Generatie D9

Neeltje van Mever 1836 – 1873 ~ Gijsbert Bos 1835 – 1898 ~ Jannigje Kersbergen 1841 – 1876 ~ Janna Oskam 1846 – 1934

Ansichtkaart van de rivier de Amstel bij Baambrugge. Uitgegeven door winkelier Gijsbert Bos te Baambrugge omstreeks 1890 (1). Gijsbert was ruim 20 jaar boer geweest in Harmelen en werd zwaar getroffen door de landbouwcrisis. De graan- vlees- en melkprijzen daalden zo sterk dat van de opbrengst van het boerenbedrijf nauwelijks meer rond te komen was. Daarom was hij daarmee opgehouden. In 1881 verhuisde hij met zijn gezin naar Baambrugge, waar hij en kruidenierswinkel begon.
Ansichtkaart van de rivier de Amstel bij Baambrugge. Uitgegeven door winkelier Gijsbert Bos te Baambrugge omstreeks 1890 (1).

D9 Gijsbert – ook geschreven als Gijsbertus  – Bos, oudste zoon van Jannigje de Bruijn en Jan-Thomas Bos (D8) werd geboren op donderdag 23 april 1835 op de Leijdels Hoeve te Teckop 20 bij Kamerik. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Gijsbert de Bruijn. Toen Gijsbert Bos 10 jaar was overleed zijn moeder. Een half jaar later hertrouwde zijn vader en kreeg hij Adriana Griffioen als stiefmoeder. Gijsbert trouwde op 23 jarige leeftijd in Polsbroek op vrijdag 3 december 1858 met de 22 jarige Neeltje van Mever, ook geschreven als Van Meever. Neeltje kwam uit de voormalige baronie van IJsselstein. Ze woonde in Zuid Polsbroek en werd geboren in Benschop op vrijdag 14 oktober 1836 als dochter van Hermen van Mever en Maria Kasteleijn.

Neeltje van Mever had net als Gijsbert Bos een ouder verloren op jonge leeftijd. Haar vader stierf toen ze 9 was en haar moeder hertrouwde drie maanden later met Johannes van den Berg, een weduwnaar uit Benschop. Neeltjes moeder Maria Kasteleijn was een zus van Grietje Kasteleijn de vrouw van Gijsberts oom Jan-Teunis Bosch (D7.3). Deze oom en tante van het bruidspaar waren ongetwijfeld aanwezig op de bruiloft.

Als getuigen bij het huwelijk van Neeltje en Gijsbert traden op:

 Jan-Thomas Bos, de 48 jarige vader van de bruidegom. Dan Cornelis Lekkerkerker, een 63 jarige landbouwer uit Polsbroek. Hij was getrouwd met Johanna Lekkerkerker een kleindochter van Johanna Jansdochter van Dijk (naar wie ze werd vernoemd) en Arie Teunisz Bosch (D5.2.2). De volgende getuige was een neef van Johanna Lekkerkerker, de 27 jarige Teunis Oskam. Hij was een zwager van de bruid en getrouwd met haar zus Willempje van Mever. Deze landbouwer uit Polsbroek was een zoon van Johanna’s zus Emmigje Lekkerkerker en haar neef Arie Oskam, wiens ouders Teunis Jans Oskam en zijn achternicht Annigje Ariensdochter Bosch (D5.2.2) waren.

Ook Gerrit Vink een 42 jarige landbouwer uit Polsbroek trad op als getuige. Zijn vrouw Jannigje Oskam was een nicht van Jan-Thomas Bos. Ze was een dochter van Jacoba Beijen en Floris Adriaans Oskam. Tot slot trad Andries Kasteleijn als getuige op. Deze 49 jarige landbouwer uit Benschop was een oom van de bruid.

Begin 1859 vestigde het jonge paar zich in het buurtschap Indijk onder Harmelen. Daar huurde Gijsbert Bos een akkerbouwbedrijf. Drie jaar nadien pachtte hij in het nabijgelegen Gerverscop ter hoogte van nummer 7 een hofstede genaamd Vrederust en verhuisden ze daarheen. De landerijen van deze boerderij grensden aan de achterzijde aan het bouwland van de Leijdels Hoeve in Teckop, waar Gijsbert geboren was. De boerderij had zijkamers, een keuken, zolder, kelder en een achterhuis. Tevens stond er een zomerhuis en een schuur op het erf van het landbouwbedrijf. Behalve los personeel werkten er meestal twee vaste knechten en twee dienstbodes, die ook allemaal op de boerderij woonden (2).

Neeltje en Gijsbert kregen dertien kinderen en slechts vijf van hen bereikten de volwassen leeftijd. Zes weken nadat haar jongste kind geboren werd overleed Neeltje van Mever op boerderij Vrederust in de gemeente Harmelen op maandag 3 februari 1873, ze werd maar 36 jaar oud.

