Generatie D5

                   D5.1 Jan Jans Bosch 1713 – 1793 & Aletta Cornelisdochter van Veen 1715 – 1780 ~ D5.2 Teunis Jans Bosch 1714 – 1777 & Annigje Ariesdochter van Dijk 1713 – 1784

In deze periode bezat de familie Bosch meerdere akkerbouwbedrijven in de baronie van IJsselstein. De eigendomsverhoudingen verschilden nogal. Bij de familiebedrijven in de Achterslootbuurt hoorde een flinke hoeveelheid weiland en akkerbouwgrond. Maar aan de andere kant van de Hollandse IJssel was alleen een boerenwoning met een kampje grond aan Noord IJsseldijk 41, eigendom van de familie. Dit boerenerf was al in de 17e eeuw in bezit van Anthonis Jansz Bosch (D1). Daarbij had men ongeveer 20 hectare akkerbouwland in erfpacht.

Omstreeks 1760 werd naast het boerenhuis aan de Noord IJsseldijk een nieuwe boerderij gebouwd. Tien jaar later brak er een financiële crisis uit in Europa, wat grote inflatie veroorzaakte. De graanprijzen en daardoor ook broodprijzen stegen enorm en toen er later door misoogsten schaarste ontstond waardoor de prijs nog verder werd opgedreven, brak de Franse revolutie uit. Maar in de Republiek der Nederlanden stegen de pachtprijzen niet mee met de inflatie, omdat ze wettelijk vast lagen en de lonen daalden.

Zodoende maakten bouwboeren die voor de markt produceerden enorme winsten. Die inkomsten werden gebruikt om akkerbouwgrond aan te kopen, waar grootgrondbezitters vanaf wilden omdat verpachten niet langer rendabel was (1). Deze ontwikkelingen hebben de geschiedenis van de familie Van Bemmel (BB6) beïnvloed. En ook de familie Bosch speelde er handig op in. Ze maakten veel winst en kochten bouwland aan de Noord IJsseldijk, waar grote landeigenaren vanaf wilden. En aan het begin van de 19e eeuw werden daar nog twee nieuwe boerderijen neergezet.

Luchtfoto van de voormalige hofsteden gelegen aan Noord IJsseldijk 43 en 45 in IJsselstein, die omstreeks het jaar 1800 werden gebouwd. Deze hoeven hebben een monumentale status. Ze vormden samen met de personeelswoning die naar de overkant aan Noord IJsseldijk 10 is verplaatst en de in 1973 gesloopte panden aan Noord IJsseldijk 41 een klein boerderijencomplex dat bekend stond als: ‘De boerderijen van Bos’. De bewaard gebleven onderdelen hebben een woonbestemming, die bestaat uit zes eenheden. Ook de oorspronkelijke schuren zijn comfortabele huizen geworden.
Luchtfoto van de voormalige hofsteden gelegen aan Noord IJsseldijk 43 en 45 in IJsselstein, die omstreeks het jaar 1800 werden gebouwd. Deze hoeven hebben een monumentale status. Ze vormden samen met de tegenover gelegen personeelswoning aan Noord IJsseldijk 10 en de in 1973 gesloopte panden aan Noord IJsseldijk 41 een klein boerderijencomplex dat bekend stond als: ‘De boerderijen van Bos’.

Vanaf die tijd stond alles en iedereen in de clan Bosch ten dienste van het familiebezit. Lucratieve huwelijken met partners afkomstig uit andere kapitaalkrachtige families werden sterk aangemoedigd. Deze ‘vrijerijen’ zijn beschreven in de streekroman ‘Het wassende water’ van Herman de Man en verwerkt in de televisieserie daarover:

Er waren maar weinig rijke erfgenamen in de omgeving te vinden die niet tot de familie Bosch behoorden. Daarom zijn veel jonge mensen aan elkaar gekoppeld die (te) nauw verwant waren en is er eeuwenlang grote onderlinge betrokkenheid geweest. Deze huwelijken tussen bloedverwanten werden niet aangegaan vanwege gebrek aan belangstelling van het andere geslacht, maar omdat er geen andere welvarende partners voorhanden waren. Om die reden trouwde men soms pas op latere leeftijd of helemaal niet. Huwen beneden de stand was geen optie, want men wist uit ervaring dat de weg naar omlaag gemakkelijk ging en weer omhoogklimmen bijna onmogelijk was. Ook in deze generatie raakte een gezin aan lagerwal, met alle gevolgen van dien. 

D5.1 Jan Jans Bosch, zoon van Grietje Jansdochter Hoogenboom en Jan Teunisz Bosch (D4) werd samen met zijn tweeling broer Cornelis Jans Bosch geboren ter hoogte van Achtersloot 75. Ze werden 12 juni 1713 gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein en toen ze net 7 jaar waren overleed Cornelis. Tien jaar later stierf Jans moeder en het jaar daarop hertrouwde zijn vader en werd Adriana Hermansdochter van Veen zijn stiefmoeder.

Foto met zicht op boerderij Welgelegen (links) Achtersloot 75 in IJsselstein. Deze langhuisboerderij werd omstreeks 1889 gebouwd, op de plek van voorgangers. Vandaaruit wordt uitgekeken op de tegenoverliggende Noord IJsseldijk (rechts gelegen). Op een gevelsteen in de voorgevel staat het opschrift: ‘De eerste steen gelegd door J. Bos en M. van Brughem’. Daaronder zit een oudere steen met de tekst: ‘YYB 1815’ (2).
Foto met zicht op boerderij Welgelegen (links), Achtersloot 75 in IJsselstein. Deze langhuisboerderij werd in 1889 opgeleverd, daarvoor stonden er op die plek andere gebouwen. Vandaaruit wordt uitgekeken op de tegenoverliggende Noord IJsseldijk (rechts gelegen). Op een gevelsteen in de voorgevel staat het opschrift: ‘De eerste steen gelegd door J. Bos en M. van Brughem’. Daaronder zit een oudere steen met de tekst: ‘YYB 1815’ (2).

Jan Jans Bosch trouwde op 26 jarige leeftijd in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 23 januari 1737 met de 21 jarige Aletta Cornelisdochter van Veen. Ze was een nicht van zijn stiefmoeder en werd geboren aan de andere kant van de Lek, in de Vijfherenlanden als dochter van Aaltje Ariesdochter Koot en Cornelis Jans van Veen en gedoopt in Vianen op 3 maart 1715.

