdag 5 oktober 1937. Een half jaar eerder was zijn broer Gerrit Doornenbal (C8.2) overleden, ze werden allebei 94 jaar oud. 

C8.4 Niesje Doornenbal, dochter van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op woensdag 2 juli 1845. Ze overleed drie weken later op zaterdag 26 juli 1845.

C8.5 Niesje Doornenbal, dochter van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op donderdag 21 januari 1847. Zij trouwde op 23 jarige leeftijd in Harmelen op vrijdag 18 februari 1870 met de 27 jarige Florus Oskam. Hij werd geboren in Linschoten op maandag 9 november 1842 en was een zoon van Cornelia Verweij en Teunis Oskam. Zijn zus Teuntje trouwde met Jan Doornenbal (C8.3) en zijn broer Teunis met Jacoba Doornenbal (C8.11).

Toen Niesje en Florus een half jaar getrouwd waren werd hun oudste zoon Teunis Oskam geboren op de boerderij van haar ouders in Gerverscop. Daarna verhuisden ze met z’n drieen naar een woning in Nichtevecht (2). Daar werden Pieter, Cornelia, Adrianus, Adriana, Floris, Gerrit, Jan en Willem Oskam geboren en al hun negen kinderen groeiden op en huwden. Florus Oskam senior was werkzaam als graanhandelaar en winkelier. Hij overleed op 62 jarige leeftijd in Woerden op zondag 13 augustus 1905. Zijn weduwe Niesje Doornenbal overleed daar op maandag 4 april 1927, ze werd 80 jaar oud.

C8.6 Neeltje Doornenbal, dochter van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op zondag 17 december 1848. Ze huwde op 25 jarige leeftijd in Harmelen op donderdag 2 april 1874 met de 24 jarige Jan Kwakkelstijn, ook geschreven als Kwakkelstein. Hij werd geboren op maandag 24 december 1849 in Barwoutswaarder en was een zoon van Adriana Zuidam en Cornelis Kwakkelstijn.

Na hun huwelijk vestigden ze zich op een boerenbedrijf in Breukelen Nijenrode. Daar werden twee kinderen geboren. Eentje was niet levensvatbaar en een klein meisje werd geen twee jaar oud. Jan overleed op 66 jarige leeftijd in Woerden op dinsdag 11 januari 1916. Zijn weduwe Neeltje Doornenbal overleed daar op woensdag 14 oktober 1925, 76 jaar oud.

C8.7 Reijer Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op zondag 20 oktober 1850. Hij trouwde op 27 jarige leeftijd in Harmelen op donderdag 12 september 1878 met de 25 jarige Margrietje Bos. Ze was een kleindochter van Lijsje Beijen en Johannes Jans Bosch (D6.10) en werd geboren op zondag 5 december 1852 als dochter van Jan Bos en Jannigje Verbaan.

Margrietjes moeder was eerder gehuwd geweest met Adrianus Blom een zoon van Jan Blom en Gerritje Beijen. Ze hadden een boerderij in het buurtschap Reijerscop te Harmelen en daar werd in 1848 hun dochter Teuntje Blom geboren. Een jaar later overleed Teuntjes vader Adrianus Blom en in 1850 hertrouwde haar moeder met zijn neef Jan Bos, die het bedrijf voortzette.

Margrietje Bos en haar halfzus Teuntje Blom groeiden samen op. Teuntje trouwde in 1869 te Harmelen met Gerrit de Heer en vestigde zich in het nabijgelegen Veldhuizen bij de Meern. Haar stiefvader Jan Bos was ruim twintig jaar hoogheemraad van het waterschap Bijleveld en den Meerndijk. Zijn vrouw Jannigje Verbaan overleed in 1883. Vervolgens was Jan Bos lid van de gemeenteraad van Harmelen van 1885 tot aan zijn dood in 1887. 

Reijer Doornenbal en Margrietje Bos woonden en werkten op de boerderij van haar ouders in Reijerscop en continueerde dat bedrijf. Ze kregen negen kinderen en vier van hen overleden op jonge leeftijd. Jannigje, Adriana, Jan, Reijer en Gerrit Doornenbal groeiden op in Harmelen en huwden.