DD9 Gijsbert Bos hertrouwde tien maanden later op 38 jarige leeftijd op vrijdag 5 december 1873 in Harmelen met zijn 32 jarige buurvrouw Jannigje Kersbergen. Ze werd geboren in het buurtschap Gerverscop te Harmelen op vrijdag 9 maart 1841 als dochter van Fijgje Teunisdochter Kersbergen en haar neef Jan Gijsbertsz Kersbergen, die eigenaar waren van een nabij gelegen hofstede. Jannigjes neef Teunis Verhaal was tien jaar eerder een paar jaar werkzaam geweest als knecht bij Gijsbert Bos en had toen op boerderij Vrederust gewoond.

Getuigen bij het huwelijk van Jannigje en Gijsbert waren:

 Jan-Thomas Bos, de 63 jarige vader van de bruidegom. Teunis Kersbergen de 31 jarige broer van de bruid. Dirk Sloesarwij (D8.7) de 33 jarige zwager van de bruidegom. Tevens werd Johannes Kersbergen uit Linschoten als getuige vermeld. Het betrof waarschijnlijk een 38 jarige achterneef van de bruid. Hij was een kleinzoon van Jan Kersbergen, de tweede echtgenoot van Magdalena de Wit (B7) die een oom was van Jannigjes beide ouders.

De vader van Jannigje Kersbergen was in 1869 overleden en ze investeerde een deel van haar erfenis, 1000 gulden (hedendaagse koopkracht waarde € 10.000,-) in het bedrijf van haar echtgenoot. Ze kon ook kaasmaken en was een grote aanwinst voor de onervaren veehouder Gijsbert Bos, die als gevolg van de landbouwcrisis tijdens zijn tweede huwelijk van graanteelt, op veeteelt overstapte. En Jannigje werd stiefmoeder van zijn vier kleine kinderen, de oudste was 12 en de jongste 2. De allerjongste zoon van Gijsbert Bos die bijna een jaar oud was, woonde niet thuis maar groeide op bij zijn grootouders Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos op de Leijdels Hoeve in Teckop (3).

Jannigje Kersbergen baarde zelf ook twee zonen. Maar het huwelijk duurde erg kort. Want nog geen half jaar na de geboorte van de jongste overleed Jannigje op de boerderij ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op zaterdag 1 april 1876, ze werd slechts 35 jaar oud. Na haar overlijden werd de boedel van de hofstede Vrederust geïnventariseerd en beschreven en daaruit blijkt dat er inmiddels een aparte kamer was om kaas te maken. Verder was daar aanwezig:

 1 zwart merrie paard, 24 koeien, 4 pinken, 8 kalveren, 1 stier, 8 varkens, 5 schapen, 9 lammeren, 2 geiten, 12 ganzen, 5 kippen en een haan. Opvallend in de opsomming van spullen was dat er behalve landbouwmachines, een bureau, kinderstoelen en een hobbelpaard stonden. Ook bezat deze geletterde boerenfamilie boeken. Verder was er rookgerei en in de kelder bevonden zich 2 vaten bier. En er waren verschillende mooie sieraden onder andere een gouden ketting met slot, die 57 gram woog. Tevens waren er waardepapieren en wat contant geld aanwezig. De totale waarde van de boedel was 10.580 gulden (circa € 105.000,-).

De onderlinge verdeling van de boedel vond begin januari 1877 plaats, in aanwezigheid van de 34 jarige Teunis Kersbergen. Jannigjes broer was aangesteld als toeziend voogd over haar twee kinderen. Gijsbert Bos deed opgave van hun moederlijk deel, omdat hij van plan was te hertrouwen. Zij ontvingen elk 1414 gulden (circa € 14.000,-) en dat werd geaccepteerd door hun oom (4).

DD9.1 Gijsbert Bos hertrouwde op 41 jarige leeftijd in Harmelen op zondag 11 februari 1877 met de 30 jarige Janna Oskam. Ze werd geboren in het buurtschap Haanwijk te Harmelen op dinsdag 10 februari 1846, als dochter van Geertruij van Mourik en Cornelis Oskam. Janna’s vader was een kleinzoon van Jan Ariens Oskam en Grietje Jansdochter Bosch (D4.13) en een neef van beide ouders van Gijsberts schoonzus Grietje van Schaik (D8.3) en zwager Arie van Schaik (D8.5). En Janna zelf was een nicht van Teuntje Oskam (C8.3)Floris Oskam (C8.5) en Teunis Oskam (C8.11). Hun vader Teunis Oskam was een broer van haar vader Cornelis Oskam. Die overleed een jaar voor Janna met Gijsbert Bos trouwden. Haar moeder Geertruij van Mourik had de veehouderij in Haanwijk – die haar eigendom was – voortgezet.

Als getuigen bij het huwelijk van Janna Oskam en veehouder Gijsbert Bos traden op:

Jan-Thomas Bos, de 66 jarige vader van de bruidegom. Huibertus van der Wilt, een 29 jarige veenman (turfhandelaar) uit Vinkeveen. Hij was een zwager van de bruid en een jaar eerder gehuwd met haar zus Geertruij Oskam. Ook twee zwagers van de bruidegom traden op als getuigen. Dat waren de 64 jarige bouwman uit Zegveld Hendrik de Kruijf (D8.1), en de 39 jarige Kamerikse landbouwer Willem van Vliet (D8.8).

