Generatie DD7.3

    Henric Mathijsz van den Bossche (± 1425 – > 1496) & Margriet Segersdochter (± 1430 – > 1496)                   Zegerum Heynrick Bosschenzoen (± 1455 – > 1516) & Mathijs Heynrick Bosschenzoen (± 1460)

Henric Mathijsz van den Bossche, ook genoemd Heynric Bossche, Henrick Mathijssen, Henric Bossches, Bosscher en Bosschenzoen werd omstreeks 1425 geboren. Hij was de oudste zoon van Mathijs Janssoen van den Bossche (DD7.2) en kreeg dezelfde voornaam als zijn grootvader van moederszijde. 

Vanaf 1453 was Henric Bosschenzoen één van de landgenoten (landgebruikers) van Kamerik Houtdijk. Hij had daar een bedrijf met 42 morgen landbouwgrond wat hij pachtte van de nonnen van het Sint Servaasklooster uit Utrecht. In dezelfde tijd – circa 1454 – ging hij een relatie aan met Margriet Segersdochter, met wie hij twee zonen kreeg.

In 1459 betaalde Henric Bosscher belasting voor 21 morgen land in Kamerik Mijzijde. Deze grond was eigendom van hem en zijn jongere broer Jan Mathijsz die vernoemd werd naar hun grootvader Johan Mathijssoen (DD7.1).

Links het zegel van Henric Mathijsz van den Bossche (1458) en rechts het zegel van zijn zoon Zegerum Heynrick Bosschenzoen (1484) (6). Beide wapenschilden zijn rond aan de onderzijde en breder dan die van het voorgeslacht. De zeshoekige stervormige rand in de schildzoom werd niet overgenomen. Rond het schild van Henric stond een gevlochten ring. Terwijl de schildrand van  Zegerums wapen geen versiering had.

Heynric Bosschenzoen was Hoogheemraad van het Groot-Waterschap Woerden. In die functie zegelde hij in 1458. Op het wapenschild van zijn zegel stond een Andreaskruis zonder bijteken, met in het randschrift nauwelijks leesbaar ‘[..…] ric matijs [..…]’.

In 1461 schonk Henric Mathijsz van den Bossche 3 morgen land in Kamerik Mijzijde aan de kerk van Kamerik toen het Sint Jansaltaar werd ingewijd. En in 1466 had Henric Bossches een geschil met ene Peter Gerritsz over land dat deze van hem huurde te Kamerik Mijzijde.

Henrick Mathijssen bezat ook grond bij Kamerik Houtdijk. Op 24 mei 1497 verkochten hij en zijn vrouw Margriet – samen met nog drie andere echtparen – aan de rentmeester van de Sint Stevensadbij te Oudwijk bij Utrecht, landerijen in Geestdorp onder Woerden en in Breeveld aan de Houtdijk (50). Daarna werden ze niet meer genoemd in oud rechtelijke boeken.

DD7.3 Zonen van Henric Mathijsz van den Bossche (51).
Mathijs Heynrick Bosschenzoen had vier kinderen (DD7.4).