Generatie D8

Jannigje de Bruijn 1812 – 1845 ~ Jan-Thomas Bos 1810 – 1892 ~ Adriana Griffioen 1820 – 1907

Jan-Thomas, zoon van Marrigje Beijen en Teunis Jans Bosch (D7) werd op 11 november 1810 geboren in Lopik. In zijn geboortejaar werd Holland een onderdeel van het Franse rijk. Per keizerlijk decreet werd bepaald dat iedere inwoner een achternaam diende te kiezen. Kinderen kregen de naam van hun vader en moesten op die manier worden ingeschreven bij de gemeente. Jan-Thomas werd met de achternaam ‘Bos’ geregistreerd.

De ouders van Jan-Thomas hadden meerdere akkerbouwbedrijven aan de Lopikerweg Oost in Lopik en op één daarvan groeide hij op. Hij trouwde op 23 jarige leeftijd in Kamerik op 20 december 1833 met de 21 jarige Jannigje de Bruijn. Zij werd daar geboren op 30 mei 1812, als dochter van Leentje Burggraaf en Gijsbert de Bruijn. Getuigen bij het huwelijk van Jannigje en Jan-Thomas waren de 25 jarige Gijsbert de Bruijn, broer van de bruid en de 32 jarige neef van de bruidegom Jan-Thomas van der Heeden. Hij was een zoon van Janna Beijen en Simon van der Heeden en de vader van Teunis van der Heeden die in 1865 huwde met Cornelia Spelt (D7.1). Beide getuigen woonden aan de Mijzijde in Kamerik. Daarnaast ondertekenden de 49 jarige oom van de bruid Jan Burggraaf uit Kamerik en de 60 jarige kastelein van Kamerik Houtdijken Cornelis Kuijlenburg, de trouwakte.  

 De familie de Bruijn uit Kamerik  

Gijsbert de Bruijn – de vader van Jannigje – werd in 1777 geboren op een boerderij ter hoogte van Hoofdweg 124 in Zegveld als zoon van Haasje Gijsbertsdochter Verweij en Willem Jans de Bruijn. Gijsberts vader was een bloedverwant van Johanna Gerritsdochter de Bruijn, de echtgenote van Teunis Teunisz Bosch (D5.2.7). En Gijsberts moeder – Haasje Verweij – was een halfzus van Jannigje Jansdochter van Leersum de derde vrouw van Anthony van der Bosch (CC7.1).

Haasjes zoon Gijsbert de Bruijn trouwde in het jaar 1800 op 23 jarige leeftijd te Zegveld met zijn 21 jarige buurvrouw Leentje Burggraaf, ook genoemd Lijntje die op een boerderij tegenover die van Gijsberts ouders woonde, ter hoogte van Hoofdweg 175 in Zegveld. Leentje was de oudste dochter van Jacob Philips Burggraaf en Marrigje Jansdochter Zaal, die afstamde van Wilborch en Gheryt Sael Gherytssoen (DD7.0) uit het geslacht van den Bossche. De eerste tien jaar van hun huwelijk bleven Leentje en Gijsbert in Zegveld wonen en werken. Vervolgens kochten ze in 1810 een boerderij gelegen aan het hedendaagse adres Van Teylingenweg 100 te Kamerik (1) en verhuisden ze daarheen. Het echtpaar kreeg vijftien kinderen van wie er zeven volwassen werden en zes huwden.

Hun dochter Jannigje de Bruijn leerde Jan-Thomas Bos kennen toen haar oudere broers – Jacob en Gijsbert de Bruijn – in 1829 trouwden met zijn achternichten Maagje en Neeltje Spijker. Zij waren dochters van Janna Jansdochter Bos en Cornelis Cornelisz Spijker en werden geboren op de Spijkerhoeve gelegen ter hoogte van Overstek 10 in Kamerik. Hun moeder was een dochter van Jan Jans Bosch (D5.1.6). Diens weduwe Maagje Jansdochter Oskam leefde nog toen Jannigje en Jan-Thomas trouwden. Ze was misschien wel samen met zijn ouders op hun bruiloft in Kamerik aanwezig.

Foto uit 2007 van de voorzijde van hofstede Welgelegen te Kamerik. Deze dwarshuisboerderij heeft een gevel in neorenaissance stijl, met horizontale banden in gele en rode verblendsteen. In de tijd dat de bruiloft van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos hier plaatsvond, was het dak voorzien van in patroon gelegde grijze en rode dakpannen.

In ieder geval was de eigenaresse van hofstede Welgelegen, aan Achtersloot 75 in IJsselstein er toen haar kleinkinderen huwden met Jannigjes broers. Hun ouders, Leentje Burggraaf en Gijsbert de Bruijn gaven de boerderij aan Van Teylingenweg 100 ook de naam Welgelegen. Mettertijd erfden ze van familie nog twee boerderijen in Zegveld, onder andere de boerderij van haar ouders. Leentje Burggraaf werd 62 jaar en stierf in 1841. Een jaar daarna kocht weduwnaar Gijsbert de Bruijn een herenhuis aan Kerkstraat 2 in het dorp Kamerik. En op 2 december 1845 kocht hij nog een boerderij ter hoogte van Van Teylingenweg 155 te Kamerik (2) met ongeveer 29 hectare land. In 1862 stierf zijn broer Jan de Bruijn. Die was zijn ouders opgevolgd op de boerderij in Zegveld en overleed kinderloos. Gijsbert was zijn enige broer en erfde diens bezittingen.

Gijsbert de Bruijn was wethouder van de gemeente Kamerik vanaf 1857 tot zijn overlijden in 1875. In die periode verhuisde hij van boerderij Welgelegen naar zijn woning aan de Kerkstraat. Daar stierf hij op 98 jarige leeftijd. Zijn dochter Jannigje was dertig jaar eerder overleden. En de vijf kinderen die nog wel leefden erfden het onroerend goed. De oudste zoon Jacob de Bruijn was hertrouwd met Maria Johanna Bos, een nicht van zijn eerste vrouw Maagje Spijker. Zij was niet alleen een kleindochter van Jan Jans Bosch (D5.1.6), maar ook van Annigje Bosch, dochter van Arie Teunisz Bosch (D5.2.2). Ze erfden de boerderij ter hoogte van Hoofdweg 175 in Zegveld die van zijn grootouders van moederszijde was geweest.

Haasje de Bruijn erfde een kleiner boerenbedrijf in Zegveld. Ter compensatie voor de mindere waarde ontving ze 10.000 gulden (koopkrachtwaarde circa € 100.000,-) aan waardepapieren en contanten. Gijsbert de Bruijn junior  – bouwman aan de Mijzijde te Kamerik gehuwd met Neeltje Spijker – kreeg de boerderij ter hoogte van Hoofdweg 124 in Zegveld toebedeeld die van zijn oom Jan de Bruijn was geweest. Hij verkocht deze aan zijn zoon Gijsbert, die dit boerenbedrijf in 1862 huurde toen zijn oudoom overleed. Arie de Bruijn erfde de boerderij ter hoogte van Van Teylingenweg 155 in Kamerik, welke zijn vader eind 1845 had gekocht. En de jongste zoon Jacobus de Bruijn kreeg boerderij Welgelegen aan Van Teylingenweg 100 en het huis aan Kerkstraat 2 in Kamerik.