Ansichtkaart van de Kleiweg (De Klei) in Baambrugge. De man op de fiets is Theodorus Moinat (1867 – 1929), die vanaf 1892 huisarts in dat gebied was. Deze prentbriefkaart werd omstreeks 1895 door Gijsbert Bos gemaakt en in zijn winkel te Baambrugge verkocht (5).
Ansichtkaart van de Kleiweg (De Klei) in Baambrugge. De man op de fiets is Theodorus Moinat (1867 – 1929), die vanaf 1892 huisarts in dat gebied was. Deze prentbriefkaart werd omstreeks 1895 door Gijsbert Bos gemaakt en in zijn winkel te Baambrugge verkocht (5).

Toen Janna Oskam en Gijsbert Bos vier jaar getrouwd waren stopten ze met boeren. Door de crisis in de agrarische sector kregen ze zo weinig voor het graan en de zuivel dat ze niet meer rond konden komen. Er waren intussen nog twee kinderen geboren en Janna en Gijsbert vertrokken in april 1881 met zeven kinderen naar Baambrugge, waar hij een kruidenierswinkel had gekocht aan het hedendaagse adres Dorpsstraat 14 (6). Daarnaast handelde Gijsbert Bos in graan. Janna en hij kregen in totaal vijf kinderen en twee van hen werden volwassen.

In 1885 overleed Fijgje Kersbergen de grootmoeder van de twee kinderen van Gijsberts vorige vrouw Jannigje Kersbergen. Zij erfden ieder 3500 gulden (circa € 44.000,-) van hun oma uit Harmelen. Hun vader nam in aanwezigheid van toeziend voogd Teunis Kersbergen voor het financieel beheer daarvan 4000 gulden (circa € 50.000,-) hypotheek op zijn winkelwoonhuis, schuur en erf te Baambrugge (7). Deze transactie maakte de twee kinderen van 10 en 11 jaar oud, strikt genomen eigenaar van de winkel.

Foto uit omstreeks 1892 van de 46 jarige Janna Oskam en de 3 jarige kleindochter van Gijsbert Bos, Neeltje Versloot (D9.2). De foto werd vermoedelijk door Gijsbert zelf gemaakt en afgedrukt op briefkaartpapier.
Foto uit omstreeks 1892 van de 46 jarige Janna Oskam en de 3 jarige kleindochter van Gijsbert Bos, Neeltje Versloot (D9.2). De foto werd vermoedelijk door Gijsbert zelf gemaakt en afgedrukt op briefkaartpapier.

Gijsbert Bos werd 63 jaar en overleed in zijn huis aan Dorpstraat 14 te Baambrugge op vrijdag 2 december 1898. Zijn weduwe Janna Oskam stierf daar 35 jaar later op zaterdag 30 juni 1934, ze werd 88 jaar oud.

Kinderen van Gijsbert Bos:

D9.1 Harmen Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren in het buurtschap Indijk te Harmelen op vrijdag 28 oktober 1859. Hij overleed drie weken later op maandag 21 november 1859.

D9.2 Jannigje Bos, dochter van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren in het buurtschap Indijk te Harmelen op zondag 17 maart 1861. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder Jannigje de Bruijn en haar tante Jannigje Bos (D8.8). Een jaar na haar geboorte verhuisden ze naar hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen. Toen Jannigje bijna 12 was overleed haar moeder daar. Tien maanden later werd buurvrouw Jannigje Kersbergen haar stiefmoeder en die overleed toen ze 15 was. Haar vader hertrouwde toen ze 16 was met Janna Oskam.

Zelf trouwde Jannigje Bos op 19 jarige leeftijd in Harmelen op donderdag 22 april 1880 met de 27 jarige Andries Versloot. De 69 jarige grootvader van de bruid, Jan-Thomas Bos (D8) trad op als getuige bij het huwelijk van zijn oudste kleinkind. In 1920 vierde het bruidspaar hun veertigjarig huwelijk, zie fotogalerij.

De familie Versloot uit Portengen.

Andries Versloot werd geboren in de gemeente Breukelen Nijenrode – in het buurtschap Portengen – op woensdag 10 november 1852 als zoon van Cornelis Versloot en Marijtje Cazant. Zij was een nicht van Jan Cazant, de tweede echtgenoot van Jannetje Pijnse van der Aa (AA7). Bij de geboorte van Andries woonden zijn ouders in bij zijn grootmoeder van moederszijde Anna Christina Kroon, die weduwe was en bij de Portengensebrug een veehouderij had.

