Welkom

Dit is de genealogie site van de families de Wit en Bos die eeuwenlang het grensgebied van ‘t Sticht en Holland bevolkten. De stammenreeks van het geslacht de Wit gaat terug naar Martgen Cornelisdochter. Zij is omstreeks 1605 geboren in de buurt van Oudewater en huwt daar in 1625 met Willem Claeszen uit Waarder. De kinderen van Martgen en Willem Claeszen gaan de familienaam de Wit dragen en vestigen zich in Harmelen. Daar trouwen in de lente van het jaar 1807 – op dezelfde dag – twee zussen.

De relaties van deze vrouwen uit het geslacht de Wit vormen de kern van de genealogie, daarom is ook de stamboom van hun man uitgewerkt. Eén dame trouwt met een zoon van Annigje Kortleven (B6) uit de Lopikerwaard, terwijl haar zus huwt met een man uit de Utrechtse familie van den Bosch (CC7).

Tevens staan er afstammelingen van Anthonis Jansoon Bosch (D03) op de website. Hij trouwt omtrent 1630 met Neeltje Jaspersdochter uit de baronie van IJsselstein en vestigt zich daar. De stammenreeks begint bij zijn grootvader die voor de reformatie wordt geboren in Driebergen, als zoon van Jan van Bosch.

Jan is één van de twee zonen van Neel Jan van Bosschendochter die om en nabij het jaar 1465 ter wereld is gekomen in Wijk bij Duurstede. Haar nazaten stammen via vrouwelijke lijnen ook uit het geslacht van den Bossche (DD7) t/m (DD7.9). Samen met deze matrilineaire stammenreeks omvat de stamboom van de familie Bos 650 jaar. Het begint in de middeleeuwen – wanneer de eerste Bos’sen hun naam krijgen – en het loopt door tot de 2e wereldoorlog.

De historie van de familie de Wit eindigt al rond de jaren 30 van de vorige eeuw. Gegevens uit de periode daarna zijn slechts summier weergegeven. Want de verhalen van de voorouders staan online om ze aan hun nageslacht te vertellen, niet om die laatsten zelf in het zonnetje te zetten.

Parenteel de Wit – Bos

In de eerste generatie van de parenteel staat de achtergrond van de stamouders en hun kinderen. Vervolgens zijn de directe afstammingslijnen naar de laatste generatie uitgewerkt. Alles is genummerd. In parenteel de Wit staan vanaf de 5e generatie voor de getallen, de letters A, B en C. En parenteel Bos heeft voor de nummering de letter D. Wanneer zo’n letter-cijfer combinatie in een tekst staat, wijst dat op een verband. Door erop te klikken, verschijnt de bijbehorende informatie.

Bovendien zijn er foto’s geplaatst en schema’s gemaakt van stamdelen (kwartieren) van parenteel de Wit – Bos. De fotogalerij en kwartierstaten zijn te bekijken door de MENU knop rechtsboven aan te klikken. En de INDEX bevat een namenregister met de geboortejaren (en voor zover bekend overlijdensdata) van alle genoemde personen. 

De verhalen van de voorouders zijn met elkaar verweven, maar kunnen ook los van elkaar gelezen worden. Vragen en opmerkingen hierover graag mailen naar:

dewitbos@gmail.com

Laatst bijgewerkt 5 juni 2021