Aletta en Jan vestigden zich op de boerderij van zijn ouders ter hoogte van Achtersloot 75 en namen later het akkerbouwbedrijf over. Ze kregen tien kinderen en zes meisjes en één jongen werden volwassen en huwden. Aletta Cornelisdochter van Veen overleed op 65 jarige leeftijd en werd begraven in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 28 september 1780. Haar weduwnaar Jan Jans Bosch overleed ruim tien jaar later op 80 jarige leeftijd en werd daar begraven op 22 juli 1793.

Kinderen:  

D5.1.1 Cornelis Jans Bosch, zoon van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 14 augustus 1737 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was zijn tante Annigje Ariesdochter van Dijk, gehuwd met Teunis Jans Bosch (D5.2). Cornelis overleed op 6 jarige leeftijd en werd begraven in de Nicolaaskerk op 11 februari 1744.  

D5.1.2 Margarita Jansdochter Bosch met de roepnaam Grietje, dochter van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 16 november 1738 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was haar tante Annigje Ariesdochter van Dijk, gehuwd met Teunis Jans Bosch (D5.2). Op 21 jarige leeftijd trouwde Grietje in Lopik op 6 oktober 1760 met haar 35 jarige buurman Cornelis Jans van Dijk. Hij was de halfbroer van Joost Jans van Dijk (D4.9) en werd geboren op een boerderij aan Achtersloot 53, als zoon van Jannigje Huijgsdochter Stuijvenberg en Jan Joost van Dijk en op 29 november 1724 gedoopt in de Nicolaaskerk te IJsselstein.

Cornelis van Dijk had een boerenbedrijf in Lopik en Margarita woonde daar al voor hun trouwen. Ze kregen tien kinderen, vijf werden volwassen en huwden. Hun jongste zoon Cornelis Cornelisz van Dijk trouwde omstreeks 1805 met zijn nicht Aletta Jansdochter Bos, dochter van Maagje Jansdochter Oskam en Jan Jans Bosch (D5.1.6) en zette het boerenbedrijf in Lopik voort. En de oudste dochter Jannigje Cornelisdochter van Dijk huwde in 1761 met Frank Martins Maaijen, jongere broer van Adriana Martinsdochter Maaijen; de moeder van Gerrit van den Bosch (C7). Die laatste was 6 jaar toen zijn moeder overleed en zijn oom Frank Maaijen werd aangesteld als voogd over hem en zijn jongere broertje en zusje. Veel nakomelingen van Gerrit van den Bosch (C8) huwden later met personen uit het geslacht Bos en de verwante familie Oskam. 

Wanneer Cornelis Jans van Dijk en Margarita Jansdochter Bosch precies zijn overleden is onduidelijk. Cornelis werd ouder dan 54 jaar en Margarita werd ongeveer 70 jaar oud. Ze was nog getuige bij de doop van een kleindochter op de eerste kerstdag van het jaar 1807.

D5.1.3 Aletta Jansdochter Bosch ook genoemd Aaltje, dochter van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 20 oktober 1740 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein.

Ondertrouwd in Linschoten 28 maart 1788: Jan van Rossum weduwnaar van Annechje Breedijk en Aaltje Bos, jonge dame geboren en wonende in de Agtersloot onder IJsselstein.
Ondertrouwd in Linschoten 28 maart 1788: Jan van Rossum weduwnaar van Annechje Breedijk en Aaltje Bos, jonge dame geboren en wonende in de Agtersloot onder IJsselstein.

Na in ondertrouw te zijn gegaan in Linschoten, trouwde Aletta Jansdochter Bosch op 47 jarige leeftijd in de Nicolaaskerk te IJsselstein op 13 april 1788 met de ongeveer 58 jarige Jan van Rossum. Hij werd om en nabij het jaar 1730 geboren in Zegveld en had een boerenbedrijf in Linschoten. Jan was weduwnaar van Annigje Pietersdochter Breedijk, die in Linschoten werd gedoopt op 1 december 1720. Ze was op 65 jarige leeftijd overleden en daar begraven op 6 januari 1786. Ze hadden een dochter en toen Jan hertrouwde was Helena Jansdochter van Rossum, 22 jaar. Helena huwde in 1790 en vestigde zich met haar echtgenoot in Bodegraven.

Omstreeks die tijd verhuisden Aletta Bosch en Jan van Rossum uit Linschoten naar Waarder. Zeven jaar later overleed Jan daar, hij was toen ongeveer 67 jaar oud en werd op 27 februari 1797 begraven. Aletta Jansdochter Bosch overleed ruim 20 jaar later in Jutphaas op 3 januari 1820, ze werd 79 jaar oud.

D5.1.4 Marrigje Jansdochter Bosch, dochter van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 1 augustus 1742 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was de 19 jarige Willemijntje van Reijnesteijn, dochter van haar oudtante Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5). Marrigje huwde daar 22 jaar later met haar neef Jan Teunisz Bosch (D5.2.5) die vier maanden ouder was als zij en aan de overzijde van de Hollandse IJssel aan Noord IJsseldijk 41 werd geboren. Zie verder D6

D5.1.5 Cornelia Jansdochter Bosch, dochter van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 18 oktober 1744 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Ze werd vernoemd naar haar oudtante Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5) wiens 21 jarige dochter Willemijntje van Reijnesteijn optrad als doopgetuige. Cornelia trouwde op 23 jarige leeftijd in de gereformeerde kerk van Benschop op 20 maart 1768 met de 42 jarige Arie Baltusz Boelen, ook geschreven als Boele. Hij werd geboren in de baronie IJsselstein als zoon van Aafje Ariensdochter van Gimp en Baltus Gerrits Boelen en gedoopt in Benschop op 20 januari 1726.

Arie had een boerenbedrijf in Benschop en Cornelia vestigde zich daar al voor hun huwelijk. Ze kregen negen kinderen en Aafje, Baltus, Teuntje, Neeltje, Margriet en Cornelis Boelen groeiden op in Benschop en huwden. Wanneer Cornelia Jansdochter Bosch en Arie Baltusz Boelen precies overleden is niet bekend. Cornelia werd ouder dan 40 en Arie ouder dan 60 jaar.