Op de grote boerderij rechts op de voorgrond – nabij de Portengensebrug (middenachter) aan wat heden ten dage Ruwielsekade wordt genoemd – kwam Andries Versloot in 1852 ter wereld. Deze foto uit 1900 staat in een artikel dat Gerrit Versloot (een zoon van Grietje van den Bosch) in 1993 publiceerde in het Tijdschrift Historische Kring Breukelen.

Na zijn geboorte verhuisden ze naar zijn grootouders van vaderszijde die iets verderop een boerderij hadden ter hoogte van Portengen 97, in de toenmalige gemeente Ruwiel. Twee jaar later stierf de moeder van Andries daar, Marijtje Cazant werd maar 30 jaar oud. Andries was enigst kind en zijn vader hertrouwde niet. Cornelis Versloot bleef op de boerderij ter hoogte van Portengen 97 en woonde en werkte er samen met zijn jongere broer Leendert Janse Versloot. Hij trouwde met Eijtje Cazant, een jongere zus van Marijtje Cazant. Ze kregen vier kinderen die samen met hun (dubbele) neef Andries Versloot opgroeiden.

Zijn twintig jaar jongere neef – die ook Andries Versloot heette – werd de volgende eigenaar van de boerderij ter hoogte van Portengen 97 te Ruwiel. Hij trouwde in 1901 met Antje van Bemmel, een kleindochter van Johanna Bosch en Hendrik van Bemmel (B6.7). Antje stierf in 1916 en in 1919 hertrouwde Andries met Grietje van den Bosch. Zij was een nicht van Jan van den Bosch, de schoonzoon van Willem van den Bosch (C7.2).

De oudere Andries Versloot betrok in 1880 met Jannigje Bos boerderij Aastein ter hoogte van Ter Aaseweg 6 in Nieuwer Ter Aa, dat toentertijd onder de gemeente Loenen aan de Vecht viel. Deze kleine hoeve stond op terrein van het voormalige landgoed Aastein en werd soms ook ‘Klein Uilenvlucht’ genoemd omdat op hetzelfde grondgebied nog een grote boerderij stond – aan Ter Aaseweg 4 – die ‘Uilenvlucht’ heette.

Jannigje en Andries hadden een veehouderij op Aastein en kregen negen kinderen, drie overleden op jonge leeftijd. De andere zes groeiden daar op en huwden. Dochter Neeltje Versloot trouwde in 1910 en woonde in Mijdrecht, waar haar man melkboer was. Marijtje Versloot trouwde in 1911, zie fotogalerij en woonde in Loenersloot. Cornelis Versloot huwde in 1920. Hij was melkhandelaar in Driebergen. De jongste zoon, Andries Versloot junior huwde in 1929 en vestigde zich in Ruwiel, waar hij een veehouderij had.

De oudste zoon Gijsbert Versloot trouwde in 1921, zie fotogalerij. Hij was zijn vader opgevolgd en eigenaar van de boerderij. En in het jaar dat hij trouwde werd aan hem een vergunning verstrekt door de gemeente Loenen om aan Ter Aaseweg 6 een nieuwe boerderij en een schuur te bouwen (8).

Deze foto werd genomen voor boerderij Aastein toen de 38 jarige Eijtje Helena Versloot huwde met haar 37 jarige achterneef Julianus Wilhelmus Cazant. Zij trouwden in Loenen aan de Vecht op donderdag 27 oktober 1927.
Deze foto werd genomen kort na de nieuwbouw van boerderij ‘Aastein’, toen de 38 jarige Eijtje Helena Versloot huwde met haar 37 jarige achterneef Julianus Wilhelmus Cazant. Ze trouwden in Loenen aan de Vecht op donderdag 27 oktober 1927.

Vooraan op de foto: Links de 32 jarige Geertruida Korver en haar 30 jarige man Leendert Janse Cazant (broer van de bruidegom en getuige bij het huwelijk), dan de 66 jarige Anna Christina Versloot, moeder van de bruidegom en weduwe van Julianus Wilhelmus Cazant senior. Ze waren een dubbele nicht en een dubbele neef van Andries Versloot, de vader van de bruid die ook niet meer leefde. Zittend op de grond voor haar de 5 jarige Jannigje Cornelia (Jannie) Versloot. Zij woonde op Aastein en was enig kind van Metje Fokker en Gijsbert Versloot rechts achter haar. Rechts haar 66 jarige grootmoeder Jannigje Bos (moeder van de bruid), de 39 jarige Neeltje Versloot (zus van de bruid) en haar 56 jarige man Casper Berger.

Middelste rij: Links de 34 jarige Cornelis Versloot (broer van de bruid), dan de 62 jarige Jan Cornelis Versloot (oom van de bruidegom, hij en zijn zus Anna Christina groeiden samen met de vader van de bruid op in Portengen) en zijn 29 jarige nicht Helena Cazant (zus van de bruidegom), dan bruid Eijtje Helena Versloot en bruidegom Julianus Wilhelmus Cazant, rechts achter hem de 26 jarige Pietertje van Oosterom en haar toekomstige man de 28 jarige Andries Versloot junior (broer van de bruid), dan de 45 jarige Metje Fokker en haar 44 jarige man Gijsbert Versloot (broer van de bruid en getuige bij het huwelijk) naast zijn 81 jarige (stief) grootmoeder Janna Oskam (DD9.1).