Het erfdeel van de overleden Jannigje de Bruijn verwaterde en werd verdeeld over haar zes nog levende kinderen, Marrigje, Gijsbert, Teunis, Leentje, Haasje en Jannigje Bos. Ze kregen elk 11.530,- gulden (koopkrachtwaarde € 117.000,-) in obligaties en contanten. Ze hadden allemaal geld geleend van hun grootvader, hetgeen werd afgetrokken van hun erfdeel. De totale waarde van de erfenis bedroeg 415.190,- gulden, met een hedendaagse koopkrachtwaarde van 4,2 miljoen euro (3). Want voorvader Gijsbert de Bruijn was de rijkste inwoner van het dorp Kamerik (4).

D8 De 23 jarige Jan-Thomas Bos trouwde dus op 20 december 1833 met de 21 jarige Jannigje de Bruijn, die geboren en getogen was op hofstede Welgelegen aan de Van Teylingenweg 100 in Kamerik. Jannigje en Jan-Thomas stamden via hun moeders allebei uit het geslacht van den Bossche (DD7).  Ze wisten dat waarschijnlijk niet, maar Jan-Thomas Bos ging in het gebied wonen waar zijn voorouders  Gheertruut van den Bossche Gherytsdochter en Jan Mathijssoen (DD7.1) in de middeleeuwen leefden.

Foto van de Leijdels Hoeve in de winter. Dit rijksmonument gelegen aan Teckop 20 in Kamerik werd volgens de kleine gevelsteen gebouwd in het jaar 1814 toen Teckop nog een zelfstandige gemeente was. De boerderij werd genoemd naar de familie Leijdel van den Ham van Velthuizen, die eigenaar van de landerijen was en de hofstede had laten bouwen (5).
Foto van de Leijdels Hoeve in de winter. Dit rijksmonument gelegen aan Teckop 20 in Kamerik werd volgens de kleine gevelsteen gebouwd in het jaar 1814 toen Teckop nog een zelfstandige gemeente was. De boerderij werd genoemd naar de familie Leijdel van den Ham van Velthuizen, die eigenaar van de landerijen was en de hofstede had laten bouwen (5).

Jannigje en Jan-Thomas vestigden zich op de Leijdels Hoeve in de gemeente Teckop bij Kamerik. Het was een huurboerderij met ongeveer 60 hectare akkerbouwgrond, want Jan-Thomas Bos was bouwboer net als zijn voorouders uit IJsselstein.

In het midden van de 19e eeuw kende Nederland een ongekende bloei van de landbouw. Dat kwam doordat in de omliggende landen de industrie sterk groeide en de agrarische productie terugliep. In Nederland kwam de industrialisatie veel later op gang en vanwege de grote vraag uit het buitenland was de periode tussen 1850 tot 1875 een ‘gouden tijd’ voor het agrarisch bedrijfsleven.

Die situatie veranderde rond 1875. Want op het Amerikaanse continent waren de productie- en transportmethoden gemechaniseerd en goedkoop graan van uitstekende kwaliteit uit Noord-Amerika overspoelde de Europese markten. De graanprijzen kelderden en de Nederlandse overheid kon geen beschermende maatregelen nemen omdat de schatkist leeg was (zie D7).

Veel bedrijven schakelde over van akkerbouw naar veeteelt, waardoor in die branche overproductie ontstond. De zuivel- en vleesprijzen daalden en de landbouwcrisis breidde zich uit over de hele sector. Ook Jan-Thomas Bos ging in die periode op zijn land rundvee weiden voor de slacht.

Het huwelijk van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos duurde slechts twaalf jaar. Jannigje overleed op de boerderij in Teckop op de dag dat haar man 35 werd. Ze stierf op dinsdag 11 november 1845 en werd maar 33 jaar oud. Een half jaar eerder was ze bevallen van haar tiende kind. Het meisje werd dood geboren na een zware moeizame bevalling, waarvan de moeder niet goed herstelde. Jan-Thomas bleef achter met zeven kinderen, de oudste was 11 en de jongste 3 jaar oud.

Café Teckop, Teckop 48 in Kamerik. Dit laatste huis van Teckop dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het had waarschijnlijk al sinds de bouw de functie van herberg en was tot 1857 het gemeentehuis van de zelfstandige gemeente Teckop. Tot in de jaren '80 van de vorige eeuw bleef het een café en vergaderde het waterschap Teckop er. Deze foto werd gemaakt in het jaar 1981.
Café Teckop, Teckop 48 in Kamerik. Dit laatste huis van Teckop dateert uit de eerste helft van de 19e eeuw. Het had waarschijnlijk al sinds de bouw de functie van herberg en was tot 1857 het gemeentehuis van de zelfstandige gemeente Teckop. Tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw bleef het een café en vergaderde het waterschap Teckop daar. Deze foto werd gemaakt in het jaar 1981.

DD8 De 35 jarige Jan-Thomas Bos hertrouwde een half jaar later op vrijdag 5 juni 1846 met de 25 jarige Adriana Griffioen. Ze huwden in de herberg gelegen aan het huidige adres Teckop 48 dat toen fungeerde als gemeente huis. Drie landbouwers uit Teckop traden op als huwelijksgetuigen, namelijk de 62 jarige Jan Verlaan, de 41 jarige Cornelis van Vliet (wonende Teckop 40) en de 34 jarige Jan Bouwman.

Ook de 30 jarige Hillebrandus van Schaardenburg was getuige bij dit huwelijk. Hij zat in het gemeentebestuur van het aangrenzende dorp Kockengen en bezat in Teckop, Kockengen en Spengen veel onroerend goed. De 72 jarige vader van Jan-Thomas – Teunis Jans Bosch die wellicht samen met de 69 jarige Marrigje Beijen naar de bruiloft in Teckop kwam – was een achterneef van deze getuige. Hij was een kleinzoon van Dirk Hillebrandusz van Schaardenburg die burgemeester van Kockengen was geweest en in 1815 te IJsselstein huwde met Geertruij Bosch van hofstede Ora et Labora. Geertruij was een dochter van Teunis Ariens Bosch en zijn achternicht Margriet Jansdochter Bosch (D4.9.1).