D5.1.6 Jan Jans Bosch, zoon van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 6 november 1746 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was zijn tante Annigje Ariesdochter van Dijk, de vrouw van Teunis Jans Bosch (D5.2).

Schema opvolging Welgelegen

Jan Jans Bosch was de enige zoon uit het gezin die volwassen werd en hij nam de bedrijfsvoering van zijn vader over. Hij huwde op 37 jarige leeftijd op 9 mei 1784 met zijn 23 jarige buurmeisje en nicht Maagje Jansdochter Oskam. Ze werd geboren in de Achtersloot buurt, vermoedelijk ter hoogte van numero 168 als dochter van Jan Ariens Oskam en Grietje Jansdochter Bosch (D4.13), een halfzuster van Jans vader. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder van vaderszijde Maagje Isaaksdochter van Mourik en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 7 september 1760. Doopgetuige was Hendrikje Arentsdochter uit Zevenhoven bij Lopikerkapel. Zij was de tweede vrouw van Maagjes grootvader Arie Jans Oskam.

Maagje en Jan kregen acht kinderen en drie van hen overleden jong. Drie dochters en twee zonen werden volwassen en huwden. Aletta Jansdochter Bos trouwde met haar neef Cornelis Cornelisz van Dijk, zoon van Margrita Jansdochter Bosch (D5.1.2). Janna Jansdochter Bos trouwde omstreeks 1810 met Cornelis Cornelisz Spijker uit Kamerik. Cornelia Jansdochter Bos huwde in 1817 met haar buurman Gijsbert Jans Hoogendoorn. En Teunis Jans Bos huwde met zijn nicht Johanna Teunisdochter Oskam. Ze was niet alleen een kleindochter van Jan Ariens Oskam en Grietje Jansdochter Bosch (D4.13) maar ook van Johanna Jansdochter van Dijk en Arie Teunisz Bosch (D5.2.2).

De oudste zoon Jan Jans Bos volgde zijn ouders op. Toen hij 10 jaar was, overleed zijn vader Jan Jans Bosch senior op 54 jarige leeftijd. Hij werd begraven in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 29 juli 1801. Ruim tien jaar later werden onder leiding van Jans 55 jarige moeder Maagje Oskam, de bedrijfspanden gesloopt en nieuw opgetrokken. Haar 24 jarige zoon Jan Jans Bos (Y Y Bos) legde de eerste steen van de nieuwbouw in 1815. De nieuwe hofstede aan Achtersloot 75 werd ‘Welgelegen’ genoemd. Drie jaar later trouwde Jan Jans Bos met zijn nicht Maria Jansdochter van Schaik. Maria was een dochter van Jan Teunisz van Schaik en Adriana Jansdochter Oskam, een jongere zus van zijn moeder Maagje Oskam. Die overleed op maandag 27 juli 1835 in de nieuwe boerderij Welgelegen aan Achtersloot 75 in de gemeente IJsselstein. Maagje Jansdochter Oskam werd 74 jaar oud.

D5.1.7 Cornelis Jans Bosch, zoon van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 23 juli 1749 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was de 13 jarige Annigje Claasdochter van Veen uit Vianen, een nicht van zijn moeder. Cornelis overleed op 14 jarige leeftijd en werd begraven in de Nicolaaskerk te IJsselstein op 15 augustus 1763.

D5.1.8 Annigje Jansdochter Bosch, dochter van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 9 april 1752 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was de tante naar wie ze werd vernoemd, Annigje Ariesdochter van Dijk de vrouw van Teunis Jans Bosch (D5.2). Op 31 jarige leeftijd trouwde Annigje daar op 13 april 1783 met de 25 jarige Willem Christiaan Middach, ook geschreven als Middag. Hij werd geboren als zoon van Saartje Jacobsdochter de Boer en Arie Aarts Middach en gedoopt in Hei en Boeicop in de Vijfherenlanden op 10 juli 1757.

Willem en Annigje vestigden zich op een akkerbouwbedrijf in de Achtersloot en de zaken gingen goed. Toen ze zes jaar getrouwd waren, kochten ze een nieuwe boerderij.

Kasteel Repplikerwerth, landgoed van het kerspel Eiteren. Op de fundamenten van dit landhuis werd hofstede Rijpickerwaard gebouwd, die van 1789 – 1807 eigendom was van Annigje Bosch en Willem Middach. Tekening van C. de Grient, omstreeks 1750.
Kasteel Repplikerwerth, landgoed van het kerspel Eiteren. Op de fundamenten van dit landhuis werd hofstede Rijpickerwaard gebouwd, die van 1789 – 1807 eigendom was van Annigje Bosch en Willem Middach. Tekening van C. de Grient, omstreeks 1750.

Deze boerenwoning lag in de Rijpickerwaard, in het buurtschap ’t Gein bij Jutphaas. Oorspronkelijk stond daar kasteel Rijpickerwaard of Repplikerwerth, het landgoed van de oude plattelandsgemeente Eiteren. De landerijen en het kasteel waren eigendom van de heren van IJsselstein. In 1753 beleende (3) barones Marie Louise van Hessen-Kassel (D4), Johannes Willem Swellengrebel ermee (4). Deze werd in 1728 in Kaapstad geboren als zoon van de eerste plaatselijk geboren gouverneur van de Kaapkolonie (Zuid-Afrika). Hij was een gereformeerde kanunnik van het kapittel van Sint Jan in de stad Utrecht (5). Tussen 1763 en 1789 liet hij het landgoed grotendeels afbreken en er een nieuwe boerderij neerzetten.

Na oplevering van hofstede Rijpickerwaard werd het gedeeltelijk leenroerige bezit op 28 november 1789 door Johannes Swellengrebel verkocht aan Willem Middach voor 19.860 gulden (koopkrachtwaarde € 175.000). De boerderij werd omringd door de oude kasteelgracht en was te bereiken via twee verharde kleiwegen. De weg aan de achterkant ging naar Jutphaas en die aan de voorkant, ging richting IJsselstein. Op het erf van de boerderij stonden een personeelswoning, graanbergen, schuren en een bakhuis. Er hoorde een boomgaard bij en ruim 75 morgen akkerbouwgrond en hooiland, dat was gelegen tussen de Noord IJsseldijk in de baronie IJsselstein en de Randdijk in Jutphaas (6).

