Parenteel Bos

‘Alles van waarde is weerloos’. Regel uit het gedicht ‘Het zeer oude zingt’ van Lucebert, 1953.

Op dit YouTube filmpje is een fraai optreden van zanger en tekstschrijven Stef Bos te zien, waarin hij heel toepasselijk de ‘stroom des tijds’ bezingt. Hij stamt af van de Veluwse tak van het geslacht Bos. Uit de betekenis van de familienaam kan worden afgeleid dat het best mogelijk is dat iemand in de middeleeuwen deze achternaam ging dragen en dat daaruit meerdere geslachten zijn voortgekomen. In het verhaal van stamvader Dirck Jansoon Bosch (D0) wordt de achtergrond van de familienaam uiteengezet. En vervolgens zijn er in parenteel Bos twaalf generaties van de IJsselsteinse tak beschreven.

Gedurende de 16e en 17e eeuw is de familienaam in oude gerechtsboeken consequent gespeld als ‘Bosch’. Deze spelling wordt aangehouden, ondanks het feit dat men het nadien ook weleens anders schrijft. Want voor 1810 bestaat er nog geen uniforme schrijfwijze. Pas rond die tijd is de achternaam ‘Bos’ officieel vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand. En hoewel het later af en toe toch weer op de ouderwetse manier op papier is gezet, staat vanaf dat moment de geslachtsnaam in de nieuwe schrijfstijl genoteerd. Zodoende is in de genealogie van het gezin van Marrigje Beijen en Teunis Jans Bosch (D7) de achternaam van de oudere kinderen anders gespeld dan die van de jongsten.

De IJsselpoort  van de stad IJsselstein, gezien vanuit de baronie IJsselstein. Schilderij van Jan Weissenbruch, omstreeks 1850

De IJsselpoort van de stad IJsselstein, gezien vanuit Eiteren in de baronie van IJsselstein. Schilderij van Jan Weissenbruch, omstreeks 1850.

Verschillende generaties van het geslacht Bos zijn geboren en getogen in de baronie van IJsselstein. Ze wonen in een buurtschap dat met de tijd van naam veranderd. Daarom lijkt het soms of elke generatie ergens anders woont, maar men vertoeft altijd min of meer in dezelfde omgeving. Ter verduidelijking is zoveel mogelijk de hedendaagse adressering van de behuizing aangehouden.

Verder zijn er in het geslacht Bos veel huwelijken tussen familieleden gesloten. De achtergrond van die huwelijksmakelarij staat in de inleiding van generatie (D5). Daardoor is er eeuwenlang grote onderlinge betrokkenheid geweest tussen leden van deze familie. De verbanden zijn op de website digitaal inzichtelijk gemaakt. Als er een lichtblauwe cijferlettercombinatie of een link in de tekst staat, wijst dat op een samenhang. Door deze aan te klikken verschijnen de bijbehorende gegevens. Verwijzingen (met aanvullende informatie en bronnen) worden zichtbaar door de cursor (pijltjes toets) op de desbetreffende tekst te plaatsen. En de familiekroniek komt tevoorschijn door de linken onder ‘Generaties Bos’ rechtsboven aan te klikken.