De bruid van Jan-Thomas Bos, Adriana Griffioen werd op 12 december 1820 geboren op de Greftmolen in Zegveld en was een dochter van Aaltje van der Doos en Arie Griffioen. Adriana’s moeder was een nicht van Grietje van der Doos, de vrouw van Gerrit van Bemmel (B6.6). En de vader van de bruid stamde uit een molenaarsgeslacht. Hij was in dienst van het polderbestuur van Zegveld en woonde en werkte op de Greftmolen. Die was in de 17e eeuw gebouwd om het water uit de Zegveldse polders af te voeren – via het riviertje de Greft – naar de Rijn. En vanaf die tijd had er altijd iemand van de familie Griffioen deze molen beheerd.

Adriana Griffioen werkte waarschijnlijk als dienstbode voor de vorige vrouw van Jan-Thomas Bos en had – na het overlijden van de boerin – het in rouw gedompelde gezin naar tevredenheid ondersteund. Ze werd stiefmoeder van de zeven kinderen van Jan-Thomas.  Zes van haar stiefkinderen bereikten de volwassen leeftijd en twee van hen huwden ook met personeel.

In de loop van de tijd werden er nog zeven kinderen geboren op de Leijdels Hoeve in Teckop. De maand maart van het jaar 1853 verliep wat dat betreft rampzalig. Aan het begin van die maand werd er een meisje geboren. De week daarop stierf een 13 jarige zoon uit Jan-Thomas eerste huwelijk en weer een week later moesten ze de pas geboren baby begraven. Uiteindelijk groeiden twee zonen en één dochter van Adriana Griffioen op in Teckop, samen met hun twee halfbroers en vier halfzussen.

Toen Adriana en Jan-Thomas vier jaar getrouwd waren werd hij lid van het gemeentebestuur van Teckop, die vergaderde in de lokale herberg. Hij zat in de gemeenteraad van 1851 tot de gemeente Teckop in 1857 bij Kamerik werd gevoegd. Jan-Thomas Bos overleed op de Leijdels Hoeve in Teckop op zondag 6 maart 1892, hij werd 81 jaar. Zijn weduwe Adriana Griffioen overleed daar vijftien jaar later op donderdag 8 augustus 1907, ze werd 86 jaar oud.

Kinderen van Jan-Thomas Bos:

D8.1 Marrigje Bos, dochter van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op dinsdag 13 mei 1834 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Haar ouders waren vijf maanden eerder getrouwd in Kamerik en hadden zich in Teckop gevestigd. Dat was een zelfstandige gemeente en Marrigjes geboorte werd aangegeven door haar vader bij de herberg gelegen Teckop 48, die ook als gemeentehuis dienst deed. Toen Marrigje 11 jaar was overleed haar moeder. Een half jaar later hertrouwde haar vader en kreeg ze Adriana Griffioen als stiefmoeder.

Marrigje huwde op 27 jarige leeftijd in Waarder op vrijdag 31 mei 1861 met de 49 jarige Hendrik de Kruijf. Hij werd geboren op 18 augustus 1811 in Bodegraven als zoon van Aaltje den Hooglander en Gerrit de Kruijf. Hendrik was een oom van Gijsbert de Kruijf, de schoonzoon van Grietje Snoek en Teunis Bos (D7.9). En hij was een neef van Dirkje van Harten, de vrouw van Jan de Wit (A5.3).

Hendrik de Kruijf was in dienst van Marrigjes vader en werkte op de boerderij als boerenknecht (6). Toen ze drie maanden getrouwd waren, werd hun enigste kind Aaltje de Kruijf daar geboren. Aan het begin van het jaar 1862 verhuisden ze naar Zegveld, waar ze een boerenbedrijf huurden van Marretjes grootvader Gijsbert de Bruijn. Hendrik de Kruijf overleed daar op donderdag 24 maart 1881, hij werd 69 jaar.

De Leidsestraatweg ter hoogte van nummer 41 in Woerden, met de woning en pakhuizen van graanhandelaar Jan van Doorn. Daarvoor staan van links naar rechts: Bregje van Doorn, haar grootmoeder Marrigje Bos, haar moeder Aaltje de Kruijf en haar vader Jan van Doorn. Op de voorgrond staan Willem en Hendrik van Doorn, de twee kleinzonen van Marrigje Bos. De foto werd omstreeks 1900 gemaakt.
De Leidsestraatweg (toen Pannenbakkerijen genoemd) ter hoogte van nummer 41 in Woerden, met de woning en pakhuizen van graanhandelaar Jan van Doorn. Daarvoor staan van links naar rechts: Bregje van Doorn, haar grootmoeder Marrigje Bos, haar moeder Aaltje de Kruijf en haar vader Jan van Doorn. Op de voorgrond staan Willem en Hendrik van Doorn, de twee kleinzonen van Marrigje Bos. De foto werd omstreeks 1900 gemaakt.

Een jaar na het overlijden van haar man stopte Marrigje Bos met boeren. Ze verkocht op 18 april 1882 het vee en de roerende goederen van het bedrijf (7). Haar dochter Aaltje de Kruijf trouwde dat jaar met Jan van Doorn. Willem van Doorn, de schoonzoon van Jannegie de Wit (C6.7) was een oudoom van hem. Jan van Doorn was graanhandelaar in Woerden en van 1903 tot aan zijn overlijden in 1911 gemeenteraadslid van die stad. Marrigje Bos woonde in bij haar dochter en schoonzoon en overleed aan de Leidsestraatweg in Woerden op zaterdag 4 januari 1913, ze werd 78 jaar oud.

D8.2 Gijsbert Bos, zoon van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op donderdag 23 april 1835 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Teckop was een zelfstandige gemeente en Gijsberts geboorte werd aangegeven door zijn vader bij de herberg gelegen Teckop 48, die ook als gemeentehuis dienst deed. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Gijsbert de Bruijn. Toen hij 10 was overleed zijn moeder. Een half jaar later hertrouwde zijn vader en kreeg hij Adriana Griffioen als stiefmoeder.

Gijsbert huwde drie maal en kreeg twintig kinderen. Door de opkomende industrialisatie raakte het oppervlakte- en grondwater ernstig vervuild in de streek waar hij woonde en dat veroorzaakte een enorme zuigelingen sterfte. Slecht negen van zijn kinderen werden volwassen.

Er was een leeftijdsverschil van zevenentwintig jaar tussen zijn oudste dochter en jongste zoon. Zie verder D9

D8.3 Teunis Bos, zoon van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op zaterdag 17 december 1836 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Teckop was een zelfstandige gemeente en Teunis geboorte werd aangegeven door zijn vader bij de herberg gelegen Teckop 48, die ook als gemeentehuis dienst deed. Toen hij 8 jaar was overleed zijn moeder. Een half jaar later hertrouwde zijn vader en kreeg hij Adriana Griffioen als stiefmoeder.

