Generatie DD7.3

Henric Mathijsz van den Bossche (± 1424 – > 1467) ~ Zegerum Heynrick Bosschenzoen (± 1453 – > 1516) & Mathijs Heynrick Bosschenzoen (± 1460)

Henric Mathijsz van den Bossche, ook genoemd Heynric Bossche, Bosschenzoen, Bossches en Bosscher werd omstreeks 1424 geboren. Hij was de oudste zoon van Mathijs Janssoen van den Bossche (DD7.2) en kreeg dezelfde voornaam als zijn grootvader van moederszijde en de toenaam van zijn vader. Henric Mathijsz van den Bossche kreeg twee zonen die werden geboren in Kamerik. Vanaf 1453 was Henric Bossche Bosschenzoen één van de landgenoten (landgebruikers) van Kamerik Houtdijk. Hij had daar een bedrijf met 42 morgen landbouwgrond wat hij pachtte van de nonnen van het Sint Servaasklooster uit Utrecht.

In 1459 betaalde Henric Bosscher belasting voor 21 morgen land in Kamerik Mijzijde. Deze grond was eigendom van hem en zijn jongere broer Jan Mathijsz die vernoemd werd naar hun grootvader Johan Mathijssoen (DD7.1).

Jan Mathijsz was waarschijnlijk de vader van Lysbeth (ook genoemd Alijt), de vrouw van Dirck van Soest. Zij bezat in 1510 een huis ter hoogte van Kerkstraat 3 in Woerden. Haar zoon Mathijs Dircksz van Soest, werd ook Bosch Dircksz genoemd en was herbergier te Woerden in 1531 en zesmaal schout van Waarder en Rietveld tussen 1521 en 1541. Hij zegelde met het wapen van de familie van Soest, waarin drie hoofdletters A stonden met een sterretje als bijteken. Zijn oudere broer Jan Dircksz van Soest zegelde met dit familiewapen zonder bijteken. Hij was in 1517, ’19, ’20 en ’30 schout van Woerden en in 1519 en ’30 tevens schout van Breeveld (11)

Links het zegel van Henric Mathijsz van den Bossche (1458) en rechts het zegel van zijn zoon Zegerum Heynrick Bosschenzoen (1484) (6).

Heynric Bosschenzoen – de oudoom van de gebroeders van Soest – was hoogheemraad van het waterschap Woerden. In die functie zegelde hij in 1458. Zijn zegel had een Andreaskruis zonder bijteken, met in het randschrift nauwelijks leesbaar ‘[..…] ric matijs [..…]’.

In 1461 schonk Henric Mathijsz van den Bossche 3 morgen land in Kamerik Mijzijde aan de kerk van Kamerik toen het Sint Jansaltaar werd ingewijd. En in 1466 had Henric Bossches een geschil met ene Peter Gerritsz over land dat deze van hem huurde te Kamerik Mijzijde. Daarna werd Henric Mathijsz van den Bossche niet meer genoemd in oud rechtelijke boeken.

DD7.3 Zonen van Henric Mathijsz van den Bossche (12).
Mathijs Heynrick Bosschenzoen had vier kinderen (DD7.4).