 Achterste rij: Links de 30 jarige Pietje Verhoef (vrouw van Cornelis Versloot voor haar), naast de 52 jarige oom van de bruid Teunis Bos (D9.15) en zijn 33 jarige vrouw Grietje Oskam (DD10), dan de 50 jarige tante van de bruid Geertruida Bos (D9.16), de 41 jarige Hermanus Schoo en zijn 42 jarige vrouw Marijtje Versloot (zus van de bruid), naast de 33 jarige Eijtje Cazant (zus van de bruidegom) en haar 36 jarige man Johannes Oskam (broer van Grietje Oskam).

Eijtje Helena Versloot en haar man vestigden zich op zijn veehouderij in Nieuwersluis, dat toentertijd onder Loosdrecht viel. Haar vader, Andries Versloot senior was drie jaar voor hun huwelijk overleden op boerderij Aastein in Loenen aan de Vecht op zondag 16 november 1924, hij werd 72 jaar. Later ging zijn weduwe Jannigje Bos bij haar dochter Neeltje Versloot in Mijdrecht wonen. Daar stierf ze op donderdag 20 februari 1936, Jannigje werd 74 jaar oud.

D9.3 Harmen Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op zondag 13 april 1862. Hij leefde maar een week en overleed op donderdag 24 april 1862.

D9.4 Harmen Bos ook genoemd Herman, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op maandag 30 maart 1863. Hij was bijna 10 jaar toen zijn moeder daar overleed. Tien maanden later hertrouwde zijn vader en werd buurvrouw Jannigje Kersbergen zijn stiefmoeder. Dat huwelijk duurde maar twee jaar en begin 1877 toen Harmen bijna 14 was hertrouwde zijn vader met Janna Oskam. Vier jaar later stopte zijn vader met boeren en verhuisden ze naar Baambrugge, waar ze een kruidenierswinkel hadden.

Rond zijn twintigste werd Harmen gekeurd voor de nationale militie. Daar werd vastgesteld dat hij aan het rechteroog de oogafwijking pterygium (vleugelvel of vleugelvlies) had. Deze vergroeiing van het hoornvlies kon het zicht belemmeren en daarom werd hij vrijgesteld van dienst. Harmen werd net als zijn neef Jan Bos – zoon van Jan Thomas Bos (D8.14)  – slager. Hij werkte in Amsterdam als spekslager (handelaar in varkensvlees) en woonde bij zijn oom en tante in de Govert Flinckstraat.

Harmen Bos trouwde op 36 jarige leeftijd in het Amsterdamse stadsdeel Watergraafsmeer op donderdag 27 april 1899 met de 30 jarige Alida Frederika Maria Meijer. Ze werd in 1869 geboren te Amsterdam en was een dochter van winkelierster Johanna Wilhelminina Charlotte Genemans en kistenmaker Fredrik Tjipke Meijer. Ook twee jongere zussen van Alida hadden een slager gehuwd. Johanna Meijer trouwde in 1891 met Simon de Groot en Frederika Meijer trouwde in 1898 met Jacob van Overeem.

De 57 jarige Harmen Bos en zijn 51 jarige vrouw Alida Frederika Maria Meijer. Detail van een groepsfoto uit 1921.
De 57 jarige Harmen Bos en zijn 51 jarige vrouw Alida Frederika Maria Meijer. Detail van een groepsportret uit 1921.

Harmen en Alida vestigden zich in Watergraafsmeer en handelden samen met haar twee zussen en hun echtgenoten in varkensvlees. Omstreeks 1910 verhuisden ze gezamenlijk naar Soesterberg en hadden daar ook met z’n allen een slagersbedrijf.

Het huwelijk van Alida Meijer en Harmen Bos bleef kinderloos. Alida Frederika Maria Meijer overleed op 63 jarige leeftijd op vrijdag 22 juli 1932 in Soesterberg. Ze werd begraven op dinsdag 26 juli 1932 op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Woudenbergseweg 48 in Zeist. Harmen Bos overleed zeven jaar later op maandag 31 juli 1939 in de toenmalige gemeente Nieuwer Amstel bij Amsterdam. Dat gebied lag vlakbij Watergraafsmeer waar hij vroeger gewoond had. Harmen Bos  werd 76 jaar oud.

D9.5 Maria Bos, dochter van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op woensdag 9 maart 1964. Maria werd maar drie maanden oud en overleed op donderdag 23 juni 1864.

D9.6 Jan Thomas Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op dinsdag 28 maart 1865. Hij werd twee jaar oud en overleed daar op zondag 18 augustus 1867.

D9.7 Gijsbert Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op vrijdag 23 februari 1866. Hij werd maar drie maanden oud en overleed op zondag 10 juni 1866.