Teunis werkte op de boerderij van zijn vader en trouwde op 31 jarige leeftijd in Willeskop bij Montfoort op vrijdag 4 september 1868 met de 27 jarige Grietje van Schaik, ook geschreven als van Schajik. Ze werd daar op donderdag 17 december 1840 geboren en was een dochter van Adriana Jacobsdochter Oskam en Arie Jans van Schaik. Hij was een broer van Maria Jansdochter van Schaik, de vrouw van Jan Jans Bos (D5.1.6) die de eerste steen legde van boerderij Welgelegen aan Achtersloot 75 in IJsselstein. Grietjes ouders waren neef en nicht en allebei kleinkinderen van Jan Ariens Oskam en Grietje Jansdochter Bosch (D4.13).

Grietje van Schaik en Teunis Bos vestigden zich in de Vijfherenlanden te Lexmond. Ze hadden daar een herberg en Teunis was kastelein. Bij de akten van de boedelscheiding van Gijsbert de Bruijn zit een brief van Teunis Bos, gedateerd 10 maart 1876. Daarin machtigde hij zijn vader om hem te vertegenwoordigen bij de boedelverdeling van zijn grootvader. Hij verontschuldigde zich dat hij daar niet bij aanwezig kon zijn. Want er dreigde een dijkdoorbraak en hij was ingezet in het dijkleger (vrijwilligers die de dijken bewaakten als er gevaar voor overstroming was) om de Lekdijk bij Culemborg te verstevigen en te bewaken. En zijn vrouw Grietje van Schaik kon ook niet gaan, want ze bewoog moeilijk omdat ze op alle dag liep (9). Het kind werd begin april geboren en leefde maar drie maanden.

In totaal kregen ze acht kinderen en waarschijnlijk werden slecht drie van hen volwassen. Dochter Johanna Adriana Bos trouwde in 1901 met Arie Gijze Hoogendoorn die van vaders- en moederszijde afstamde van de familie Uittenbogaard (A6). Haar zus Adriana Geertruida Bos overleed ongehuwd op 26 jarige leeftijd in 1909. Ze woonde samen met haar broer Jan Thomas Bos in Amersfoort. Hij trouwde een jaar na het overlijden van z’n zus in 1910 met zijn nicht Aagje van Schaik. Hun vader Teunis Bos was op 50 jarige leeftijd overleden in Rotterdam op dinsdag 12 juni 1888. Zijn weduwe Grietje van Schaik stierf ruim twintig jaar later in Woerden op donderdag 4 februari 1909, ze werd 68 jaar oud. 

D8.4 Willem Bos, zoon van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op zondag 21 januari 1838 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Hij werd 2 jaar oud en overleed daar op zaterdag 3 oktober 1840.

D8.5 Leentje Bos, dochter van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op woensdag 30 januari 1839 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Toen ze 6 jaar was overleed haar moeder. Een half jaar later hertrouwde haar vader en kreeg ze Adriana Griffioen als stiefmoeder. In 1857 werd de gemeente Teckop waar Leentje woonde opgeheven en bij Kamerik gevoegd.

Daar trouwde ze op 25 jarige leeftijd op vrijdag 24 juni 1864 met de 28 jarige Arie van Schaik, ook geschreven als van Schajik. Hij was een broer van Grietje van Schaik die vier jaar later huwde met Leentjes oudere broer Teunis Bos (D8.3). Arie werd op dinsdag 26 januari 1836 geboren in Willeskop bij Montfoort als zoon van Adriana Jacobsdochter Oskam en Arie Jans van Schaik, een broer van Maria Jansdochter van Schaik, de vrouw van Jan Jans Bos (D5.1.6). De ouders van Arie waren neef en nicht en allebei kleinkinderen van Jan Ariens Oskam en Grietje Jansdochter Bosch (D4.13).

Foto van de Haverstraat (thans Havenstraat geheten) in Woerden. G.R. Lambert, 1873.
Foto van de Haverstraat (thans Havenstraat) in Woerden. G.R. Lambert, 1873.

Leentje Bos en Arie van Schaik woonden en werkten op de boerderij van haar vader. Toen ze een half jaar getrouwd waren beviel Leentje van haar oudste dochter Jannigje van Schaik in haar ouderlijk huis in Teckop. Begin van het jaar 1865 verhuisden Leentje Bos en Arie van Schaik met de baby naar de Haverstraat in Woerden. De straat lag vlakbij de haven en daar werkte Arie als schipper. Twee jaar later huurden ze een akkerbouwbedrijf in het buurtschap Geestdorp bij Woerden. Rond 1880 toen de graanprijs daalde, schakelden ze over op veeteelt. Maar dat leverde ook te weinig op. Daarom stopten ze in 1883 met boeren en verhuisden ze naar Amsterdam waar Arie van Schaik als bouwvakker aan het werk ging.

Hun dochter Jannigje was op 15 jarige leeftijd overleden in Woerden en daar waren nog twaalf kinderen geboren. Door de opkomende industriële bedrijvigheid vervuilde het water in dat gebied enorm en stierven er naar verhouding veel meer zuigelingen dan elders in het land. Slechts drie kinderen van Leentje Bos en Arie van Schaik groeiden op en verhuisden mee naar Amsterdam.

Dochter Adriana van Schaik trouwde in 1892 en vestigde zich in Linschoten. Zoon Arie van Schaik trouwde in het jaar 1900. Hij was fabrieksarbeider en woonde enkele jaren in Rotterdam en vestigde zich toen met zijn gezin in de Duitse stad Wesel. En Aagje van Schaik trouwde in 1910 met haar neef Jan Thomas Bos uit Amersfoort. Hij was een zoon van Grietje van Schaik en Teunis Bos (D8.3).

Vader Arie van Schaik overleed op 2 november 1893 in Amsterdam, hij werd 57 jaar oud. Op 29 maart 1895 vertrok zijn 56 jarige weduwe Leentje Bos uit Amsterdam naar Linschoten, waar ze bij haar dochter Adriana ging inwonen. Leentje Bos overleed twintig jaar later in het huis van haar dochter Aagje te Amerfoort op zondag 1 februari 1914. Twee dagen daarvoor was ze 75 jaar geworden. 

D8.6 Jan Thomas Bos, zoon van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op woensdag 5 februari 1840 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Toen hij 5 jaar was overleed zijn moeder. Een half jaar later hertrouwde zijn vader en kreeg hij Adriana Griffioen als stiefmoeder. Hij overleed op 13 jarige leeftijd op de boerderij in Teckop op vrijdag 18 maart 1853. Het was een ellendige tijd voor de familie. Aan het begin van de maand werd zijn halfzusje Aaltje Bos (D4.13) geboren en die moesten ze begraven een week nadat Jan Thomas was overleden.

Omdat de 13 jarige jongen over wat geld beschikte moest er belasting betaald worden over zijn erfenis. Om te bepalen hoeveel de erfgenamen dienden te betalen lieten Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos op 21 februari 1854 een akte van nalatenschap opstellen door een notaris. De kleine Jan Thomas had net als zijn andere broers en zusters 3366 gulden (koopkrachtwaarde ongeveer € 30.000,-) aan erfenissen ontvangen van zijn moeder Jannigje de Bruijn, zijn grootmoeder Leentje Burggraaf en zijn tante Marretje de Bruijn. Door middel van aftrekposten werd de waarde van de nalatenschap van het kind verminderd en hoefde er geen erfbelasting betaald te worden door zijn familie.