Jan Doornenbal trouwde in 1912 met zijn nicht Teuntje de Heer, een dochter van zijn moeders halfzus Teuntje Blom. En Reijer Doornenbal junior trouwde op 40 jarige leeftijd in 1924 met de eveneens 40 jarige Dirkje Loenen en volgde zijn vader op. Zijn moeder Margrietje Bos had daar altijd gewoond, maar was op dinsdag 6 februari 1923 overleden in Utrecht, ze werd 70 jaar. Haar weduwnaar Reijer Doornenbal stierf op vrijdag 17 maart 1933 op zijn boerderij in het buurtschap Reijerscop te Harmelen, hij werd 82 jaar oud.

C8.8 Pieter Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op zondag 30 mei 1852. Hij trouwde op 25 jarige leeftijd in Laagnieuwkoop op donderdag 14 februari 1878 met de 26 jarige Marretje Bosman. Zij werd geboren ter hoogte van Portengen 15 in de gemeente Laagnieuwkoop op vrijdag 30 januari 1852 en was de oudste dochter van Gerrigje Bosman en Cornelis Bosman. Ze waren bloedverwanten in de 6e graad, hun vaders waren achterneven van elkaar. In 1861 – toen ze tien jaar getrouwd waren – overleed Marretjes moeder Gerrigje Bosman. Haar vader hertrouwde in 1863 met Johanna Schouten. Marretje Bosman was een nicht van Neeltje Hoogendoorn (A7.9) en haar zus Marretje Hoogendoorn, de moeder van Johanna de Lange (fotogalerij).

Na hun huwelijk vestigden Pieter Doornenbal en Marretje Bosman zich op een boerderij van zijn ouders ter hoogte van Gersverscop 33 in Harmelen, die ze later erfden. De hoeve lag in het voormalig gerecht Gerverscop – Utenhams en had toebehoort aan Pieters betovergrootvader Klaas Jans de Wit (C.5) en zijn overgrootvader Willem de Wit (C6). Daarbij hoorde ook nog vier morgen weiland die zijn betovergrootvader Gerardus van den Bosch (CC7) aanschafte. De nalatenschap werd in fasen getransporteerd en bestond uit een hofstede met bijgebouwen. Er zat ongeveer 18 hectare landbouwgrond bij dat doorliep tot de Hollandse Kade in Kockengen en 10 hectare wei- en hooiland lag tot aan de Breudijk in Harmelen (2).

Marretje en Pieter kregen vier kinderen, Pieter, Gerrigje, Jan Cornelis en Adrianus Doornenbal, die in Gerverscop opgroeiden en huwden. Pieter Doornenbal junior trouwde in 1905 met Neeltje Smit, een stiefdochter van zijn achternicht Adriana de Wit (C9.2). Pieter Doornenbal senior overleed drie jaar daarna op zijn boerderij in Gerverscop. Hij was heemraad geweest van het waterschap Gerverscop van 1894 tot hij overleed op 56 jarige leeftijd op woensdag 12 augustus 1908. Ruim twaalf jaar later stierf zijn weduwe Marretje Bosman daar op dinsdag 5 april 1921, ze werd 69 jaar oud.

C8.8.1 Adrianus Doornenbal, roepnaam Janus de jongste zoon van Marretje Bosman en Pieter Doornenbal (C8.8) werd vernoemd naar zijn grootmoeder Adriana van den Bosch. Hij werd geboren ter hoogte van Gerverscop 33 in Harmelen op zondag 18 november 1883. Adrianus trouwde ruim zeven jaar na het overlijden van zijn vader, op 31 jarige leeftijd in Westbroek op donderdag 6 mei 1915 met de 28 jarige Niesje Loenen. Zij werd geboren in Abcoude op zaterdag 22 januari 1887 en was een dochter van Adriaantje Schoenmaker en Pieter Loenen.