Willem Middach speelde een belangrijke rol in de familie Bosch. Hij adviseerde op financieel gebied en leende samen met zijn zwagers en hun neven grote sommen geld om investeringen te doen. Ook trad hij op als curator van een jongeman uit zijn schoonfamilie. Maar hij en Annigje kregen zelf geen kinderen. Daarom verkocht Willem op 49 jarige leeftijd op 3 januari 1807 het boerenbedrijf in de Rijpickerwaard voor een bedrag van 30.000 gulden (koopkrachtwaarde € 222.000). Ze bleven er tot 15 april 1808 wonen en het bedrijf exploiteren. Op die datum moest de koper 12.000 gulden betaald hebben en de rest diende voor 15 april 1816 met rente afgelost te zijn. En Willem bedong dat hij tot het einde van zijn leven op het land kon blijven jagen en vissen (7).

Willem Christiaan Middach werd 71 jaar en overleed op 13 november 1828 in Jutphaas. Zijn weduwe Annigje Jansdochter Bosch stierf drie jaar later op 79 jarige leeftijd in de voormalige baronie IJsselstein, op 8 september 1831. Erfgenamen waren negen zussen en broers van Annigje en Willem, of als ze niet meer leefden hun kinderen (8).

D5.1.9 Teunis Jans Bosch, zoon van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 17 maart 1754 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Hij overleed op 17 jarige leeftijd en werd daar op 7 mei 1771 begraven. 

D5.1.10 Johanna Jansdochter Bosch, dochter van Aletta Cornelisdochter van Veen en Jan Jans Bosch werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 17 juli 1757 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Ze werd vernoemd naar haar 35 jarige tante Johanna Cornelisdochter van Veen, die als doopgetuige optrad. Johanna trouwde op 26 jarige leeftijd in Waarder op 16 april 1784 met de 27 jarige Gerrit Laurensz Bouthoorn. Hij werd geboren in Bodegraven als zoon van Maria van der Giessen en Laurens Jillissen Bouthoorn en daar gedoopt op 19 december 1756. Gerrit Bouthoorn was een neef van Gijsbert Bouthoorn, de man van Marrigje van Es (B5.6). En Gerrit’s moeder – Maria van der Giessen – was een zus van Willem van der Giessen. Dat was een schoonzoon van Sijgje Jacobusdochter de Vosch, een oudtante van Marrigje van Es die zich in 1795 met haar gezin in Waarder vestigde.

Ze woonden vlakbij elkaar, Johanna Bosch en Gerrit Bouthoorn hadden een akkerbouwbedrijf in Barwoutswaarder.  Ze kregen negen kinderen. Zeven van hen werden volwassen en twee dochters en vier zonen huwden. De oudste zoon Jan Bouthoorn huwde in 1818 met Wijntje de Wit, een dochter van Jacob de Wit (C5.5). En zoon Laurens Bouthoorn, trouwde in 1832 met Maagje Ariesdochter Oskam. Ze was een kleindochter van Grietje Jansdochter Bosch (D4.13) en van Cornelis Teunisz Bosch (D5.2.6). Haar ouders Marrigje Cornelisdochter Bosch en Arie Jans Oskam waren eigenaar van het boerenbedrijf aan Noord IJsseldijk 45 te IJsselstein.

Johanna Jansdochter Bosch overleed 13 juli 1831 in Barwoutswaarder, ze werd 73 jaar. Haar weduwnaar Gerrit Laurensz Bouthoorn werd 78 jaar en overleed daar op 17 oktober 1835.


D5.2 Teunis Jans Bosch, zoon van Grietje Jansdochter Hoogenboom en Jan Teunisz Bosch (D4) werd geboren ter hoogte van Achtersloot 75 en gedoopt op 26 augustus 1714 in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Hij was een jaar jonger dan zijn broer Jan Jans Bosch (D5.1). Toen Teunis 15 was overleed zijn moeder en een jaar later werd Adriana Hermansdochter van Veen zijn stiefmoeder.

Vier jaar later trouwde hij op 20-jarige leeftijd in de Nicolaaskerk van IJsselstein op 16 februari 1735 met de 21-jarige Annigje Ariesdochter van Dijk, ook genoemd Anna. Ze werd geboren in Driebergen als dochter van Evertje Jansdochter Overeem en Arie Willems van Dijk en daar gedoopt op 2 juli 1713. Annigje werd vernoemd naar haar grootmoeder van moederszijde Annigje Pietersdochter van Dijk. Die was verwant aan Jan Joost van Dijk (D4.9), de eigenaar van de hofstede aan Achtersloot 53.

Annigje Ariesdochter van Dijk kwam ter wereld op een boerenhoeve aan de Drieberger Eng met 24 morgen bouwland. Het was een onderdeel van de buitenplaats Dennenburg. Haar vader huurde dit boerenbedrijf vijf maanden voor haar geboorte, op 4 februari 1713 van Diederik Vink en Maria de Vries (gehuwd te Driebergen, 1695). Twee eeuwen eerder gebruikte Jan van Bosch – de voorvader van Teunis Jans Bosch – dezelfde grond die Arie Willems van Dijk pachtte (15). Annigje en haar familie verhuisden uit Driebergen naar Vreeswijk toen ze ongeveer 12 jaar was.

Tegel uit de voormalige boerenwoning aan Noord IJsseldijk 41 in IJsselstein. Deze tegel is onderdeel van een serie, die er met de sloop in 1973 uit werd gehaald. Het is van de hand van meesterschilder Abraham van Griethuizen (1751 – 1843) en vervaardigd door een plateelbakkerij in de stad Utrecht. De hele serie werd in 2006 door het veilinghuis Christie te Londen geveild (9).
Wandtegel uit de voormalige boerenwoning aan Noord IJsseldijk 41 in IJsselstein. Deze tegel was een onderdeel van een serie, die met de sloop in 1973 uit het pand werd verwijderd. Het tegeltableau was van de hand van meesterschilder Abraham van Griethuizen (1751 – 1843) en werd vervaardigd door een plateel bakkerij in de stad Utrecht. De hele serie werd in 2006 door het veilinghuis Christie’s te Londen geveild (9).