D8.7 Haasje Bos, dochter van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op zaterdag 19 juni 1841 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Ze werd vernoemd naar de grootmoeder van haar moeder, Haasje Gijsbertsdochter Verweij. Haasje Bos heeft haar moeder nauwelijks gekend want die overleed toen ze 4 jaar was. Een half jaar later hertrouwde haar vader en kreeg ze Adriana Griffioen als stiefmoeder. In 1857 werd de gemeente Teckop waar Haasje woonde opgeheven en bij Kamerik gevoegd. Daar trouwde Haasje op 21 jarige leeftijd op donderdag 26 februari 1863 met de 24 jarige Dirk Sloesarwij, die bij haar vader in dienst was als boerenknecht. Hij werd op zaterdag 29 september 1838 geboren in De Bilt als zoon van Heintje Smorenburg en Hendrik Sloesarwij.

Dirk’s vader was kastelein van een herberg gelegen ter hoogte van Voorstraat 27 te Kockengen. Hij nam dit bedrijf omstreeks 1840 over van de moeder van Harmen Bogaard, schoonzoon van Aaltje Nap (C5.5). In 1843 was Hendrik Sloesarwij getuige bij het huwelijk van Willem van den Bosch (C7.2). En omstreeks 1860 vestigde hij zich op een boerderij ter hoogte van Wagendijk 20 in Kockengen. Hendrik Sloesarwij was van 1857 tot aan zijn overlijden in 1869 lid van de gemeenteraad van Kockengen.

Toen Haasje Bos en Dirk Sloesarwij vijf maanden getrouwd waren beviel zij net als haar zussen in het ouderlijk huis in Teckop van haar eerste kind. Het was een zoon en hij werd Hendrik genoemd en aangegeven op het gemeentehuis in Kamerik door zijn grootvader Jan-Thomas Bos en zijn vader Dirk Sloesarwij. Hij overleed een jaar later op de Leijdels Hoeve. Toen Haasje en Dirk drie jaar getrouwd waren verhuisden ze naar Woerden en woonden in bij Arie van Schaik en Leentje Bos (D8.5) in de Haverstraat. Waarschijnlijk werkte Dirk Sloesarwij daar ook als schipper, samen met zijn zwager. Het jaar daarop in 1867 vestigde Haasje en Dirk zich op de boerderij van zijn vader in Kockengen. Dirk Sloesarwij zette het akkerbouwbedrijf van zijn vader voort en schakelde omstreeks 1880 over op veeteelt. 

D8.7.1 Haasje Bos en Dirk Sloesarwij hadden voor ze in Kockengen woonden, drie kinderen gekregen die jong overleden. Op de boerderij ter hoogte van Wagendijk 20 in Kockengen werden nogeens twaalf kinderen geboren. De eerste zeven leefden slechts enkele maanden en de laatste twee werden dood geboren. Alleen Jannetje, Heintje en Hendrik Sloesarwij groeiden op in Kockengen en huwden. Jannetje trouwde in 1901 met Gijsbert Benschop. Hij was een zoon van Klaas Benschop en Elisabeth de Wit, die een dochter was van Neeltje Borman en Roelof de Wit (A6.8) van boerderij de Joostendam in Kockengen. Heintje trouwde in 1904 met Reijer Fokker. Zijn overgrootvader Willem Fokker was een halfbroer van Jan Hendriksz Spruijt (CC7.2).

En Hendrik Sloesarwij huwde met Teuntje Margarita Kasteleijn. Ze was een dochter van Marrigje Bos en Willem Kasteleijn, die een achterneef was van Grietje Kasteleijn de vrouw van Jan-Teunis Bosch (D7.3) en van Johanna Kasteleijn de vrouw van Pieter Bos (D7.10).

Foto van Marrigje Bos (1865 – 1932) de moeder van Teuntje Kasteleijn, die omstreeks het jaar 1918 werd gemaakt toen ze ongeveer 53 jaar was.
Marrigje Bos de moeder van Teuntje Kasteleijn. Deze foto werd omstreeks 1918 gemaakt toen ze ongeveer 53 jaar was. Ze was toen weduwe en had een veehouderij in Lange Ruige Weide bij Driebruggen.

Marrigje Bos was een nicht van Teuntje Bos uit IJsselstein, wiens foto op de fotogalerij staat. Beide nichten stamden af van Jan Teunisz Bosch (D3.4) en Cornelia Teunisdochter Bosch (D3.5) de kinderen van Marretje Cornelisdochter Kemp en Teunis Jans Bosch. Marrigjes jongste dochter Aaltje Kasteleijn huwde in 1922 met Teuntjes oudste zoon Cornelis Kemp. 

En de oudste dochter van Marrigje Bos, Teuntje Kasteleijn trouwde in 1908 in Lange Ruige Weide met Hendrik Sloesarwij. Ze waren allebei 24 en hadden al een 2 jarige dochtertje die ook Teuntje heette en middels dit huwelijk erkend werd door de vader. Ze vestigden zich op de boerderij ter hoogte van Wagendijk 20 in Kockengen en volgden zijn ouders  op.

Haasje Bos leefde niet meer toen haar kinderen trouwden. Ze werd maar 46 jaar oud en overleed op de boerderij aan de Wagendijk in Kockengen op woensdag 21 december 1887. Haar weduwnaar Dirk Sloesarwij hertrouwde op 51 jarige leeftijd in Rijsenburg op vrijdag 29 november 1889 met de 38 jarige Mina van den Bosch. Ze werd daar geboren op zaterdag 26 april 1851 en was een dochter van Jannigje Collé en Hendrik van den Bosch.

Mina en Dirk kregen twee kinderen, maar alleen Mina Sloesarwij groeide op in Kockengen samen met haar halfbroer en halfzussen. Zij trouwde in 1919 in Rijsenburg met Coenraad Willem van Vulpen en vestigde zich daar. En vier maanden later stierf haar 81 jarige vader Dirk Sloesarwij daar in Rijsenburg op zondag 14 december 1919. Zijn weduwe Mina van den Bosch overleed op dinsdag 13 juli 1937 in Doorn, ze werd 86 jaar oud.

