Welkom

Dit is de genealogie site van de families de Wit en Bos die eeuwenlang het westen van de provincie Utrecht bevolkten. De stammenreeks van het geslacht de Wit gaat terug naar Martgen Cornelisdochter. Zij is omstreeks het jaar 1600 geboren in de buurt van Oudewater en huwt daar in het jaar 1625 met Willem Claeszen uit Waarder.

De kinderen van Martgen en Willem Claeszen vestigen zich in Harmelen en gaan de achternaam de Wit dragen. Vervolgens vindt daar in de lente van het jaar 1807 een dubbele bruiloft plaats. Eén dame trouwt met een zoon van Annigje Kortleven (B6) uit de Lopikerwaard, terwijl haar zus huwt met een nazaat van de Utrechtse familie van den Bosch (C7). De relaties van deze vrouwen uit het geslacht de Wit vormen de kern van de genealogie, daarom is ook de stamboom van hun man uitgewerkt.

Tevens staan er afstammelingen van Anthonis Jansoon Bosch (D03) op de website. Hij trouwt om en nabij het jaar 1630 met Neeltje Jaspersdochter uit de baronie van IJsselstein en vestigt zich daar. De stammenreeks begint bij zijn ouders en grootouders die voor de reformatie in Jutphaas leven. 

Het overzicht van nakomelingen van het geslacht Bos omvat ruim vierhonderd jaar en gaat door tot in de 2e wereldoorlog. De historie van de familie de Wit eindigt al rond de jaren 30 van de vorige eeuw. Gegevens uit de periode daarna zijn slechts summier weergegeven. Want de verhalen van de voorouders staan online om ze aan hun nageslacht te vertellen, niet om die laatsten zelf in de schijnwerpers te zetten.

Parenteel de Wit – Bos

In de eerste generatie van de parenteel staat de achtergrond van de stamouders en hun kinderen beschreven. Vervolgens zijn de directe afstammingslijnen naar de laatste generatie uitgewerkt. De INDEX bevat een namenregister met de geboortejaren (en voor zover bekend overlijdensdata) van alle genoemde personen. Bovendien is van elke generatie een kwartierstaat gemaakt. In deze schema’s zijn de stamdelen (kwartieren) van parenteel de Wit – Bos op een rij gezet.

Alles is genummerd. In de stamboom van de familie de Wit staan vanaf de 5e generatie voor de getallen, de letters A, B en C. En de genealogie van het geslacht Bos heeft voor de nummering de letter D. Wanneer zo’n letter-cijfer combinatie in een tekst staat, wijst dat op een verband. Door erop te klikken, verschijnt de bijbehorende informatie.

De verhalen van de voorouders zijn met elkaar verweven, maar kunnen ook los van elkaar gelezen worden. Vragen en opmerkingen hierover graag mailen naar:

dewitbos@gmail.com

Laatst bijgewerkt 9 december 2018