Na hun trouwen vestigde Annigje van Dijk en Teunis Bosch zich aan de andere kant van de Hollandse IJssel in de boerenwoning van de familie Bosch aan Noord IJsseldijk 41. Ze trokken in bij zijn 67-jarige oudoom Jan Jans Bosch (D2.2) en zijn 62-jarige oudtante Cornelia Jansdochter Bosch (D2.4). Die twee bleven bij hen wonen zolang ze leefden. Vier jaar later op 24 februari 1739 verkochten Jan en Cornelia Bosch het boerenhuis, met bergen en schuren en een halve morgen land aan de kleinzoon en naamgenoot van hun overleden oudste broer Teunis Jans Bosch (10). Ook de erfpacht van meer dan 20 morgen akkerbouwland in de omgeving ging over op de 25-jarige Teunis Jans Bosch.

Vanaf zijn veertigste begon Teunis ermee om naast zijn boerenwoning – op eigen grond – een nieuwe hofstede te laten bouwen. Tussen 1754 en 1761 leende hij daarvoor een bedrag van 4000 gulden (koopkrachtwaarde € 40.000). De helft leende hij van zijn tante Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5) en een kwart van haar schoonzoon. En voor de rest stond haar man Pieter Beijeman borg. Het geleende geld werd door Teunis voor het jaar 1762 terugbetaald (11)

Op 49-jarige leeftijd nam Teunis Bosch samen met zijn oom Pieter Beijeman de voogdijschap op zich van de wezen Jan en Johanna Jansdochter Spaan. Dit waren kleinkinderen van zijn tante Cornelia Teunisdochter Bosch die toen al niet meer leefde (12). Annigje van Dijk en Teunis Bosch kregen zelf dertien kinderen, waaronder een tweeling. Vijf overleden op jonge leeftijd en de andere acht groeiden op en huwden. Teunis Jans Bosch overleed op 63-jarige leeftijd aan Noord IJsseldijk 41, in de baronie IJsselstein op 24 november 1777. Zijn weduwe Annigje Ariesdochter van Dijk overleed daar zeven jaar later op 8 september 1784, ze werd 71 jaar oud.

Kinderen:

D5.2.1 Teunis Teunisz Bosch, zoon van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 17 april 1735. Doopgetuige was Adriana Hermansdochter van Veen, de stiefmoeder van zijn vader. Teunis overleed op jonge leeftijd voor maart 1742.

D5.2.2 Arie Teunisz Bosch, zoon van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 2 juni 1736. Doopgetuige was zijn tante Aletta Cornelisdochter van Veen, de vrouw van Jan Jans Bosch (D5.1). Arie huwde op 24 jarige leeftijd in Werkhoven op 26 april 1761 met zijn 24 jarige achternicht Johannna Jansdochter van Dijk. Ze werd daar geboren als dochter van Gerritje Cornelisdochter van Schalkwijck en Jan Willems van Dijk en er gedoopt op 5 februari 1736.

Na hun huwelijk vestigden ze zich op een boerenbedrijf in Werkhoven. Daar werden twee zonen en een dochter geboren. Omstreeks 1768 verhuisden ze naar de baronie van IJsselstein. Ze hadden een boerenbedrijf in de Achtersloot, waarschijnlijk ter hoogte van 107. Daar werd de jongste dochter geboren. Johanna Jansdochter van Dijk stierf op 35 jarige leeftijd op de boerderij in de Achtersloot en werd op 15 mei 1771 begraven te IJsselstein.

Haar weduwnaar Arie Teunisz Bosch hertrouwde op 41 jarige leeftijd in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 1 november 1772 met Emmigje Cornelisdochter Middelkoop, die ongeveer 32 jaar was. Ze werd rond 1740 geboren te Benschop in de baronie IJsselstein als dochter van Trijntje Dirksdochter van der Pijl en Cornelis Gijsberts Middelkoop. Emmigje Middelkoop werd stiefmoeder van vier kinderen van Arie Bosch en kreeg zelf ook twee kinderen. Een jongetje overleed als baby en Anna Ariensdochter Bosch groeide op in de Achtersloot. Ze werd 69 jaar en huwde niet.

Haar oudste halfbroer Teunis Ariens Bosch huwde in 1785 met zijn achternicht Margriet Jansdochter Bosch (D4.9.1). Zij werden de volgende eigenaren van de hofstede aan Achtersloot 53 en lieten een nieuw voorhuis aan de oude boerderij bouwen. Hun dochter Johanna Teunisdochter Bos erfde die hoeve en zij trouwde in 1838 met Floris Florisz Bos (D4.15.1)

Zijn broer Jan Ariens Bosch trouwde in 1791 met zijn achternicht Adriana Florisdochter Bosch. Zij was een dochter van Floris Jans Bosch (D4.15) de jongste halfbroer van zijn grootvader. Hun dochter Johanna Jansdochter Bos huwde in 1815 met Hendrik van Bemmel (B6.7). En haar broer Johannes Jans Bos trouwde in 1829 met zijn achternicht Johanna Willemsdochter Verweij (D5.2.7). Zij werden eigenaar van de erfhoeve aan Noord IJsseldijk 41 te IJsselstein.

Zijn zus Annigje Ariensdochter Bosch huwde in 1792 met haar achterneef Teunis Jans Oskam. Hij was een zoon van Grietje Jansdochter Bosch (D4.13) een halfzuster van haar grootvader. 

En de jongste Gerrigje Ariensdochter Bosch trouwde in 1796 met Pieter Johannesz Lekkerkerker.

Hun stiefmoeder Emmigje Cornelisdochter Middelkoop werd ouder dan 46 jaar. Haar man Arie Teunisz Bosch stierf op zijn boerderij aan de Achtersloot in IJsselstein op 13 maart 1800, hij werd 63 jaar oud. 

D5.2.3 Grietje Teunisdochter Bosch, dochter van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 27 april 1738. Doopgetuige was Rijkje Gerritsdochter van Rossum een nicht van Grietjes moeder. Ze trouwde daar op 22 jarige leeftijd op 3 mei 1760 met de 23 jarige Floris Jans van Dijk. Hij  werd geboren aan Achtersloot 53, als zoon van Neeltje Florisdochter Middelkoop en Jan Joost van Dijk en gedoopt in de Nicolaaskerk te IJsselstein op 25 november 1736. Floris was de jongere broer van Joost van Dijk, de eerste man van Geertje Jansdochter Versluijs (D4.9) en hij was een halfbroer van Cornelis van Dijk de man van Margarita Jansdochter Bosch (D5.1.2)

Grietje en Floris vestigde zich na hun huwelijk op een huurboerderij in de baronie IJsselstein. Eigenaardig genoeg kreeg hij niet de leiding op de hofstede aan Achtersloot 53, toen zijn broer Joost daar enkele maanden eerder overleed. Want dat boerenbedrijf ging over op de weduwe van zijn jong overleden broer en haar tweede echtgenoot Johannes Jans Bosch. Grietje Bosch en Floris van Dijk kregen drie kinderen, één meisje overleed op jonge leeftijd en twee kinderen groeiden op en huwden. Hun moeder hebben ze niet gekend want Grietje Teunisdochter Bosch werd maar 25 jaar oud en overleed in het kraambed op 17 december 1764.