D8.8 Jannigje Bos, dochter van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op vrijdag 22 juli 1842 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Ze werd vernoemd naar de grootmoeder van haar vader Jannigje van den Bos (DD7.9.3). Jannigje Bos heeft haar moeder niet gekend, want die overleed toen ze 3 jaar was. Een half jaar later hertrouwde haar vader en kreeg ze Adriana Griffioen als stiefmoeder. In 1857 werd de gemeente Teckop opgeheven en bij Kamerik gevoegd. Daar trouwde Jannigje op 21 jarige leeftijd op vrijdag 18 september 1863 met haar 25 jarige buurman Willem van Vliet. Hij werd geboren op zaterdag 3 februari 1838 op boerderij de Lente te Teckop 40 en was een zoon van Trijntje Brouwer en Cornelis van Vliet, die in 1846 als getuige optrad bij het tweede huwelijk van Jannigjes vader.

Willems moeder, Trijntje Bouwer was weduwe van Hendrik Willems de Jong – een kleinzoon van Hendrik Crijns de Jong en Aagje Jansdochter de Wit (4.2.7) – die hofstede de Lente had gepacht en daar in 1830 op 29 jarige leeftijd was overleden. In 1831 hertrouwde Trijntje op 27 jarige leeftijd met de 26 jarige Cornelis van Vliet. Hij was een oom van Willemijntje van Vliet de schoonmoeder van Jan Cazant (A7.10) en van Jannigje van Vliet de vrouw van Johannes Adrianus van Bemmel (B8.9). Verder was Cornelis van Vliet een kleinzoon van Cornelis Jans van Vliet, een halfbroer van Jannigje van Vliet de eerste vrouw van Jacob de Wit (C5.5). Diens tweede vrouw – Aaltje Nap – was een nicht van Aagje Jansdochter Nap, de echtgenote van Cornelis Jans van Vliet. 

Bij het huwelijk van Jannigje Bos en Willem van Vliet trad de 33 jarige Dirk van Vliet op als getuige. Hij was de oudste broer van de bruidegom en bouwman in Mijdrecht. Verder was de 36 jarige halfbroer van de bruidegom Jan de Jong huwelijksgetuige. Hij was sinds een paar maanden weduwnaar van Aaltje Bogaard, een kleindochter van Aaltje Nap (C5.5) en huurde de boerderij van haar ouders ter hoogte van Wagendijk 13 in Kockengen. Getuigen van de bruid waren haar 50 jarige zwager Hendrik de Kruijf (D8.1) en haar 23 jarige neef Paulus van Schieveen. Paulus was een zoon van Jan van Schieveen en Janna Bosch (D7.5). Hij woonde en werkte op een boerderij aan de Lopikerweg Oost in Lopik, die ooit aan de grootouders van hem en Jannigje toebehoorde.

Jannigje Bos en Willem van Vliet kregen twaalf kinderen en twee overleden op jonge leeftijd. Acht meisjes en twee jongens groeiden op in Kamerik. Na hun huwelijk in 1863 woonden en werkten Jannigje en Willem op de boerderij van haar vader in Teckop. Toen ze acht maanden getrouwd waren werd daar hun oudste dochter Trijntje Martijntje van Vliet geboren. Daarna verhuisden ze met z’n drieën naar Kamerik. Willem van Vliet werkte een jaar als boerenknecht voor wethouder Gijsbert de Bruijn – Jannigjes 88 jarige grootvader – op diens boerderij Welgelegen aan Van Teylingenweg 100. In 1865 werd daar nog een dochter geboren. Vervolgens sloten Willem en Jannigje een lening af bij haar opa, hetgeen later werd verrekend met haar erfdeel. En in 1866 huurden ze iets verder zuidwaarts in het Teylingen gerecht een akkerbouwbedrijf (10). Daar werden nog acht kinderen geboren en één van hen stierf als zuigeling.

Kaart van de gemeente Kamerik, waarop buurtschap de Kanis is ingezoomd, J. Kuyper 1867. Dit buurtje ontstond omstreeks 1855 toen de rooms- katholieke Sint Hippolytuskerk werd ingewijd en ontleent zijn naam aan de daar vlakbij gelegen herberg ‘Gekeerde Kanis’, wat omgekeerde vismand betekend. De verbindingsweg met Teckop – het Oortjespad – is onjuist ingetekend op deze oude kaart. Die weg bevindt zich zowat 200 meter noordwaarts.

Vanaf 1875 kelderden de graanprijzen en schakelden ze over op veeteelt. In 1877 pachtten de 35 jarige Jannigje Bos en de 38 jarige Willem van Vliet een veehouderij in buurtschap de Kanis, aan Oortjespad 2 te Kamerik en verhuisden daarheen met negen kinderen. Deze boerderij had de naam ‘Oortjeshek’ want er stond een tolhek naast. De eigenaar van de boerderij bezat ook het Oortjespad. Al tijdens de Franse tijd, in 1809 rustte er recht van tolgeldheffing op deze weg. Daarvoor zal het een soort gewoonterecht zijn geweest omdat het muntje waar het pad zijn naam aan dankt, in omloop was voor het decimale geldstelsel werd ingevoerd door de Fransen. Volgens overleveringen moesten roomse Kamerikers dat betalen als ze door het land naar hun schuilkerk in Teckop liepen. 

Op vrijdag 16 januari 1880 overleed de oudste zoon van Jannigje en Willem, de 12 jarige Cornelis van Vliet op boerderij Oortjeshek. En in 1878 en 1882 werden er nog twee dochters geboren. Intussen werd het veebedrijf steeds onrendabeler, want er ontstond overproductie omdat teveel landbouwers op veeteelt waren overgestapt (zie D8). De zuivel- en vleesprijzen daalden en de crisis breidde zich uit over de hele agrarische sector.

Dit was het einde van een tijdperk. Het ging slecht op het platteland toen de maatschappij in een industriële samenleving veranderde. Mensen zochten hun heil in het geloof. Jannigje en Willem sloten zich samen met andere gedupeerde boeren aan bij een orthodox christelijk kerkgenootschap onder de bevlogen leiding van Abraham Kuyper (1837 – 1920).

Op de video hieronder is zijn levenswandel in historisch perspectief gezet. Er zijn onder andere bewegende beelden uit die tijd te zien. De film is een onderdeel van de serie ‘De IJzeren Eeuw’ die de VPRO in 2016 uitzond.

Abraham Kuyper was tegen de verworvenheden van de Franse revolutie welke een eeuw eerder had plaatsgevonden en idealiseerde de periode daarvoor. Magdalena Claasdochter de Wit (B5) leefde in die tijd en maakte de omwenteling mee. De door Abraham Kuyper gevormde geloofsgemeenschap werd vernoemd naar de voormalige gereformeerde staatskerk. Gedurende zijn leven ontstond er een scheiding tussen privé en openbaar leven, als gevolg van de industrialisatie. De 19e eeuwse gereformeerden beweerden dat mannen de schakel vormden tussen die twee. De publieke ruimte was hun domein. Gehuwde vrouwen hadden een onderschikte positie ten opzichte van hun echtgenoot en mochten niet buitenshuis werken. Dat werd naderhand ook staatsrechtelijk verboden.