Huwelijksaankonding

Niesje en Adrianus vestigden zich op een boerenbedrijf in het buurtschap Reijerscop bij Harmelen. Die boerderij lag bezijden het bedrijf van Janus oom, Reijer Doornenbal (C8.7). Negen jaar later kwam Niesjes oudere zus Dirkje Loenen naast hen wonen, want die trouwde toen met Adrianus neef en buurman Reijer Doornenbal junior. Adrianus en Niesje zijn drieëntwintig jaar getrouwd geweest, maar hun huwelijk bleef kinderloos. Zij overleed op 51 jarige leeftijd op de boerderij in Reijerscop op dinsdag 9 augustus 1938. Daarna verkocht Adrianus Doornenbal de boerderij. Hij kocht een huis aan de Tiendweg in Harmelen en ging rentenieren. 

Grietje Oskam 1894 - 1960
Grietje Oskam was een achternicht van Teuntje (C8.3), Florus (C8.5) en Teunis Okam (C8.11) (5).

En op 59 jarige leeftijd hertrouwde Adrianus Doornenbal in Kockengen op 14 oktober 1943 met zijn 49 jarige nicht Grietje Oskam. Zij werd geboren op 18 mei 1894 in Vinkeveen en was een dochter van Gerrit Oskam en Neeltje Willempje Bosman, die een halfzus was van Adrianus moeder Marretje Bosman (C8.8). Grietje Oskam was weduwe van Teunis Bos (DD10) uit Kockengen en de stiefmoeder van zijn kinderen. En middels dit huwelijk werd Adrianus Doornenbal hun stiefvader. Hij arrangeerde het huwelijk van zijn stiefzoon Gijsbert Bos (D10.5) met Grie Zeldenrijk en vermaakte zijn bezit aan hen. Grie was een kleindochter van Adrianus neef Gerrit de Wit (C9.1) en als zodanig een wettelijke erfgenaam in de zesde graad.

Omstreeks 1951 verkochten Grietje Oskam en Adrianus Doornenbal het huis in Harmelen en betrokken een woning aan de Kerkweg in Kockengen. Grietje Oskam stierf daar op 65 jarige leeftijd op zondag 6 maart 1960. En haar weduwnaar Adrianus Doornenbal overleed er op dinsdag 12 mei 1970, hij werd 86 jaar oud. Sommige neven hebben zijn testament juridisch aangevochten. Zij hebben die rechtszaak echter verloren en zijn laatste wil werd uitgevoerd. 

C8.9 Adrianus Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op dinsdag 30 januari 1854. Hij trouwde op 23 jarige leeftijd in Harmelen op donderdag 4 april 1878 met de 27 jarige Joziena Lekkerkerker. Zij werd geboren op zaterdag 1 maart 1851 in Benschop als dochter van Marrigje van der Vlist – die vernoemd werd naar haar grootmoeder Marrigje Cornelisdochter Bosch (D5.2.6) – en van Johannes Lekkerkerker. Pieter Johannesz Lekkerkerker, de man van Gerrigje Ariensdochter Bosch (D5.2.2) was een oom van hem. 

Marrigje Doornenbal, jongste dochter van Joziena Lekkerkerker en Adrianus Doornenbal 1890 – 1973 (3)
Marrigje Doornenbal, jongste dochter van Joziena Lekkerkerker en Adrianus Doornenbal (4).

Na hun huwelijk vestigden Joziena en Adrianus zich op een boerenbedrijf in Benschop. Ze kregen acht kinderen van wie er drie op jonge leeftijd overleden. Pieter Johannes, Johannes, Adriana, Teunis en Marrigje Doornenbal groeiden op in Benschop en huwden. Joziena Lekkerkerker overleed op haar boerderij in Benschop op dinsdag 16 februari 1904, ze werd 52 jaar. Haar weduwnaar Adrianus Doornenbal overleed daar op zondag 23 september 1917, hij werd 63 jaar oud.