Floris van Dijk hertrouwde op 30 jarige leeftijd in de gereformeerde kerk van Benschop op 8 februari 1767 met de 29 jarige Catharina Erasmusdochter Kasteleijn. Ze werd geboren in de baronie IJsselstein als dochter van Aaltje Roelofsdochter Ramp en Erasmus Geens Kasteleijn en gedoopt in Benschop op 17 november 1737. Catharina Kasteleijn werd stiefmoeder van de 3 jarige Neeltje en de 6 jarige Jan van Dijk en kreeg zelf negen kinderen. Vijf kinderen van Catharina en Floris overleden waarschijnlijk op jonge leeftijd. Hun zonen Erasmus, Goris en dochter Geertruij van Dijk groeiden samen met Neeltje en Jan van Dijk op en huwden.

Ook hun dochter Aletta van Dijk met de roepnaam Letje werd volwassen. Zij werd op 5 maart 1768 gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein. Doopgetuige was haar nicht Cornelia van Dijk uit Lopik, een dochter van Margarita Bosch en Cornelis van Dijk. Aletta kreeg op 27 jarige leeftijd een verhouding met de 20 jarige Pieter van Bemmel (B7) en daaruit werd op 2 november 1798 haar dochter Pieternella van Dijk geboren. Maar toen leefde haar moeder Catharina Erasmusdochter Kasteleijn al niet meer. Die was een jaar eerder overleden in Benschop op 9 juli 1797, ze werd 59 jaar.

Aletta’s vader Floris van Dijk leefde nog wel toen haar dit overkwam en ze zwanger terugkeerde in het ouderlijk huis. Samen spanden ze een rechtszaak aan tegen de vader van het kind. Floris Jans van Dijk werd ouder dan 65 jaar. Hij maakte nog mee dat zijn 31 jarige dochter Aletta van Dijk in het jaar 1800 in Oudewater trouwde met de vijf jaar oudere boerenknecht Cornelis van der Rhee.

D5.2.4 Marrigje Teunisdochter Bosch, dochter van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 31 januari 1740. Doopgetuige was Rijkje Gerritsdochter van Rossum, een nicht van haar moeder. Marrigje trouwde daar op 27 jarige leeftijd op 29 augustus 1767 met haar 26 jarige achterneef Rijk-Gerritse Willems Verweij, die het patroniem van beide ouders gebruikte. Hij werd geboren in buurtschap ’t Waal als zoon van Rijkje Gerritsdochter van Rossum en Willem Willems Verweij en gedoopt in Tull en ’t Waal op 5 november 1741. Zijn moeder die het jaar daarvoor nog getuige was geweest bij de doop van Marrigje, overleed in het kraambed een half uur nadat Rijk geboren werd.

Marrigje en Rijk vestigden zich op het boerenbedrijf van zijn vader in buurtschap ’t Waal en werden de volgende eigenaren. Hun huwelijk bleef kinderloos. Marrigje Teunisdochter Bosch werd ongeveer 37 jaar en overleed voor 1779. Op 17 oktober 1779 hertrouwde de 37 jarige Rijk Verweij in de gereformeerde kerk te Lopikerkapel met de 30 jarige Maria Florisdochter Oskam. Ze werd geboren op boerderij de Ververshoef in Lopikerkapel. Ze was een dochter van Cornelia Bastiaansdochter van Jaarsveld en Floris Hendriks Oskam en werd daar gedoopt op 7 april 1749. Maria was een zus van Elisabeth Florisdochter Oskam de vrouw van Floris Jans Bosch (D4.15) en Jilles Florisz Oskam de man van Annigje Jansdochter Bosch (D6.3).

Maria en Rijk kregen vijf kinderen en drie stierven waarschijnlijk op jonge leeftijd. Willem en Floris Rijks Verweij groeiden op in buurtschap ’t Waal en huwden. Wanneer Rijk-Gerritse Willems Verweij precies overleed is niet bekend, hij werd ouder dan 48 jaar. Maria Florisdochter Oskam overleed op de boerderij in Tull en ’t Waal op 16 mei 1825, ze werd 76 jaar oud.

D5.2.5 De tweeling Jan en Teunis Teunisz Bosch, zonen van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werden geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 14 maart 1742. Doopgetuigen waren de 18 jarige nicht van hun vader Willemijntje van Reijnesteijn, dochter van Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5) en hun tante Aletta Cornelisdochter van Veen, de vrouw van Jan Jans Bosch (D5.1). Teunis overleed twee weken later en werd begraven op 28 maart 1742. Zijn tweelingbroer Jan Teunisz Bosch huwde met zijn nicht Marrigje Jansdochter Bosch (D5.1.4). Kennelijk was het de bedoeling dat zij tweeën de erfhoeve aan de Noord IJsseldijk zouden overnemen, maar het ging anders. Zie verder D6

D5.2.6 Cornelis Teunisz Bosch, zoon van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 15 maart 1744. Doopgetuige was zijn tante Aletta Cornelisdochter van Veen, de vrouw van Jan Jans Bosch (D5.1). Hij trouwde op 25 jarige leeftijd in Lopik op 22 april 1769 met zijn 20 jarige achternicht Johanna Jansdochter Spaan, met de roepnaam Janna.

Ze was een kleindochter van Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5) en werd geboren in Lopik als dochter van Marrigje Jansdochter van Reijnesteijn en Jan Ariens Spaan en daar gedoopt op 28 juli 1748. Johanna’s vader was drie maanden voor ze geboren werd overleden. Haar moeder hertrouwde in 1750 met de Lopikse bakker Adrianus Cornelisz Boelen. In 1763, toen Johanna 14 jaar was overleed haar moeder en werd haar toekomstige schoonvader aangesteld als voogd.