Dit gedachtegoed sloeg aan bij protestante agrariërs die door de crisis verarmd waren. Dat leidde in verschillende dorpen tot een kerkscheuring. In 1890 verliet een groep van honderdzestien personen – voornamelijk boeren en hun gezinnen – de Nederlandse Hervormde Kerk van Kamerik (11) en stichtten daar een Nederduitse Gereformeerde Kerk.

De eerste ouderlingen werden al in 1887 gekozen. Eén van hen was de Kamerikse landbouwer Klaas de Wit, de oudste zoon van Roelof de Wit (A6.8). Hij en zijn oom Arie de Wit (A6.12) gingen met vrouw en kinderen over tot deze strenge geloofsleer. Evenals zijn broer Willem de Wit (kwartierstaat A6.8) uit Kockengen (12) waar in 1893 een gereformeerde lagere school werd opgericht. Tevens traden Jacobus de Bruijn en zijn broer Gijsbert met hun hele familie toe tot de gereformeerde kerk in Kamerik. Onder hen bevonden zich Gijsbert de Bruijn junior en Anna Nap (A6.11) en nicht Jannigje Bos, haar man Willem van Vliet en diens broer Cornelis van Vliet uit Teckop met zijn gezin.

De meeste kinderen van Willem van Vliet en Jannigje Bos bleven hervormd. Ook haar ouders in Teckop en haar broers en zussen hadden hun bedenkingen en veranderde niet van geloofsrichting. Want de spiritualiteit van de familie Bos was van oudsher vrijzinnig van karakter.

D8.8.1 Negen kinderen van Jannigje en Willem huwden. Dochter Jannigje van Vliet die in 1865 werd geboren aan Van Teylingenweg 100 te Kamerik, trouwde in 1887 met Nicolaas van Vliet. Ze woonden in Aarlanderveen en hadden daar een boerenbedrijf.

De oudste dochter Trijntje Martijntje van Vliet die in 1864 werd geboren op de Leijdels Hoeve te Teckop 20, huwde in 1888 met koopman Anthonie Hoogendoorn. Hij kwam net als zij uit Teckop en was een achterneef van Anthonie de Haan, de echtgenoot van Neeltje van den Bosch (C7.3). Ze vestigden zich ter hoogte van Teckop 16 in Kamerik.

De in 1866 geboren Adriaantje van Vliet huwde in 1890 met Jan de Bruijn. Ze vestigden zich in het buurtschap Oudshoorn bij Alphen aan de Rijn, waar hij melkboer was.

Maria van Vliet die werd geboren in 1871, trouwde in 1892 met timmerman Tobias Griffioen uit Kamerik. Hij was familie van Adriana Griffioen, de stiefmoeder van Maria’s moeder.

Martijntje van Vliet welke in 1875 werd geboren, huwde in 1897 met Cornelis Hoogendoorn. Hij was een achterneef van haar vader en Hendrik van Vliet, de tweede man van Gerrigje Bruijnes (A6.10) was een oom van hem. Martijntje en Cornelis vestigden zich op een boerderij in het buurtschap Spengen te Kockengen.

Marrigje van Vliet geboren in 1870 trouwde in 1899 met haar neef Gijsbert Bos (D9.13). Zij woonden en werkten zowat tien jaar bij haar ouders op boerderij Oortjeshek, aan Oortjespad 2 in Kamerik.

De jongste dochter Cornelia van Vliet werd in 1882 geboren.

Portret van de circa 21 jarige Cornelia van Vliet, gemaakt omstreeks 1903 door de Utrechtse fotograaf Anton C. Thomann. Zijn fotostudio bevond zich in het 5de huis vanaf de gasfabriek aan Wittevrouwensingel 91.
Portret van de circa 20 jarige Cornelia van Vliet, gemaakt omstreeks 1902 door de Utrechtse fotograaf Anton C. Thomann. Zijn fotostudio bevond zich in het 5de huis vanaf de gasfabriek aan Wittevrouwensingel 91 (thans 93). Er staan ook twee foto’s van Cornelia op de fotogalerij.

Cornelia trouwde in 1908 op 26 jarige leeftijd met haar 23 jarige neef Mattheus van Vliet. Hij was geboren en getogen op boerderij de Lente, Teckop 40 in Kamerik. Zijn vader Cornelis van Vliet was een broer van haar vader Willem van Vliet. Cornelia en Mattheus waren vier jaar voor ze trouwden lid geworden van de hervormde kerk in Kamerik en daar werd hun huwelijk ingezegend. Ze werden buren van haar oudste zus Trijntje Martijntje. Ze betrokken namelijk de kruidenierswinkel ter hoogte van Teckop 12 in Kamerik, die vijfentwintig jaar eerder door haar oom Jan Thomas Bos (D8.14) werd geëxploiteerd.

En Pietertje van Vliet die in 1878 – net als haar jongere zus Cornelia – op boerderij Oortjeshek ter wereld kwam, trouwde in 1909 met timmerman Gerrit Koren uit Vleuten en vestigde zich aldaar.

Hun moeder Jannigje Bos overleed vrijdag 14 september 1906 op boerderij Oortjeshek in buurtschap de Kanis te Kamerik, ze werd 64 jaar. Haar weduwnaar Willem van Vliet stierf er twee jaar later op zaterdag 3 oktober 1908, hij werd 70 jaar oud. In die tijd liet de eigenaar verhuurder daar een nieuw voorhuis, een woning en een schuur bouwen (13). Er woonden en werkten toen nog twee ongehuwde zonen op boerderij Oortjeshek.

De oudste zoon Teunis van Vliet – die in 1869 werd geboren – was net als zijn ouders lid van de gereformeerde kerk in Kamerik. Hij huwde een maand na het overlijden van zijn vader op 39 jarige leeftijd op vrijdag 13 november 1908 te Reewijk met de 30 jarige Neeltje Markus. Zij was een dochter van een veehouder en zette samen met Teunis de veehouderij van zijn ouders voort.

Zijn jongere broer Jan Thomas van Vliet – welke in 1876 was geboren – werd in 1897 lid van de hervormde kerk in Kamerik. Hij kocht op 34 jarige leeftijd aan het eind van het jaar 1909 een bouwmanswoning met stalling, erf, weiland, hooiland, weg en water (14). Zijn akkerbouwbedrijf was gelegen in het buurtschap Broekvelden, aan de Oud Bodegraafseweg te Bodegraven waar driehonderd jaar eerder zijn voorvader Jan Heijndricksz Bos (DD7.6) zich vestigde. Jan Thomas van Vliet huwde niet en overleed op 73 jarige leeftijd in het jaar 1949. Hij woonde toen in Harmelen en stierf te IJsselstein.

D8.9 Janna Bos, dochter van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd geboren op dinsdag 1 augustus 1843 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Ze werd maar 11 weken oud en stierf op zaterdag 21 oktober 1843. 

D8.10 NN Bos, dit dochtertje van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos werd doodgeboren op maandag 3 februari 1845.