D9.8 Gijsbert Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op vrijdag 26 juli 1867. Hij werd maar drie weken oud en overleed op vrijdag 16 augustus 1867. Zijn 2 jarig broertje Jan Thomas Bos (D9.6) overleed twee dagen later.

D9.9 Maria Bos, dochter van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op donderdag 14 januari 1869. Ze heeft haar moeder nauwelijks gekend, die overleed toen ze net 4 was. Tien maanden later hertrouwde haar vader met buurvrouw Jannigje Kersbergen. Dat huwelijk duurde maar twee jaar en toen Maria 8 was hertrouwde haar vader weer en werd Janna Oskam haar stiefmoeder. Vier jaar later stopte haar vader met boeren en verhuisden ze naar Baambrugge, waar ze een kruidenierswinkel hadden.

Maria Bos trouwde op 23 jarige leeftijd in Vinkeveen op vrijdag 13 mei 1892 met de 29 jarige Jan Johannes Wagenaar. Hij werd geboren in Vinkeveen op vrijdag 11 juli 1862 als zoon van Johanna de Wit en Gerrit Wagenaar. Jan’s moeder werd in 1833 geboren in Houten en was een voorkind van Neeltje de Wit, die in 1836 huwde met Jan van Dijk uit Doorn. En de vader van Jan, Gerrit Wagenaar was een bloedverwant van Klaas en Antoon Zeldenrijk die met Evertje (B10.1) en Sien de Wit (B10.3) trouwden.

De 51 jarige Maria Bos en haar 57 jarige man Jan Johannes Wagenaar. Detail van een groepsfoto uit 1920.
De 51 jarige Maria Bos en haar 58 jarige man Jan Johannes Wagenaar. Detail van een groepsfoto die in 1920 werd gemaakt tijdens de viering van het veertigjarig huwelijk van Maria’s zus Jannigje Bos (zie fotogalerij).

Jan Wagenaar en Maria Bos vestigden zich in Vinkeveen waar hij werkzaam was als veenman (veenboer, turfhandelaar) en later als magazijnbediende. Ze kregen drie zonen. Eén van hen stierf voor hij een jaar oud was en de andere twee groeiden op in Vinkeveen en huwden. Zoon Gerrit Wagenaar was fabrikant en trouwde in 1922 in Amsterdam met Wietske Jansen. En Gijsbert Wagenaar was net als zijn grootvader winkelier en trouwde in 1930 te Amsterdam met Jacoba Johanna Hoeksema.

Hun vader Jan Johannes Wagenaar overleed tijdens de tweede wereldoorlog op vrijdag 12 december 1941 te Castricum, hij werd 79 jaar oud. Zijn weduwe Maria Bos woonde na het overlijden van haar echtgenoot in Gouda. Ze overleed vijftien jaar later in Amsterdam op zondag 9 juni 1957. Waarschijnlijk woonde ze in bij haar zoon Gijsbert. Ze werd in de buurt van haar twee jaar jongere broer Jan Thomas Bos (D9.12) en zijn vrouw begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster, op donderdag 13 juni 1957. Maria Bos werd 88 jaar oud. 

D9.10 Aartje Bos, dochter van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op woensdag 15 december 1869. Ze stierf vier maanden later op dinsdag 19 april 1870.

D9.11 Jan Thomas Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op zaterdag 17 december 1870. Hij werd vier weken oud en stierf op donderdag 12 januari 1871.

D9.12 Jan Thomas Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op dinsdag 28 november 1871. Hij heeft zijn moeder niet gekend, die overleed toen hij een jaar oud was. Zijn vader hertrouwde tweemaal en zijn derde vrouw Janna Oskam was de enige (stief)moeder die Jan Thomas kende. Toen hij 9 was verhuisden ze naar Baambrugge waar ze een winkel hadden en daar groeide hij op. Jan Thomas Bos trouwde op 22 jarige leeftijd in Muiden op donderdag 15 november 1894 met de 20 jarige Maaike van den Berg. Ze was in Muiderberg geboren op vrijdag 8 mei 1874 als dochter van Maaike Sol en arbeider Martinus van den Berg.

Maaike en Jan Thomas vestigden zich in Amsterdam, in het stadsdeel Watergraafsmeer. Hij was slager en werkte samen met zijn oudere broer Harmen Bos (D9.4). Het huwelijk van Maaike van den Berg en Jan Thomas Bos bleef kinderloos. Hij overleed in Watergraafsmeer op 47 jarige leeftijd en werd begraven op begraafplaats de Nieuwe Ooster in Amsterdam op woensdag 14 mei 1919. Zijn weduwe Maaike van den Berg stierf daar zevenentwintig jaar later, vlak na de tweede wereldoorlog. Zij werd ook op begraafplaats de Nieuwe Ooster begraven op vrijdag 27 september 1946, Maaike werd 72 jaar oud.