Foto van het rijksmonument aan Noord IJsseldijk 45 in IJsselstein. Deze rietgedekte laaghuisboerderij aan de Hollandse IJssel werd aan het begin van de 19e eeuw gebouwd. De foto werd omstreeks 1963 gemaakt toen het nog als boerderij in gebruik was. Naast de hofstede stonden twee schuren met rieten daken. De hoeve had in het verleden meerdere korenbergen. De korenhalmen werden in schoven gebonden en in een graanberg opgeslagen.
Foto van het rijksmonument aan Noord IJsseldijk 45 in IJsselstein. Deze rietgedekte laaghuisboerderij aan de Hollandse IJssel werd aan het begin van de 19e eeuw gebouwd. De foto werd omstreeks 1963 gemaakt toen het nog een boerenbedrijf was.

Janna en Cornelis vestigden zich op het boerenbedrijf aan Noord IJsseldijk 41. Toen ze drie jaar getrouwd waren veranderde de economisch situatie. De graanprijzen stegen enorm en ze kochten samen met hun familie grote hoeveelheden akkerbouwland aan de Noord IJsseldijk op, waar grootgrondbezitters vanaf wilden omdat verpachten niet meer rendabel was. Ze verdienden goed en lieten een nieuwe boerderij aan Noord IJsseldijk 45 bouwen. Daar trokken ze in toen ze vijfendertig jaar getrouwd waren, omstreeks het jaar 1805.

Janna Spaan en Cornelis Bosch kregen tien kinderen, waarvan er vier jong overleden. Jan, Marrigje, Teunis, Annigje, Arie en Margriet Bosch groeiden op aan de Noord IJsseldijk en huwden. Marrigje Cornelisdochter Bosch trouwde met Arie Jans Oskam een zoon van haar oudtante Grietje Jansdochter Bosch (D4.13). En Teunis Cornelisz Bosch trouwde met Teuntje Schinkel uit Jaarsveld. Ze was een achternicht van Arie Jans Oskam. Over Margriet Cornelisdochter Bosch staat in de familiekronieken met nadruk vermeld dat ze katholiek werd omdat haar tweede man Johannes van der Linden uit een roomse familie kwam.

Haar zus Annigje Cornelisdochter Bosch huwde in de Franse tijd met Willem Berk (ook genoemd Bark en Berg) die eveneens rooms gedoopt was, maar protestants werd opgevoed in het Nedereind van Jutphaas gelegen naast de Noord IJsseldijk waar Annigje woonde. Ze trouwden waarschijnlijk omstreeks 1806 in de gereformeerde kerk te IJsselstein. Maar kerk en staat waren gescheiden en een kerkelijk huwelijk was niet langer rechtsgeldig. Daarom huwde Willem en Annigje op 16 december 1810 toen ze al twee kinderen hadden – met een vergunning van het gerecht in het Nedereind van Jutphaas –  voor schout en schepenen van IJsselstein.

Haar oudste broer Jan Cornelisz Bosch huwde met Cornelia Cornelisdochter Pauw de jongere zus van Antonia Cornelisdochter Pauw, een schoondochter van Grietje Jansdochter Bosch (D4.13) en een nicht van Elisabeth Florisdochter Oskam de vrouw van zijn oudoom Floris Jans Bosch (D4.15). Na hun trouwen vestigden Cornelia en Jan zich op een pachtboerderij in Breukelen Nijenrode. Omstreeks 1816 kwam Jan Bosch – hij schijnt lang en mager te zijn geweest – met zijn gezin naar Noord IJsseldijk 45 waar hij de bedrijfsvoering van de hofstede van zijn inmiddels 66 jarige vader Cornelis Bosch overnam (9). Op de fotogalerij staat een foto van Jans kleindochter Teuntje Bos. Zij was de laatste eigenares van deze hofstede, die de naam Bos droeg.

Johanna Jansdochter Spaan overleed op de nieuwe boerderij aan Noord IJsseldijk 45 toen ze er vier jaar woonde, op 12 september 1809. Janna werd 61 jaar oud. Haar weduwnaar Cornelis Teunisz Bosch overleed daar ruim tien jaar later op 27 juli 1822, hij werd 78 jaar.

D5.2.7 Teunis Teunisz Bosch, zoon van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 15 december 1745. Doopgetuige was de 22 jarige Willemijntje van Reijnesteijn, dochter van Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5). Toen Teunis in zijn tienerjaren was, liet zijn vader nog een boerderij bouwen naast die waar hij geboren werd. En na vaders overlijden erfden de 26 jarige Teunis en zijn 27 jarige broer Cornelis Teunisz Bosch (D5.2.6) elke een hoeve op het erf van Noord IJsseldijk 41. Er was ruimte genoeg om daar met twee gezinnen te wonen. Zeven jaar eerder had hun oudere broer Jan Teunisz Bosch (D5.2.5) er ook gewoond met zijn gezin, maar zij waren verhuisd en hadden zich gevestigd op een akkerbouwbedrijf in Vreeswijk.

Teunis trouwde op 33 jarige leeftijd in Lopik op 21 november 1779 met de 21 jarige Johanna Gerritsdochter de Bruijn. Ze werd geboren in Lopik als dochter van Cornelia Jacobsdochter Borst en Gerrit Gijsberts de Bruijn en was daar gedoopt op 15 oktober 1758. Hun huwelijk duurde maar een paar jaar. Johanna overleed in het kraambed op 8 mei 1786 op de hofstede aan Noord IJsseldijk 41, ze werd maar 27 jaar. Ze had vier kinderen gekregen en twee meisjes groeiden op en huwden.

Teunis Bosch liet ook een nieuwe boerderij aan de Noord IJsseldijk bouwen en daarvoor leende hij 10.000 gulden (koopkrachtwaarde € 90.000) in het jaar 1798. Zijn broers Arie Teunisz Bosch (D5.2.2) en Cornelis Teunisz Bosch (D5.2.6) stonden borg voor de terugbetaling (13). Teunis jongste dochter Annigje Bosch trouwde omstreeks 1808 met Jan Jans Kasteleijn uit Bergambacht. Hij was familie van Catharina Kasteleijn, de tweede vrouw van Floris van Dijk (D5.2.3). En Annigje en Jan vestigden zich op de nieuwe hofstede, die was gelegen aan Noord IJsseldijk 43.