D8.11 Arie Bos, zoon van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd geboren op vrijdag 8 oktober 1847 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Hij trouwde op 28 jarige leeftijd in Wilnis op donderdag 8 juni 1876 met de 23 jarige Alida van Oosterom. Ze werd geboren in het buurtschap Oudhuizen bij Wilnis op maandag 21 maart 1853 en was een dochter van Maria Hogendoorn en Jacobus van Oosterom. Huibert Ariens van Oosterom en Teuntje van Hemert (C6.12) waren een oom en tante van Alida’s vader.

Na hun huwelijk vestigden Alida van Oosterom en Arie Bos zich in Utrecht, waar hij als schipper werkzaam was. Daar werden vier kinderen geboren, één meisje stierf als baby en de drie anderen werden volwassen. In het jaar 1884 verhuisden Alida en Arie met drie kinderen naar Weesp. Daar werd dat jaar nog een meisje geboren die maar enkele maanden leefde.

In 1905 trouwde hun 25 jarige zoon Jan Thomas Bos in Muiden met de 20 jarige Johanna Maria van den Eijk. De bruidegom was loodgieter van beroep, hij werd 38 jaar en overleed te Muiden in 1919. Daarna werkte Johanna Maria van Eijk als opzichteres in een fabriek. De zus van Jan Thomas, Maria Adriana Bos trouwde in 1910 op 27 jarige leeftijd in Weesp met de 31 jarige cementijzerwerker (betonvlechter) Jan Groenescheij uit Zaandam. En in 1912 huwde haar 33 jarige broer Jacobus Bos – die bouwkundig opzichter was – in Weesp met de 32 jarige Jannetje van Dijk uit Nieuwer Amstel.

Zeven jaar later overleed Alida van Oosterom op donderdag 6 maart 1919 in Weesp, ze werd 65 jaar. Haar weduwnaar Arie Bos stierf daar twaalf jaar later op woensdag 8 april 1831, hij werd 83 jaar oud.

D8.12 Janna Bos, dochter van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd geboren op dinsdag 3 april 1849 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Ze werd anderhalf jaar en stierf daar op zondag 24 november 1850. 

D8.13 Aaltje Bos dochter van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd geboren op vrijdag 12 maart 1853 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Ze overleed daar twee weken later op vrijdag 25 maart 1853.

D8.14 Jan Thomas Bos zoon van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd geboren op vrijdag 16 juli 1858 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 in de gemeente Kamerik. Hij trouwde op 22 jarige leeftijd in Maartensdijk op donderdag 30 september 1880 met de 26 jarige Marretje van Oostrum. Ze werd daar geboren op dinsdag 18 oktober 1853 en was een dochter van Marretje van Zijtveld en Jan van Oostrum, die eerst landbouwer was en later veehouder werd.

Marretje van Oostrum en Jan Thomas Bos hadden een winkel vlakbij zijn ouderlijk huis, ter hoogte van Teckop 12 in Kamerik. Toen ze zes maanden getrouwd waren werd daar Adriana Marretje Bos geboren en een jaar later in 1882 haar broer Jan Bos. In 1883 vestigden Jan Thomas Bos en zijn gezin zich in Amsterdam. Ze vertrokken uit Teckop met eigen vervoer, in een koets met een paard ervoor. En Jan Thomas ging in Amsterdam als koetsier aan het werk.

Straatbeeld van de Amsterdamse stadswijk De Pijp omstreeks 1900, waar toen zo’n 50.000 mensen woonden. In die tijd begonnen marktkooplieden zich met hun houten karren te verzamelen in de Albert Cuypstraat en ontstond de Albert Cuypmarkt. Eerst mocht er alleen op zaterdagavond markt worden gehouden en in de loop van de tijd breidde het uit. In 1912 werd daar zes dagen in de week markt gehouden.
Straatbeeld van de Amsterdamse binnenstadswijk De Pijp omstreeks 1900, waar toen zo’n 50.000 mensen woonden. In die tijd begonnen marktkooplieden zich met hun houten karren te verzamelen in de Albert Cuypstraat en ontstond de Albert Cuypmarkt. Eerst mocht er alleen op zaterdagavond markt worden gehouden en in de loop van de tijd breidde het uit. In 1912 was daar zes dagen in de week markt.

Jan Thomas Bos junior woonde met zijn gezin in de oude Amsterdamse binnenstadswijk De Pijp. De eerste tien jaar verbleven ze in de Govert Flinckstraat en na een aantal jaren in de naast gelegen Albert Cuypstraat gewoond te hebben keerden ze er later weer terug. Dochter Adriana Marretje Bos stierf daar waarschijnlijk op jonge leeftijd.

Vader Jan Thomas Bos overleed in zijn woning in de Govert Flinckstraat te Amsterdam op zaterdag 9 mei 1914, hij werd 55 jaar. Zijn zoon Jan Bos was slager van beroep en trouwde op 33 jarige leeftijd in 1915 met de 26 jarige Alida Cornelia Koning uit Zandvoort. Ze woonden in het dorp Schoten bij Haarlem. Hun huwelijk duurde nog geen drie jaar en bleef waarschijnlijk kinderloos. Jan Bos stierf daar voor het jaar 1918. Zijn moeder Marretje van Oostrum overleed in haar woning aan de Govert Flinckstraat te Amsterdam op woensdag 23 juni 1926, ze werd 72 jaar oud.

D8.15 Adriana Bos, dochter van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd geboren op vrijdag 20 januari 1860 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 in de gemeente Kamerik. Adriana was 25 jaar jonger dan haar oudste halfzus Marrigje Bos (D8.1), die een jaar na haar geboorte trouwde. Zelf huwde ze op 25 jarige leeftijd in Kamerik op donderdag 24 september 1885 met de 30 jarige Willem Doornenbal. Hij was een zoon van Adriana van den Bosch en Pieter Doornenbal uit het buurtschap Gerverscop, in de gemeente Harmelen. Het waren buren van Adriana’s oudste halfbroer Gijsbert Bos (D8.2). Ze hadden daar akkerbouwbedrijven met veel landerijen in eigendom en waren zeer kapitaalkrachtig.

Willem Doornenbal vestigde zich op de Leijdels Hoeve in Teckop en zette samen met de 74 jarige Jan-Thomas Bos het akkerbouwbedrijf voort. Hij investeerde in maatregelen die het productieproces verbeterde en maakte gebruik van gemechaniseerde landbouwwerktuigen, zoals zaai- dors- en oogstmachines. Daarom konden ze met minder personeel toe en bespaarden loonkosten. Zie verder C8.10

 D8.16 NN Bos, dit zoontje van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd dood geboren op donderdag 17 januari 1861.

 D8.17 NN Bos, dit dochtertje van Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos werd dood geboren op dinsdag 24 oktober 1865.

Teunisbloem D03
Teunisbloem D03