D9.13 Gijsbert Bos, zoon van Neeltje van Mever en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op woensdag 18 december 1872. Zijn moeder stierf zes weken later en hij werd naar Adriana Griffioen en Jan-Thomas Bos op de Leijdels Hoeve in Teckop gebracht. Gijsbert woonde bij zijn grootouders tot hij trouwde (3). Hij huwde op 26 jarige leeftijd in Kamerik op donderdag 2 maart 1899 met zijn 28 jarige nicht Marrigje van Vliet. Zij werd daar geboren op vrijdag 13 september 1870 en was een dochter van Willem van Vliet en Jannigje Bos (D8.8).

Marrigje en Gijsbert woonden en werkten ongeveer tien jaar op de boerderij van haar ouders in het buurtschap de Kanis te Kamerik. Toen ze drie maanden getrouwd waren werd daar hun dochter Neeltje Bos geboren op maandag 26 juni 1899. De baby leefde maar twee maanden en overleed er op woensdag 13 september 1899. Later werden er nog drie jongens geboren. Ze verhuisden met hun ouders naar Vleuten waar Gijsbert Bos waarschijnlijk werkzaam was als graanhandelaar.

De 48 jarige Gijsbert Bos en de 50 jarige Marrigje van Vliet waren in 1921 samen met al zijn broers en zussen die nog leefden op de bruiloft van zijn halfbroer Teunis Bos en Grietje Oskam. En vijf jaar later in 1926 waren zij beiden aanwezig op het huwelijksfeest van hun neef Willem Doornenbal en Adriana Jannetje de Wit (B10.6) op hofstede de Hoge Ham in Vleuten.
De 48 jarige Gijsbert Bos en de 50 jarige Marrigje van Vliet waren in 1921 samen met al zijn broers en zussen die nog leefden op de bruiloft van zijn halfbroer Teunis Bos en Grietje Oskam (DD10). En vijf jaar later in 1926 waren zij beiden aanwezig op het huwelijksfeest van hun neef Willem Doornenbal en Adriana Jannetje de Wit (B10.6) op hofstede de Hoge Ham in Vleuten.

Hun zoon Gijsbert Bos junior huwde in 1930 met Jaatje Adriana van Dam uit Bodegraven. Zij woonden verder hun hele leven in Vleuten en kregen kinderen en kleinkinderen. Zijn broer Nelis Jan Bos trouwde met Wilhelmina Hendrika van Eck en ook hun kinderen werden in Vleuten geboren. Gijsbert Bos senior stierf in Utrecht op zaterdag 3 oktober 1936. Hij was toen nog steeds woonachtig in Vleuten en werd 63 jaar oud. Wanneer Marrigje van Vliet precies overleed is niet bekend ze werd ouder dan 67 jaar en woonde in bij één van haar zonen.  

D9.14 Jan Gijsbert Bos, zoon van Jannigje Kersbergen en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op vrijdag 26 september 1873. Hij werd vernoemd naar zijn grootvader Jan Gijsbertsz Kersbergen. Zijn moeder stierf toen hij anderhalf jaar was. Tien maanden later hertrouwde zijn vader met Janna Oskam en zij was de enige (stief)moeder die Jan Gijsbert kende. Voordat zijn vader trouwde werd de broer van Jan Gijsberts moeder, Teunis Kersbergen aangesteld als toeziend voogd over hem en zijn jongere broertje. Hun vader liet weten hoeveel ze erfden van hun moeder en daarmee ging oom Teunis akkoord.

Kruidenier Jan Gijsbert Bos voor zijn winkel (het vooruitstekende pand rechts) annex woonhuis aan Dorpstraat 14 in Baambrugge. Ansichtkaart, circa 1920 (5).
Kruidenier Jan Gijsbert Bos voor zijn winkel (het vooruitstekende pand rechts) annex woonhuis aan Dorpstraat 14 in Baambrugge. Ansichtkaart, circa 1920 (5).

Jan Gijsbert was 7 jaar toen zijn vader stopte met boeren in Harmelen en een winkel aan Dorpstraat 14 in Baambrugge kocht. In het voorjaar van 1881 verhuisden ze daarheen en daar groeide Jan Gijsbert op samen met zijn jongere broer, twee halfzussen en drie halfbroers. Zijn oudste halfzus Jannigje Bos (D9.2) was al getrouwd voor ze naar Baambrugge vertrokken en zijn 10 jarige halfbroer Gijsbert Bos (D9.13) woonde bij zijn grootouders in Teckop.

Toen ze vier jaar in Baambrugge woonden overleed Jan Gijsberts grootmoeder Fijgje Kersbergen in Harmelen. Hij en zijn broertje erfden van haar en op aandringen van toeziend voogd Teunis Kersbergen, nam zijn vader een deel van hun erfdeel als hypotheek op en stelde daar de winkel en het woonhuis in Baambrugge tegenover. Waarmee dit onroerend goed formeel hun eigendom werd.