De oudste dochter van Teunis, Cornelia Bosch trouwde in 1804 met Willem Rijks Verweij. Hij was een zoon van Maria Florisdochter Oskam en Rijk-Gerritse Willems Verweij (D5.2.4). Cornelia en Willem woonden en werkten na hun trouwen op de boerderij van Willems vader in Tull en ’t Waal. En een paar jaar later huurden ze de boerderij aan de Wiersdijk in Vreeswijk, waar haar oom en tante Jan en Marrigje Bosch (D6) hadden gewoond.

*) In 1973 is de boerderij aan Noord IJsseldijk 41 afgebroken en het land verkocht. Het adres bestaat niet meer, de grond is onbebouwd gebleven. Momenteel is het een sportveld van Hockeyclub IJsseloever, Zomerdijk 42B te IJsselstein.

Op 9 januari 1810 stierf Cornelia’s vader Teunis Teunisz Bosch op zijn hoeve aan Noord IJsseldijk 41 in IJsselstein, hij werd 64 jaar oud. En na zijn overlijden vestigden Cornelia Teunisdochter Bosch en Willem Rijks Verweij zich daar en zette het bedrijf voort. Hun dochter Johanna Willemsdochter Verweij huwde in 1829 met haar achterneef Johannes Jans Bosch (D5.2.2) en zij werden de volgende eigenaren van de erfhoeve.

D5.2.8 Maria Teunisdochter Bosch, dochter van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 30 april 1747. Doopgetuige was haar tante Aletta Cornelisdochter van Veen, de vrouw van Jan Jans Bosch (D5.1). Ze trouwde daar op 23 jarige leeftijd op 9 december 1770 met de 26 jarige Hendrik Hendriks Kraaijestein. Hij werd geboren in de baronie IJsselstein als zoon van Geertruij Hendriksdochter de Ridder en Hendrik Roelofs Kraaijestein en gedoopt in Benschop op 13 september 1744.

Hendrik en zijn vader waren kaashandelaren en Maria vestigde zich na haar trouwen ‘op ’t Klooster’ in de binnenstad van IJsselstein, waar ze een winkel met woonhuis hadden. Ze kregen acht kinderen en alleen Antje Hendriksdochter Kraaijestein werd volwassen. Zij trouwde in de Franse tijd, toen kerkelijke huwelijken hun wettelijke status verloren hadden. Zodoende werd het huwelijk op 22 maart 1810 ten huize van de bruid gesloten, door een huwelijkscommissaris van de gemeente IJsselstein. Antjes moeder leefde toen allang niet meer. Maria Teunisdochter Bosch stierf op 40 jarige leeftijd, toen Antje 9 jaar was. Ze werd begraven in de Nicolaaskerk te IJsselstein op 25 april 1788.

Zeven maanden later hertrouwde haar weduwnaar Hendrik Hendriks Kraaijesteijn op 44 jarige leeftijd in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 18 november 1788 met de 34 jarige Cornelia Huibertsdochter Zwart. Ze was familie van Catharine Erasmusdochter Kasteleijn de tweede vrouw van Hendriks zwager Floris Jans van Dijk (D5.2.3). Ze werd geboren in Oudewater als dochter van Marrigje Johannesdochter Ramp en Huibert Cornelisse Zwart en werd daar gedoopt op 9 januari 1754.

Cornelia Zwart en Hendrik Kraaijestein kregen twee zonen en twee dochters die samen met hun stiefzus Antje opgroeiden in IJsselstein en huwden. Hun zoon Roelof Hendriks Kraaijestein was broodbakker in Hazerswoude. En Huibertus Hendriks Kraaijestein werd apotheker en had een kruidenwinkel in Bodegraven, waar het gezin zich omstreeks het jaar 1811 vestigde. Hendrik Hendriksz Kraaijestein overleed in Bodegraven op 19 maart 1813, hij werd 68 jaar. Zijn weduwe Cornelia Huibertsdochter Zwart overleed er ruim dertig jaar later op 15 september 1844, ze werd 90 jaren oud (14).

D5.2.9 Cornelia Teunisdochter Bosch, dochter van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 3 november 1748. Ze werd vernoemd naar Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5) en overleed als baby voor het jaar 1750.

D5.2.10 Cornelia Teunisdochter Bosch, dochter van Anna Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 1 januari 1750. Doopgetuige was Willemijntje van Reijnesteijn de dochter van Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5), naar wie ze vernoemd werd. Ook deze Cornelia overleed als baby voor oktober 1751.

D5.2.11 Cornelia Teunisdochter Bosch, dochter van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 31 oktober 1751. Doopgetuige was Willemijntje van Reijnesteijn de dochter van Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5), naar wie ze vernoemd werd. Ook deze Cornelia overleed waarschijnlijk op jonge leeftijd.

D5.2.12 Johannes Teunisz Bosch, zoon van Annigje Ariesdochter van Dijk en Teunis Jans Bosch werd geboren aan Noord IJsseldijk 41 en gedoopt in de Oude Sint Nicolaaskerk te IJsselstein op 29 juli 1753. Hij trouwde daar ruim een jaar na het overlijden van zijn vader, op 24 maart 1779. Hij was 25 jaar en huwde met de 28 jarige Neeltje Cornelisdochter de Ridder. Ze werd geboren in Lopik als dochter van Neeltje Dirksdochter den Uijl en Cornelis Hendriks de Ridder en daar gedoopt op 3 mei 1750. Neeltje kwam uit een koopmansfamilie en was een nicht van Johannes zwager Hendrik Hendriks Kraaijestein (D5.2.8).

Toen ze ongeveer een jaar getrouwd waren verhuisden Johannes en Neeltje uit IJsselstein naar Lopik. Ze kregen drie kinderen, Annigje, Neeltje en Teunis Jans Bosch die opgroeiden en huwden. Teunis trouwde in 1809 met Jannigje Cornelisdochter den Uijl. Haar grootvader Claas Cornelisz den Uijl was ook een voorvader van Johannes Marten den Uijl.

Johannes Teunisz Bosch werd ouder dan 35 jaar, wanneer hij precies overleed is niet bekend. Zijn weduwe Neeltje Cornelisdochter de Ridder stierf op 77 jarige leeftijd in de gemeente IJsselstein op 20 maart 1823.

Teunisbloem D03
Teunisbloem D03