 C8.10 Willem Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in de gemeente Gerverscop bij Harmelen op zaterdag 22 september 1855. Hij trouwde op 30 jarige leeftijd in Kamerik op donderdag 24 september 1885 met de 25 jarige Adriana Bos. Zij werd geboren op de Leijdels Hoeve met het hedendaagse adres Teckop 20 in Kamerik op vrijdag 20 januari 1860. Adriana was de jongste dochter van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos (D8.15) en een achternicht van Margrietje Bos de vrouw van Reijer Doornenbal (C8.7). Na hun huwelijk vestigden Adriana en Willem zich op de huurboerderij van haar ouders in Teckop en zette dat akkerbouwbedrijf voort.

Evertje Doornenbal dochter van Adriana Bos en Willem Doornenbal 1892 -1972
Evertje Doornenbal, dochter van Adriana Bos en Willem Doornenbal.

Ze kregen negen kinderen waarvan er twee als baby overleden. Pieter, Jan Thomas, Willem, Janna Adriana, Neeltje, Adriana en Evertje (zie fotogalerij) groeiden op in Teckop en huwden. Evertje Doornenbal trouwde in 1928 met Willem Driessen. Hij was een kleinzoon van Anna Heincke en Willem Verhoef, de oudste zoon van Annigje de Wit (C6.5).

Willem Doornenbal, Adriana Bos en hun kinderen woonden in bij haar ouders op de Leijdels Hoeve in Teckop. Toen ze zeven jaar getrouwd waren overleed haar vader Jan-Thomas Bos (D8) daar op 81 jarige leeftijd. Acht jaar daarna stierf Adriana’s man Willem Doornenbal er op woensdag 28 maart 1900, hij werd 44 jaar. En in 1907 overleed haar moeder Adriana Griffioen op de Leijdels Hoeve, ze werd 86 jaar oud.

Later werd er een boerderij bijgebouwd door de eigenaar van de landerijen in Teckop, waar melkvee kon worden gehouden. Het boerenbedrijf werd in tweeën gesplitst en verdeeld tussen Adriana’s zonen Pieter en Willem Doornenbal. Zij ging inwonen bij haar zoon Willem op de nieuw gebouwde Pieter Hendriks Hoeve, te Teckop 14 in Kamerik. Hij trouwde met zijn achternicht Adriana Jannetje de Wit (B10.6). Adriana Bos overleed daar na de tweede wereldoorlog op vrijdag 27 juni 1952, ze werd 92 jaar oud.

C8.11 Jacoba Doornenbal, dochter van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in het buurtschap Gerverscop van de gemeente Harmelen op zaterdag 3 oktober 1857. Ze trouwde op 24 jarige leeftijd in Harmelen op donderdag 6 oktober 1881 met de 32 jarige Teunis Oskam die werd geboren op woensdag 19 september 1849 in Linschoten. Hij was een zoon van Cornelia Verweij en Teunis Oskam en een broer van Teuntje en Florus Oskam die elf jaar eerder met Jan (C8.3) en Niesje Doornenbal C8.5) huwden.

Zijn ouders bezaten een boerderij in Linschoten en na hun huwelijk vestigden Jacoba en Teunis zich daar en continueerden dat bedrijf. Ze kregen acht kinderen, waarvan er vier op jonge leeftijd stierven. Teunis Oskam overleed op de boerderij in Linschoten op 49 jarige leeftijd op woensdag 6 januari 1897.

Ruim twee jaar later hertrouwde Jacoba Doornenbal op 42 jarige leeftijd in Linschoten op donderdag 23 november 1899 met de 40 jarige Pieter Snoek. Hij werd geboren op maandag 31 oktober 1859 in Benschop en was een zoon van Jan Snoek en Aagje Hoogendoorn. Grietje Snoek de vrouw van Teunis Bos (D7.9) was een tante van Pieter. En Aagje Hoogendoorn de vrouw van Willem van den Bosch (C7.2) was een nicht van zijn moeder. Pieter woonde en werkte samen met enkele broers en zusters op een boerenbedrijf in Benschop, die van hun ouders en grootouders was geweest.