Later kocht Jan Gijsbert zijn broer uit en zette de kruidenierszaak van zijn vader voort, samen met zijn halfzus Geertruida Bos (D9.16) en halfbroer Cornelis Bos (D9.20). Jan Gijsbert Bos trouwde niet en overleed op dinsdag 10 september 1935 in zijn woning aan Dorpstraat 14 te Baambrugge, hij werd bijna 62 jaar oud.

D9.15 Teunis Bos, zoon van Jannigje Kersbergen en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op zondag 17 oktober 1875. Hij werd vernoemd naar de broer van zijn vader Teunis Bos (D8.3) en de broer van zijn moeder Teunis Kersbergen. Zijn moeder overleed vijf maanden na zijn geboorte. Haar broer Teunis werd aangesteld als toeziend voogd en toen de kleine Teunis Bos zestien maanden was hertrouwde zijn vader en werd Janna Oskam zijn stiefmoeder. In het voorjaar van 1881 verhuisden ze uit Harmelen naar Baambrugge, waar zijn vader een kruidenierswinkel had.

En hoewel Teunis niet op een boerderij opgroeide, wilde hij toch boer worden. Hij ging in de leer bij zijn zwager Andries Versloot (D9.2) die veehouder was op boerderij Aastein ter hoogte van Ter Aaseweg 6 in Nieuwer Ter Aa. En daarna begon Teunis een melkveebedrijf in Kockengen. Zie verder D10

D9.16 Geertruida Bos ook genoemd Geert en Trui, dochter van Janna Oskam en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op zondag 14 oktober 1877. Toen ze 3 was verhuisden ze naar Baambrugge, waar haar ouders een kruidenierswinkel aan Dorpstraat 14 begonnen.

De 47 jarige Jan Gijsbert Bos en zijn 43 jarige halfzus Geertruida Bos. Detail van een groepsfoto uit 1921.
De 47 jarige Jan Gijsbert Bos en zijn 43 jarige halfzus Geertruida Bos. Detail van een groepsfoto uit 1921.

Geertruida trouwde niet en heeft daar altijd gewoond en in de winkel gewerkt. Samen met haar ongehuwde halfbroer Jan Gijsbert Bos (D9.14) en haar jongere broer Cornelis Bos (D9.20). Ze overleefde haar beide broers en werd bijna 83 jaar oud. Geertruida Bos overleed in haar huis aan Dorpstraat 14 in Baambrugge op maandag 31 oktober 1960.

D9.17 Adriana Bos, dochter van Janna Oskam en Gijsbert Bos werd geboren op de hofstede Vrederust ter hoogte van Gerverscop 7 in Harmelen op woensdag 20 augustus 1879. Ze werd 3 jaar en overleed in Dorpstraat 14 te Baambrugge op maandag 11 december 1882.

D9.18 Cornelis Bos, zoon van Janna Oskam en Gijsbert Bos werd geboren in Dorpstraat 14 te Baambrugge op zondag 16 december 1883. Hij werd een maand oud en overleed daar op zondag 27 januari 1884.

D9.19 Cornelis Bos, zoon van Janna Oskam en Gijsbert Bos werd geboren in Dorpstraat 14 te Baambrugge op dinsdag 22 september 1885. Hij stierf daar twee dagen later op donderdag 24 september 1885.

D9.20 Cornelis Bos met de roepnaam Nees, zoon van Janna Oskam en Gijsbert Bos werd geboren in Dorpstraat 14 te Baambrugge op dinsdag 5 juli 1887. Zijn ouders hadden daar een kruidenierswinkel waar hij later samen met zijn halfbroer Jan Gijsbert Bos (D9.14) werkte. En na diens overlijden exploiteerde Cornelis het bedrijf samen met zijn zus Geertruida Bos (D9.16). Hij trouwde op 29 jarige leeftijd in Kamerik op donderdag 29 maart 1917 met de 24 jarige Jannetje van Vreeswijk met de roepnaam Ans. Ze werd daar geboren op vrijdag 19 september 1892 als dochter van Maria Sophia Boot en timmerman Jacob van Vreeswijk.

De 28 jarige Jannetje van Vreeswijk en haar 33 jarige man Cornelis Bos. Detail van een groepsfoto uit 1921.
De 28 jarige Jannetje van Vreeswijk en haar 33 jarige man Cornelis Bos. Detail van een groepsfoto uit 1921.

Het huwelijk van Jannetje en Cornelis bleef kinderloos en eindigde in een echtscheiding. Die werd uitgesproken door de rechtbank in Utrecht op woensdag 10 maart 1954. Ze leefden al jarenlang niet meer samen. In 1942 woonde Jannetje in Utrecht en was daar pensionhoudster aan Griftkade 6, in de wijk Wittevrouwen. Jannigje van Vreeswijk werd 83 jaar en overleed te Utrecht op donderdag 8 april 1976. Haar ex-man Cornelis Bos stierf achttien jaar eerder in zijn woning aan Dorpstraat 14 in Baambrugge op zondag 15 juni 1958, hij werd 70 jaar oud.

Teunisbloem D03
Teunisbloem D03