Na zijn huwelijk vestigde Pieter zich op de boerderij van zijn vrouw Jacoba Doornenbal in Linschoten en nam de bedrijfsvoering over. Jacoba Doornenbal stierf op 53 jarige leeftijd in Utrecht op zondag 2 april 1911. Haar kinderen Teunis, Pieter en Cornelia Adriana Oskam huwden in 1920 en Teunis volgde zijn stiefvader Pieter Snoek op. De jongste dochter Adriana Cornelia Oskam – die 2 jaar was toen haar vader stierf – trouwde in 1930. Haar stiefvader Pieter Snoek was drie jaar eerder overleden in Maarssen op donderdag 23 juni 1927, hij werd 67 jaar oud.

C8.12 Jan Jansen Doornenbal, zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in het buurtschap Gerverscop van de gemeente Harmelen op zondag 4 maart 1860. Hij trouwde op 35 jarige leeftijd in Benschop op donderdag 20 februari 1896 met de 27 jarige Maria Beijen. Ze werd daar op vrijdag 13 november 1868 geboren en was een dochter van Willem Amels Beijen en Annigje Brouwer, die weer een dochter was van Gijsbert Frederiks Brouwer de tweede echtgenoot van Aletta Jansdochter Bosch (D6.6).

Maria en Jan vestigden zich op de boerderij ter hoogte van Gerverscop 19 t/m 23 te Harmelen, waar zijn ouders woonden. Dit boerenbedrijf was ooit aangeschaft door zijn grootvader Gerrit van den Bosch (C7) en later erfden zij dat. De nalatenschap werd in fasen getransporteerd en bestond uit een hofstede met bijgebouwen en ongeveer 48 hectare landbouwgrond tot aan de Breudijker Middelwetering in Harmelen (2).

Maria Beijen en Jan Jansen Doornenbal kregen negen kinderen, één jongetje leefde maar drie weken. Adriana, Annigje, Pieter, Maria, Willem, Jan, Gerrit en Gijsbert Doornenbal groeiden op in Gerverscop en huwden. De jongste dochter Maria Doornenbal die in 1930 trouwde, werd 99 jaar oud. Haar broer Pieter Doornenbal huwde in 1927 met zijn nicht Adriana Maria Beijen.

Eén dochter en drie zonen van Maria Beijen en Jan Janse Doornenbal huwden met kinderen en kleinkinderen van zijn broer Jan Doornenbal (C8.3). Adriana Doornenbal trouwde in 1923 met haar neef Gerrit Doornenbal (C8.3). Jan Doornenbal trouwde in 1933 met zijn achternicht Teuntje Doornenbal, zij was een dochter van Trijntje Oskam en Pieter Doornenbal (C8.3). Gijsbert Doornenbal trouwde in 1946 met zijn achternicht Adriana Oskam, zij was een dochter van Jan Janse Oskam en Cornelia Doornenbal (C8.3) en werd 91 jaar oud. Gerrit Doornenbal huwde in 1949 met zijn achternicht Adriana Verburg, zij was een dochter van Adriana Doornenbal (C8.3).

Hun vader Jan Jansen Doornenbal overleed op dinsdag 16 mei 1950 in Harmelen, hij werd 90 jaar oud. Zijn weduwe Maria Beijen overleed op 83 jarige leeftijd in Groenekan op maandag 24 maart 1952. Beiden werden in Harmelen begraven (zie hieronder).

C8.13 Adriana Doornenbal, dochter van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werd geboren in het buurtschap Gerverscop te Harmelen op zondag 10 augustus 1862. Ze overleed voor ze 2 jaar oud was op dinsdag 28 juni 1864.

Deze grafsteen aan de Leidschestraatweg in Harmelen markeert de plek waar Maria Beijen, Jan Jansen Doornenbal en zijn ouders Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werden begraven (4)
Deze grafsteen aan de Leidschestraatweg in Harmelen markeert de plek waar Maria Beijen, Jan Jansen Doornenbal en zijn ouders Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal werden begraven (6).